Rundveehouderij

Nieuws 5251 x bekeken 31 reacties

Vleesveesector luidt noodklok

Den Haag – Het voorstel voor de Nederlandse invulling van het Europees landbouwbeleid (GLB) brengt de Nederlandse vleesveesector in grote problemen. Dat zegt Léon Moonen, voorzitter LTO Vleesveehouderij. Het gaat in totaal ruim 2.200 bedrijven, van zoogkoeienhouders tot bedrijven die dieren afmesten, slachterijen en ambachtelijke slagers.

Het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma om de gekoppelde steun voor vleesvee in zes jaar af te bouwen naar nul raakt de sector hard,  zeker omdat België en Frankrijk kiezen voor een zachtere landing voor deze sector. Moonen vreest dat er leegloop zal ontstaan in Nederland. "De compensatie die Dijksma biedt in de vorm van een graasdierenpremie biedt nauwelijks soelaas. Dat is voor ondernemers met kuddes in natuurgebieden in enigermate een compensatie, maar de klappen vallen vooral verderop in de keten bij de bedrijven die de stieren uit die natuurgebieden op een leeftijd van ongeveer negen maanden verder afmesten en bij de slachterijen", aldus Moonen.

LTO Nederland stelt voor om de vleesveesector tegemoet te komen. "Een garantiestellingsfonds, een stevige premie voor graasdieren in natuurgebieden, een investeringsregeling of een geleidelijke afbouw zijn allemaal mogelijkheden om de pijn te kunnen verzachten", aldus LTO.

Laatste reacties

 • Vegan

  Andere bedrijven in andere sectoren moeten toch ook hun eigen broek ophouden? Geen steun voor de dierindustrie en laat het vlees maar duurder worden. Nu is het te goedkoop omdat de belastingbetaler er aan meebetaald.

 • kenijor

  Vleesveebedrijven zijn vaak ex melkveehouders die het makkelijker vonden om niet te melken, dus al flink gecashd hebben. Vindt niet dat ze nu weer geholpen moeten worden. Hebben waarschijnlijk al een hoog uurloon.

 • jordi 1455

  @Vegan, de subsidies voor de veehouderij profiteert de hele economie van, door de subsidies gaan boeren investeren. Het stoppen van de subsidies is economische zelfmoord omdat de markt wordt overspoelt door goedkopere buitenlands voedsel. Laten ze maar eens stoppen met die subsidies voor windenergie die onrendabel is en die nutteloze natuur wat alleen klauwen met geld kost.

 • famtillemans1

  helemaal mee eens het vlees zal duurder moeten worden ( vegan)
  maar de markt moet daar wel de kans voor krijgen !!! en kenijor wat jij vertelt is gewoon onzin want die zijn allang gestopt !!wij zijn een regionale pruducerende sector die niks exportteerd wat de overheid graag wil !!!
  word nu in 6 jaar om zeep geholpen omdat de omringende landen de subsidies handhaven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • nutterseweg10

  Er komt waarschijnlijk een inschaarpremie op natuurland,mag je raden wie indirect met die premie aan de haal gaat;juist de natuurbeheerders zoals provinciale landschappen en Staatsbosbeheer!
  Verder wordt de vleesveesector zwaar gediscrimineerd,tot op heden nog geen bedrijfsspecifieke excretie terwijl alle andere grondgebonden sectoren hier wel gebruik van kunnen maken.
  De individuele vleesveehouder kan alleen maar bestaan met doorzettingsvermogen en je eigen kop volgen,voorlichters en banken geilen alleen achter de melkveehouderij aan.

 • masmas

  Ik heb witblauwdieren in belgie en ben gelukkig dat de premie blijft bestaan.zonder de premie is het gewoon niet rendabel om zoogkoeien te houden.men moet de boer gewoon meer betalen,dan mag de premie wegvallen

 • hobbyboer

  inplaats van continue subsidies krijgen jullie straks nog meer concurentie. De EU zal straks nog een 75000 ton vlees uit Canada op het brood krijgen, kunnen wij in Nederland echt niet tegen concureren

 • schoenmakers1

  als wij dezelfde omstandigheden, regels als andere kunnen we tegen iedereen op, maar dat zal weer niet het geval zijn.
  Stierpremie was alleen voor 25 stuks, anders moest er voeroppervlakte tegenoverstaan, de melkveehouder mocht ook deze 25 met premie houden en de melk met subsidie leveren en daarnaast nog maispremie ook, nee, de melkveehouderij is de grootste sociale werkplaats van Europa, dit hard door lto in stand gehouden

 • JACOBSWIER

  als je mest voor de slager word je zelf mager

 • Elevage

  gelijke regels voor de hele eu, daar moeten we eens naar toe!
  Al dat gezeur over die subsidies, die zouden ze er allang overal van af moeten halen. In de familie is een akkerbouwer, die kreeg meer subsidie dan dat hij ooit van zijn land zou afhalen, gevolg was dat hij niet meer werkte/investeerde en een beetje ging rondhangen: 2e huisje, bootje erbij......... gewoon te belachelijk voor woorden.
  Boeren is ondernemen, en geen handje ophouden! En het kan echt!

 • info36

  Elevage, toevallig iemand die jij kent is niet representatief voor heel de sector.
  Je hebt van heel de materie geen snars verstand dus reageer ook niet.

 • kschouten

  Bij ons in het veenweidegebied zie je dat veel grote zoogkoeienhouders de afgelopen jaren veel onrendabele graslanden in gebruik genomen hebben waar melkveehouders geen belangstelling voor hadden. Nu de melkveehouderij wil opschalen en opzoek is naar plaatsingsruimte liggen hier wel kansen om samen te werken De zoogkoeienhouders hebben veel plaatsingsruimte over. Voor de stierenmesterij in het oosten en zuiden van ons land is de situatie natuurlijk heel anders

 • wmeulemanjr1

  Waarom toch zo een diverse steun aan boeren? Het moet eigenlijk allemaal zonder steun kunnen, Kinderen krijgen toch ook niet voor altijd zakgeld.

 • melkveehouder .

  Uit de venijnige reacties maak ik op dat nogal wat ondernemers uit de comfort-zone worden gerukt nu de subsidiestroom opdroogt.

 • nutterseweg10

  Hoi Melkveehouder;even dit,hoezo comfortsituatie vleesveehouder,het is gewoon een harde sector met lage rendementen.
  jij als melkveehouder kon in het verleden maispremie incasseren en de melk die je hiermee produceerde was ook nog subsidiabel,de vleesstierenhouder kon kiezen of maispremie of stierenpremie.
  2008 was top voor de melkveehouder,2009 slecht en juist de melkveehouders bedelden voor een aalmoes bij brussel en kregen het!!!
  Anderen sectoren in de intensieve veehouderij hadden en hebben het nakijken.
  Iedereen mag commentaar hebben U ook,maar denk eerst even bij uzelf.
  Groet.

 • melkveehouder .

  Lage rendementen kan best kloppen, maar dan wordt de Range Rover kennelijk van de Europese subsidie betaald. Iedereen mag commentaar hebben maarrrrr...............

 • el

  Iedereen mag koeien melken in 2015, dus ga je gang als je denkt dat melkveehouder zijn beter is!

 • a.t.herwijnen

  Men wil allemaal koeien in de wei zien. Wat is er dan mooier en natuurlijker dan dat daar ook kalveren onder drinken. helaas is dit momenteel zonder subsidie slecht haalbaar. vele zoogkoeien houders zullen ermee gaan stoppen. de winnaar is zoals we gewend zijn de melkvee sector. Deze zal de koeien binnen houden en de weidevogels zullen door deze sector ook uit ons land verdwijnen omdat alle land in de eerste week van mei gemaaid wordt en omdat deze sector alleen met gier bemest wordt en niet met vaste mest wat zoogkoeien-en stierenhouders wel doen. De natuur verliest door deze maatregelen van de overheid, Jammer dat er weer een sector kapot gaat voor het economisch gewin.

 • Groteherm

  Wat een zure reacties over en weer. Kern is toch dat (Europese)subsidies uiteindelijk in de vorm van een betaalbaar en gevarieerd voedselpakket en in de vorm van een mooi landschap bij de consument/burger terecht komen. Marktconform kan alleen bij een gelijk concurrentie-speelveld en zal moeten leiden tot hogere prijzen in de winkel. De gezamenlijke inzet zou moeten zijn daar voor de boer een fatsoenlijk aandeel in te krijgen, want de trend naar afschaffen van subsidies is onomkeerbaar. Dus graag wat meer onderlinge solidariteit.

 • Heijdravleesvee

  Alle subsidies eraf en de grenzen dicht voor alles wat niet onder dezelfde voorwaarden is geproduceerd.

 • joohoo

  Subsidie is niet het goede woord. Het heet prijscompensatie voor negatieve gevolgen van overheidsmaatregelen . stierenpremie -slachtpremie -maispremie -BSE vergoeding -graanpremie -braakpremie -eiwitpremie -melkpremie -suikervergoeding.???????. De kalversector gebruikt veel melk .Ze is ontstaan op momenten dat de kalveren het minst kosten.De roze sector begon ook met veel melk een bijna alleen krachtvoer,Dat was interessant voor integraties en mengvoerindustrie .Door de jaren heen was deze vorm van compensatie de beste garantie voor veilig en goedkoop voedsel. Door handels delegaties en de daarbij horende opdrachten en contracten is veel voedselveiligheid verloren gegaan(Braziliaans vlees import in ruil voor televisies van Philips) Het schrapen van veel van deze tegemoetkomingen zal een zware aanslag zijn op de volksgezondheid.

 • Koen Franken

  Is totaal niet meer van deze tijd dat een ondernemer moet leven van een uitkering welke van Brussel komt , zorgen dat je je eigen broek maar eens zelf kunt ophouden

 • Elevage

  @INFO36, Je vindt dat ik niet moet reageren want ik weet er geen snars van............... Toevallig hebben wij een zeer rendabel vleesveebedrijf en draaien zonder subsidie! Dus ik weet er meer van dan jij denkt.

  En zie verder ook de reacties van Meuleman/Heijdra/Iemand, die zijn van zelfde mening: geen subsidie en voor iedereen dezelfde regels! dan maak je een gezonde bedrijfstak

 • famtillemans1

  het niet meer van deze tijd zijn klopt ! maar alle neusen in heel de eu op een lijn krijgt kun je alles afschaffen

 • alco1

  Ik zal nog even weer uitleggen wat subsidies doen.
  Subsidies zijn er voor dat producten exportwaardig worden
  omdat door marktwerking de basisprijs zakt, waardoor we kunnen concurreren. Op het einde heeft de boer er in principe niets aan, maar wordt wel zeer afhankelijk van de subsidies, waardoor er hachelijke situaties kunnen ontstaan als deze wegvallen

 • agratax2

  Is subsidie op voedselproductie nog van deze tijd? Deze vraag mogen weon stellen. Willen we met landbouw op onze dure gronden concureren met grootschalige landbouw op gronden die bijna niets kosten hebben we weinig keus als we niet zonder boeren willen komen te zitten op termijn. Terug nar bovenstaand artikel; Ik ben van mening dat vleesvee dat leeft op natuur gebieden en dus aan Natuur onderhoud doet daarvoor best betaald mag worden.' Doet de eigenaar van de natuurgebieden dit niet omdat hem het geld ontbreekt, dan zal de maatschapij dit moeten doen Zij willen Natuurgebieden die onderhouden worden omdat er anders een natuur ontstaat die zij ongewenst vinden.

 • nutterseweg10

  Heijdra vleesvee heeft gelijk,alles onder gelijke voorwaarden produceren.
  2 kwartjes bij de prijs op en je hoort geen enkele realistische vleesveehouder meer klagen,en de slachtkosten in de EU gelijk!!!!
  Deze praktische en gezonde oplossingen maken subsidies overbodig!!
  Maarja;vlees een stukje duurder voor de condument.
  Linksom of rechtom de voedselproducent moet gewoon betaald worden in elke sector of je moet willen dat het produceren van primaire levensbehoeften verplaatst naar buiten de EU,of dit een veilig idee is voor de toekomst????

 • a.t.herwijnen

  Zonde subsidie ontstaat er intensieve veehouderij. Veel produceren tegen een lage kostprijs. Kijk maar hoe het de varkens en de kippensector vergaan is. De linkse partijen zullen dit toch niet willen. Er zal dus altijd een vorm van subsidie blijven bestaan. dit is nl de enige mogelijkheid voor de overheid om met zachte dwang de veehouderij te regulieren. Ben het eens met heijdra. Produceren onder gelijke voorwaarden. Dan wordt een ondernemer op zijn kwaliteiten beoordeeld. Houdt er wel rekening mee dat de grondprijzen wel zeer bepalend zijn voor de kostprijs in de zoogkoeienhouderij.

 • Koen Franken

  Stel je eens voor dat er volgend jaar alle subsidie af zou gaan , zou het overgrote deel van de melkveehouderrij omvallen , dan is dit in mijn ogen geen gezonde bedrijfsvoering , maar gewoon leven met de beurs van een ander

 • juul loeffen

  Zolang brussel toestaat om vlees in te voeren van buiten Europa drukt dat op onze kostprijs.Dit noemen we valse concurentie,die moet vervolgens weer opgevangen door een vorm van prijs compensatie.Blij wordt ik daar niet van,maar dat is de praktijk.Nog even dit veel nadruk wordt er gelegd op die vergoedingen, maar de kwaliteit van ons stukje vlees vindt je in het buitenland niet,daar hoor je niemand over.Beste mensen alles heeft zijn prijs.Aan iedereen een gezond 2014

 • W Geverink

  Jij ook een geweldig en gezond 2014 toegewenst Juul. Ik ben het echter niet met je eens dat de Europese exterieur fokkerij een voor een kwalitatief superieur stuk vlees heeft gezorgd. Het tegendeel is eerder waar. Ik denk dat jullie teveel gewend zijn aan de afgemolken holsteins en dat de consument van het vlees van het echte vleesvee dezelfde schraalheid verwacht. Verder ja het is leuk om weer toegang te hebben. Ik kan op zich wel inzien dat Boerderij voor de toegang betaald wil worden. Voor niks gaat immers de zon op. Echter als de site alleen toegankelijk is voor een piepklein groepje boeren collega's die er het geld voor over heeft en niet voor nieuwsgierige stedelingen met zo nu en dan een scherpe vraag of kritiek die recht gezet kan worden dan is het mij gewoon te doods.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.