Rundveehouderij

Nieuws 1086 x bekeken

'Mastitisbestrijding is maatwerk'

Zwolle – De bestrijding van mastitis komt altijd neer op het verlagen van de infectiedruk bij de spenen en het verhogen van de weerstand van de koe. Daarmee is het maatwerk. Wat betreft het gebruik van droogzetters kan het wel wat minder. Dat zei Theo Lam, hoogleraar uiergezondheid faculteit Diergeneeskunde, woensdag tijdens het Uiergezondheidscongres in Zwolle.

De resistentie tegen gebruikte antibiotica ligt in de Nederlandse veehouderij (totale veehouderij, alle sectoren) op een zeer hoog niveau. Binnen de EU doet alleen België het slechter. In de Scandinavische landen komt resistentievorming het minst voor.

In Nederland is de incidentie, het aantal mastitisgevallen per honderd koeien, sinds 2007 gedaald van 32 naar 28. Volgens Lam komt dat door het werk van uiergezondheidscentrum UGCN. Het tankmelkcelgetal in Nederland is in de afgelopen jaren gedaald, maar regels rond droogzetters bedreigen het huidige niveau. Sinds een wetswijziging in 2012 is preventief gebruik van antibiotica verboden, dus ook dat van droogzetantibiotica. Driekwart van de dieren wordt nu nog met antibiotica drooggezet. Dierenartsenorganisatie KNMvD adviseert een bedrijfs- en koespecifieke aanpak.

In Denemarken, qua structuur van de melkveehouderij vergelijkbaar met Nederland, was het behandelen van koeien tot 1995 voorbehouden aan dierenartsen. Na invoering van een periodiek bedrijfsbezoek mogen veehouders dat ook als ze wekelijks bezocht worden door de dierenarts. Is dat bedrijfsbezoek maandelijks, dan mag de veehouder alleen een door de dierenarts gestartte kuur afmaken. Droogzetters mogen alleen worden gebruikt na bacteriologisch onderzoek.

De mastitis-incidentie ligt nu op 40 procent. In 2010 is in Denemarken ook een UGCN gestart. Het gebruik van droogzetters is in Denemarken sindsdien toegenomen van 12 naar 25 procent. Het aantal mastitisgevallen daalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.