Rundveehouderij

Nieuws 2248 x bekeken laatste update:5 nov 2013

Richtlijn droogzetten schetst grenzen

Houten – In de richtlijn 'Antimicrobiële middelen bij het droogzetten van koeien' staat dat vaarzen en koeien alleen op basis van een diagnostische methode met antibiotica mogen worden drooggezet. Dat meldt de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde).

Voor de meeste veehouders is celgetalbepaling de wijze van diagnostische bepaling. Maar ook bacteriologisch onderzoek, bepaling van het kwartiercelgetal, geleidbaarheid of LDH-bepaling mag worden gebruikt. Bij celgetalbepaling, niet ouder dan zes weken, mag bij vaarzen met een celgetal lager dan 150.000 en koeien lager dan 50.000 cellen per milliliter geen antibiotica meer worden ingezet bij droogzetten.

Op 7 januari 2014 zal het bestuur van de KNMvD de uiteindelijke vaststelling doen en zal de richtlijn gelden als juridisch toetsingskader, zoals dat ook in de humane sector gebeurt. De richtlijn is daarmee echter geen wettelijk voorschrift en de dierenarts mag dus op basis van duidelijke gronden en professionele autonomie afwijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.