Rundveehouderij

Nieuws 6024 x bekeken 42 reacties

PvdD: Op stal houden koeien is intensief

Groningen - Melkveebedrijven die hun vee jaarrond op stal houden zijn intensief. Dat stelt de Partij voor de Dieren (PvdD) blijkens de vragen die de Statenfractie van de PvdD in de provincie Groningen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Tot nu toe worden door de provincie alleen varkens, pluimvee, pelsdieren en vleeskalveren tot de intensieve veehouderij gerekend. Voor de PvdD is een recente uitspraak van de Raad van State echter reden om dat te wijzigen. In de uitspraak oordeelde de Raad namelijk dat bij een geitenbedrijf in Noord-Brabant geen sprake was van een grondgebonden bedrijf. Er was volgens het rechtscollege sprake van intensieve veehouderij, omdat de geiten continu binnen gehouden worden.
Statenlid Anja Hazenkamp gebruikt de uitspraak van 17 juli van dit jaar om de bedrijven die rundvee jaarrond opstallen niet anders te beoordelen dan stallen in de intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

Omdat ook in Groningen een aanzienlijk deel van de bedrijfsmatig gehouden koeien en geiten geen substantiële weidegang meer hebben, heeft de Partij voor de Dieren het college een aantal vragen voorgelegd. Zo wordt gevraagd of de Brabantse verordening en de Groningse provinciale omgevingsverordening overeenkomsten vertonen. Voorts vraagt de PvdD of jaarrond opstallende bedrijven op gelijke wijze behandeld zouden moeten worden als de intensieve pluimvee- en varkenshouderijen. Als dat zo is zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor verleende vergunningen voor uitbreiding of nieuwvestiging voor melkveehouderijen met geiten of koeien. Het College van Gedeputeerde Staten heeft nog geen antwoord gegeven op de gestelde vragen.

Laatste reacties

 • abjongeneel

  Is natuurlijk alleen maar een politieke reactie.
  Intensief en extensief heeft te maken met hoeveel dieren er per ha gehouden worden.
  Bij geiten zijn dat er ,zoals bekend, extreem veel.

 • nedviand1

  Een fantastisch compliment aan de zgn. 'intensieve veehouderij' van de PvdD. Intensief actief zorgen boeren met elkaar voor het verzorgen van de burgers met hun behoefte aan eten met de door die burgers zelf gewenste inhoud. In veruit de meeste gevallen is dat van niet vegetarische/veganistische samenstelling.

  Pieter J. den Ouden+

 • schoenmakers1

  koe in de wei is barbaars, de leden van de pvdd zouden komende tijd verplicht buiten moeten verblijven, wisten ze wat de dieren meemaakte met hun ideaalbeeld

 • jehanvankroaks

  koe in de wei is barbaars ??
  Nou nou nou nou ....... dat is wel zo'n beetje één van de slechtste argumenten die ik ooit heb gehoord ......

 • Elevage

  op zich wel heel knap dat de pvdd alle argumenten er aan de haren bijslepen om hun mening door te drukken.
  Wil overigens niet zeggen dat hun mening de enige juiste is (alhoewel ze dat zelf wel denken)

 • Jaap39

  PvdD is een doorgeschoten maar vooral zieke organisatie. Draven compleet door in hun eigen droomwereld.

 • groot boerdam

  Helemaal mee eens Jaap W maar de burger gelooft ook nog wat die lui van onzin vertellen.

 • Mtstermors1

  De rundvee boeren hebben het zelf in de hand gewerkt dat dit ging gebeuren, om de koeien niet meer naar buiten te doen. Als het jongvee nog naar buiten komt maar dat gebeurt overal niet eens meer. 200-300 koeien is toch gewoon intensief.

 • trijnie

  Toch zie ik de koe graag in de wei en met goed weer is de koe ook graag buiten.

 • Jaap39

  #grootboerdam dat kun je je afvragen. In discussies met burgers krijg ik nooit een indruk dat ze tegen welke vorm van landbouw zijn. Wij agrarisch nederland denken dat de burger negatief denkt, ik denk dat dat allemaal enorm meevalt. Links Activistisch nederland is maar een erg klein greenpeace achtige groep mensen. Dat moeten we kunnen stoppen.

 • kwekerij pluk de dag

  laten we ons liever druk maken om onze ouderen. heb zelf zelf aan den lijve ondervonden dat ze slechter behandeld worden dan de dieren in ons land.

 • eppenzolder

  Inderdaad Termors, als koeien niet meer buiten komen, is het ook niet grondgebonden meer, dus intensief.

 • Jaap39

  Niet meer financieren dit soort linkse activisten. Lidmaayschappen opzeggen en stoppen met bv postcodeloterij. Er is schijnbaar te veel geld voorhanden. Het rolt alleen de verkeerde kant op.

  Veel ouderen worden inderdaad belabberd verzorgd. Ook dat is Nederland.....

 • df

  Koeien houden is zo wie zo intensief, waar ze dan ook maar lopen !!!

 • koestal

  Laat ze eens met mooi weer met de ouderen buiten wandelen ,dan komen die er ook eens uit !

 • koestal

  De PvdD praat, niet gehinderd door kennis en ervaring

 • koestal

  De laatste weken waren de weiden meer een modderpoel dan een grasveld

 • Mfb

  Ik heb 200 koeien en weidt 's zomers volop. Prachtig om die dieren buiten te zien lopen en ook veel goedkoper. Minder krachtvoerverbruik en minder dieselverbruik. Begrijp ook niet dat boeren met voldoende huiskavel de dieren binnen houden. Zou er geen problemen mee hebben om boeren die de koeien binnen houden te behandelen als intensieve bedrijven. In principe kan je dan ook niet meer spreken van graasdieren. Aan het voerhek vreten is heel wat anders lijkt mij.

 • jordi 1455

  Mensen van de pvdd hebben bezwaar dat er stallen zijn van meer dan 100 koeien, maar geen bezwaar tegen bejaarden tehuizen met meer dan 100 oudjes of flats met meer dan 500 mensen.

 • Jaap39

  Ik vind weiden ook super. Milieu technisch is weiden trekken aan een dood paard.
  Dat weet iedere veehouder. Nu de linkse activisten nog. De burger is makkelijk te overtuigen.

 • Case1056

  En hoe moeten we het noemen als men grote honden op een flat heeft die niet meer buiten, dan als ze even aan de lijn begeleidt worden.
  Hoeveel huisdieren kwijnen er meer in een kleine ruimtes, dan koeien die jaar rond op stal zouden staan.

 • info104

  De honden en katten ,kanaries en noem maar op die bij de burgers in een kooi of tegenwoordig in een Bens moeten zitten, vooral die honden die in een bens zitten en zich bijna niet eens kunnen keren en met hun rug tegen de bovenkant komen als ze staan. Daar hebben die lui van de pvd het niet over ,want dan komen we te dicht bij hun leven ,maar lopen zijken en zuren over een koe die de wereld aan ruimte heeft en van weelde 10.000 liter melk geeft en zich kan vermaken met zijn vriendinnen in de stal ,onder een borstel gaat staan als zij even lekker geborsteld wil worden, naar het voerhek loopt en daar zo veel als zij op kan eten om daarna weer haar betje opzoekt om daar uitgebreid haar eten ligt te herkauwen, menig mens heeft het slechter als deze dieren. We moeten als boer de burgers maar eens aanklagen bij de rechter voor mishandeling van hun huisdieren, dan worden die pvders wel mak.

 • rub2

  Gaap ..... En we happen ook nog met zijn allen. PvdD heeft niets beters te doen als schoppen tegen alle huidige regels

 • info104

  De honden en katten ,kanaries en noem maar op die bij de burgers in een kooi of tegenwoordig in een Bens moeten zitten, vooral die honden die in een bens zitten en zich bijna niet eens kunnen keren en met hun rug tegen de bovenkant komen als ze staan. Daar hebben die lui van de pvd het niet over ,want dan komen we te dicht bij hun leven ,maar lopen zijken en zuren over een koe die de wereld aan ruimte heeft en van weelde 10.000 liter melk geeft en zich kan vermaken met zijn vriendinnen in de stal ,onder een borstel gaat staan als zij even lekker geborsteld wil worden, naar het voerhek loopt en daar zo veel als zij op kan eten en daarna weer haar betje opzoekt en daar uitgebreid haar eten ligt te herkauwen, menig mens heeft het slechter als deze dieren. We moeten als boer de burgers maar eens aanklagen bij de rechter voor mishandeling van hun huisdieren, dan worden die pvders wel mak.

 • landboer

  De reacties gaan alleen maar over hoe goed een koe het op stal heeft maar wat is dan het verschil tussen een koe varken kip als ze allemaal jaarrond binnen zitten?

 • schoenmakers1

  er is niet veel verschil, de andere dieren zoals ze gehouden worden in de veehouderij hebben het ook beter binnen als buiten, maar daarvoor hoeven ze nog niet gediscrimineerd te worden

 • agratax2

  Als de boeren organisaties een afwachtende houding in dezen aannemen met als excuus dit is een politieke aangelegenheid, weet ik wat er gebeurd. Weer krijgt de kleinste partij met de grootste mond haar zin. Er zal geen enkele partij het risico willen nemen, dat met de Gemeenteraad en Europese verkeizingen voor de deur er stemmen om deze 'futiliteit' verdwijnen naar de kleine schreeuwers. Het gros van de stemmen moet men halen bij de burgers en buitenlui. Niet bij die paar boeren die er nog in Nederland rondhuppelen en waarvan de meeste kiezers niet weten wat hun waarde is voor het Nederlandse landschap (waterbeheersing) en al helemaal niet voor de economie. Wat telt voor de burger -horen bij het progressieve blok- en dan moet je dus alles in het werk stellen om dieren te zien als mensen en duurzaam denken en anderen dwingen duurzaam te doen.

 • veldzicht

  Besteed toch niet zoveel aandacht aan dat rare mens,o wacht,nu doe ik het zelf ook.

 • boerrick

  +1 voor veldzicht.
  En ook maar ff de definitie van intensieve veehouderij, voor zowel de Pvdd als de ander schreeuwers hier.
  Intensieve veehouderij is een andere benaming voor niet grondgebonden veehouderij. Dit zijn bedrijven die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de melkveehouderij niet gebonden zijn aan land voor hun voedselvoorziening.

 • wimschaap

  de pvdD zijn lui die praten als een kip zonder kop nergens verstand van hebben jammer dat ze nog aanhang hebben ook

 • Sjaak

  Het zou wel fijn zijn als we een discussie zuiver konden houden....

  Laat ik voorop stellen, dat ieder diersoort grondgebonden is, in welke mate dan ook. Immers, ieder dier moet gevoerd worden en het voer, zowel kracht- als ruwvoer, komt van land, waar dat dan ook ligt.
  Het begrip intensief/extensief heeft dan ook alles te maken met de zelfvoorzieningsgraad van een bedrijf qua voer en naar mijns inziens niks met de diersoort, ook al is er dat wel 'ingesleten'.
  Verder hebben we nog het begrip 'landbouwHUISdieren'. Dat betekent dat al deze dieren gedomesticeerd zijn en dus in of rondom het huis gehouden worden om hun nut en de produktie van goederen of diensten.

  Een discussie zou dus gevoerd moeten worden op basis van de wijze/mate van zelfvoorziening én domesticatie. Dit dan voor ieder diersoort.
  De crux is, dat de economie in deze discussie altijd spelbreker is...

 • hoving1

  wat altijd een gezeur en commentaar laat ze doen waarvoor ze betaald wordt

 • Mfb

  Het valt me op dat hier veel mensen reageren die blind voor de markt zijn. Wanneer je in de markt meer kunt verdienen door de dieren extensief te houden waarom zou je dan nog intensief willen zijn? Het creëert wellicht ook nog krapte op de markt wat ook nog weer beter voor de prijs is...

 • landboer

  Dat bedoel ik nou klant is koning

 • jan1

  De OOstvaardersplassen zijn 6x zo intensief dan een nederlandse melkveehouder aan dieren mag houden en dat noemen we dan natuur. Voor boeren gelden er regels om te voldoen aan nitraatrichtlijnen. Het water in de Oostvaardersplassen valt onder 'Overig Water' dit omdat het water aan geen enkele kwalitietseis kan voldoen en dat is natuur.

  Buiten kijf , de meeste melkveehouders zijn momenteel intensief, want er loopt momenteel bina geen koe meer buiten.

 • Joepdriessen

  Let your cows live happily and twice as long...
  Goede stal is een plicht, Weidegang een keuze.
  Meeste van de 70% rundveebedrijven in nl hebben de koeien minder dan 10% van de tijd buiten lopen. Daarom is die stal zo belangrijk....
  Nog een zienswijze: struktuurrijk of arm voeren...
  Extensief: 8000 liter per koe, intensief 12000 liter per koe per jaar?

 • jaap69

  Mfb, het valt mij op dat er hier een hoop mensen zijn die niet weten waarover ze praten. De melkveehouderij in Nederland valt niet onder de intensieve veehouderij. een familie bedrijf met 110 - 120 melkkoeien op 60 Ha land is extensief en dan maakt het niet uit of het biologisch of regulier is. In nederland zijn 18000 melkveehouders, daarvan heeft bijna 15000 bedrijven minder dan 100 koeien. er zijn maar heel weinig bedrijven die 300 400 of 500 koeien hebben. vaak zijn de grote bedrijven ook nog eens verdeeld over meerdere locaties. het kleine boertje met 20 koeien heeft zijn koeien nu ook op stal, met het verschil dat deze koeien waarschijnlijk vastgebonden staan aan een touw tot het weer april is. en tot april dus alleen maar een meter vooruit of achteruit kunnen lopen. moeten we weer allemaal terug naar vroeger, koeien het grootste deel van hun leven vastbinden aan een touw?

 • anton1937

  Koeien op stal houden, verbeterd het milieu, beter voor de koeien etc en verlaagd de kostprijs van de melk. Een win-win situatie waar de P v d D niet aan denkt.,sorry de deskundigheid mist.

 • aardappelboer

  Als je koeien op stal houdt zie ik geen verschil met de varkenshouderij ongeacht of je nou grond hebt of niet. Er zijn toch ook varkenshouders die grond hebben en die zijn dan wel weer intensief?? Ik vind dat sommige mensen zichzelf schoon praten, en tuurlijk Anton1937 je hebt gelijk dat het misschien beter is maar dat geld dan toch ook voor de andere sectoren.

 • alco1

  De spijker op de kop @aardappelboer. Intensief of extensief maakt voor de dieren niets uit. Het is maar net hoe onbenullen de sector een trap willen geven.

 • koestal

  De PvdD roept maar wat,hebben geen ervaring of kennis

 • TheoS.

  Heeft ooit iemand van jullie Marianne of iemand anders vd PvdD uitgenodigd op het eigen bedrijf tijdens heet of nat weer terwijl de staldeuren gewoon open staan?
  Dat zou nog eens pro-actief zijn
  ipv hier preken voor eigen parochie!

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.