Rundveehouderij

Nieuws 572 x bekeken

GD: geen ernstige leverbotinfecties verwacht

Deventer – De Werkgroep Leverbotprognoses verwacht over het algemeen geen ernstige leverbotinfecties voor najaar en winter 2013-2014. Wel kan de voorjaarsinfectie dit jaar samen met een mogelijke najaarsinfectie op sommige bedrijven toch voor problemen kan zorgen.

Door de ernstige leverbotinfectie in 2012 waren er aan het begin van de vorige winter veel geïnfecteerde leverbotslakken en daarvan zijn tijdens de langdurige winter nauwelijks slakken gestorven. In mei en juni 2013 hebben deze slakken kans gezien hun infectie op het gras af te zetten. Vervolgens is het in de maanden juli en augustus van dit jaar zeer droog geweest, waardoor de slakkenpopulatie sterk is teruggedrongen. In gebieden waar het ondanks de langdurige droogte vochtig is gebleven hebben slakken dieper in de grond kunnen overleven. Door de vele neerslag in september hebben deze slakken vanaf half september hun infectie op het weiland afgezet. Vooral in Zuidwest-Nederland en tussen de grote rivieren mag een infectie worden verwacht.

De werkgroep adviseert schapenbedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden door middel van mestonderzoek nu te controleren of schapen een infectie hebben opgelopen. Ook bij rundvee is de kans groot dat op de bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen, een infectie heeft plaatsgevonden. De werkgroep adviseert rundveehouders vanaf januari rundvee door middel van mestonderzoek te controleren. Als leverbot wordt aangetoond doen veehouders er goed aan contact op te nemen met hun dierenarts.

Of registreer je om te kunnen reageren.