Rundveehouderij

Nieuws 7976 x bekeken 13 reacties

Meer contant geld voor leden FrieslandCampina

Amersfoort – FrieslandCampina wil de liquiditeitspositie van zijn leden verbeteren. Hiermee gaat de zuivelonderneming in op veelgehoorde kritiek van leden dat er te veel geld binnen de onderneming blijft.

Het bestuur stelt voor het reserveringsbeleid aan te passen, een deel van de prestatietoeslag eerder uit te keren en de seizoensheffingen en -toeslagen pas in december te verrekenen. De plannen worden tijdens de komende districtsbijeenkomsten voor leden toegelicht. Bij goedkeuring door de ledenraad gaan de aanpassingen in per 1 januari 2014.

De zuivelonderneming wil de prestatietoeslag verhogen van 30 naar 35 procent van de winst. Voor een bedrijf met een gemiddelde productie van 6 ton per jaar zou dit op basis van de cijfers van 2012 een plus van 1.420 euro betekenen. Aan het eigen vermogen wordt dan niet langer 50 procent van de winst toegevoegd, maar 45 procent. De overige 20 procent van winst blijft beschikbaar voor ledenobligaties vast, zoals ook nu het geval.

Uit een stresstest is gebleken dat FrieslandCampina zijn prestatietoeslag kan verhogen zonder de financiële positie van de onderneming, in geval van calamiteiten, in gevaar te brengen. Coöperatievoorzitter Piet Boer legt uit dat het solvabiliteitspercentage, het weerstandsvermogen van de onderneming, met het oog op toenemende marktrisico’s niet onder de 30 procent mag komen. Gestreefd wordt naar 35 procent. Op dit moment heeft de onderneming een solvabiliteitspercentage van 34,3 procent. Mocht het solvabiliteitspercentage onverhoopt toch onder de 30 procent dalen, dan heeft dat niet direct gevolgen voor de melkprijssystematiek, zo verzekert Boer. Deze staat namelijk voor een periode van drie jaar vast.

Naast het verhogen van de prestatietoeslag wordt een tussentijdse uitkering voorgesteld van 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar in september. De rest van de prestatietoeslag wordt zoals gebruikelijk in april/mei uitbetaald. Op basis van de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zou dit betekenen dat een veehouder met een gemiddelde productie in september al 4.073 euro prestatietoeslag krijgt uitgekeerd.

Ook stelt het bestuur voor om seizoensheffingen en -toeslagen niet meer in de bewuste maanden in te houden of uit te keren. Dit moet volgens Boer een aanslag op de liquiditeitspositie van leden in het voorjaar voorkomen. De onderliggende systematiek blijft gelijk, met vier maanden een heffing van €2,30 en vier maanden een toeslag van €2,45 per 100 kilo melk, maar de bedragen worden in december met elkaar verrekend. FrieslandCampina blijft met een plus van 15 cent een vlak aanvoerpatroon van de melk stimuleren. Veehouders kunnen gedurende het seizoen hun saldo via melkweb volgen.

FrieslandCampina wil zijn garantieprijssystematiek voor komende drie jaar handhaven. “Alles overwegend vinden we onze melkprijssystematiek uitdagend en transparant.” Wel vindt er een actualisering van de bedrijfsomvang en percentages van landenvolumes plaats. De zuivelonderneming baseert zich voor de garantieprijs op een melkplas van 45 miljard liter in verschillende West-Europese landen. Ook de kwantumregeling wordt niet aangepast. Deze regeling moet volgens Boer voor melkveehouders geen reden zijn om wel of geen melk aan FrieslandCampina te willen leveren.

Laatste reacties

 • koestal

  niet meer dan logisch

 • alexb

  Ja prima, betere liquiditeitsposite van de leden.
  Niemand zal daar zo snel tegen zijn.
  Wellicht onverstandig om als onderneming op de ondergrens te gaan zitten met het Eigen Vermogen in deze onstabiele economische tijden en toenemende concurrentie vanuit de wereld.

 • HJ O R

  Men heeft gekkere ideeen gehad.

 • Zuperboer

  Wanneer is de vorige wijziging geweest? Was het toen ook 5% verschuiving en 5% extra in de ledenobligaties?

 • Mozes

  Bij RFC worden de uitbetalingssystematiek en financiële regelingen iedere 3 jaar opnieuw bekeken. De eerste keer was in 2008 met de fusie en daarna in 2011.

 • haam

  de laatste opmerking van dhr boer over de kwantum regeling zou juist als een mogelijke nivellering op korte termijn kunnen duiden zoals ik ook via via had vernomen dat hier over gedacht werd nu dus helaas nog niet

 • poldes

  nu de wereldmarktprijs de europese uitbetaalprijs overstijgt ,gaat men vergelijkend uitbetalen van 45 miljard europese geleverde melk.
  de inkomenstoeslagen(aantal centen per liter) zijn destijds ingevoerd ter compensatie van de lagere wereldmarkt.
  heel merkwaardig nou de wereldmarktprijs hoger is ;gaat hier de zuivelindustrie een eigengereide west europese prijs invoeren.
  dit is niet in ons voordeel.

 • Jan van het Zand

  Fröhlig herzens genießen.

 • wmeulemanjr1

  Het lijkt erop dat de leden alleen nog voor de show ja moeten knikken, want zoals je hier leest is alles al ´in kannen en kruiken` om de meeste onrust onder de leden weg te nemen. Gaan wij leden hier klakkeloos mee akkoord of is er veel meer haalbaar en is dit weer oude tactiek zo vlak voor de ledenbijeenkomsten.

 • BO(skabout)ER

  Ik denk dat het beter was dat de fabriek zijn solvabiliteitspercentage omhoog bracht richting de 40, maar dit is mijn 'beperkte' mening.

  En als boeren met deze melkprijs nog klagen is er ergens ook wat mis.

 • Mozes

  @poldes, die eigen Europese prijs is er al sinds 2008.
  Iedere 3 jaar wordt het melkgeldsysteem opnieuw bekeken. Dat dit op dit moment gebeurd is dus gewoon volgens de regel.
  Er zal 5% meer uitbetaald worden en dus 5% minder gereserveerd. De winst stijgt echter ieder jaar. Ook al wordt er 5% minder gereserveerd in absolute zin wordt er juist meer gereserveerd dan een aantal jaren geleden. Het lagere percentage reservering betekend dus geen verlaging van de solvabiliteitsontwikkeling van RFC.

 • BO(skabout)ER

  @mozes

  Dan ga je er vanuit dat FC grote winst gaat boeken de komende jaren! (er kan veel gebeuren in korte tijd, maar ik hoop met je mee! En denk dat het ook wel goed blijft gaan)

 • kenmvdwind

  Die hogere melkprijs is hard nodig. Het voer is veel duurder geworden, diesel duurder, eigenlijk alle kosten stijgen.
  En de onvrede over het reserveringsbeleid bestaat al veel langer, maar voordat er in zo'n grote organisatie iets veranderd, ben je even verder....

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.