Rundveehouderij

Nieuws 895 x bekeken

Emotie remt logische bedrijfsverbeteringen

Wageningen - Goed management en een aangepaste bedrijfsvoering zijn niet alleen gunstig voor het inkomen, maar ook voor het milieu. Dat blijkt uit het rapport 'Kosteneffectiviteit reductiemaatregelen emissie broeikasgassen zuivel' van Wageningen UR.

Er zijn namelijk flink wat kosteneffectieve maatregelen te benoemen die de uitstoot van broeikasgassen in meer of mindere mate beperken. Toch wordt een aantal maatregelen niet of beperkt uitgevoerd omdat dit op bezwaren uit de praktijk stuit.

In sommige gevallen gebeurt vermindering van broeikasgas-uitstoot vanzelf. Bijvoorbeeld door een betere benutting van mineralen of een hogere melkproductie uit genetische aanleg.

Er zijn echter ook kostenbesparende en milieuvriendelijke  maatregelen die in de praktijk toch minder enthousiast worden ontvangen. Een daarvan is verhogen van de melkproductie door betere benutting van het ruwvoer met hetzelfde aantal koeien. Omdat veehouders daar in principe altijd naar streven, zal er een aanpassingen moeten plaatsvinden in het management. Dat vraagt extra inspanning van de veehouder. Datzelfde geldt als in het kader van de melkquotering door de productieverhoging er minder koeien moeten worden gehouden. Hoewel minder koeien voor dezelfde totaal melkproductie (kosten)efficiënter is, willen veel veehouder liever niet minder koeien houden.

Een andere effectieve maatregel, is het verminderen van de jongveebezetting. Het vraagt om een langere levensduur van de koeien. Bezwaar van veel veehouders is dat een lage jongveebezetting het lastig maakt om te kunnen groeien.

Zwaarder maaien is ook een gunstige maatregel als het gaat om minder uitstoot van broeikasgas en een hoger inkomen. Door iets zwaarder te maaien (+500 kilo droge stof) hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Veehouders zijn daar toch terughoudend in, omdat ze meer afhankelijk worden van het weer en zorg hebben over de kwaliteit van het voer.

Of registreer je om te kunnen reageren.