Rundveehouderij

Nieuws 3354 x bekeken 3 reacties

Huijbers: ‘one issue’-benadering bedreiging melkveesector

Maarsbergen – De toekomst van de melkveehouderij gaat kapot als vastgehouden wordt aan de ‘one issue’-benadering. Dat zei ZLTO-voorzitter Hans Huijbers tijdens een bijeenkomst voor bedrijfsadviseurs in de melkveehouderij, georganiseerd door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs.

Tijdens de bijeenkomst stonden de thema’s schaalvergroting en duurzaamheid centraal.

“Als we langs één thema blijven aanvliegen komt er geen verduurzaming van de sector”, zei Huijbers. Volgens hem moet het gaan om het totaalplaatje. Een veehouder moet het op alle terreinen goed doen. In de intensieve veehouderij zijn de gevolgen van de ‘one issue’-benadering volgens hem al goed zichtbaar. Als voorbeeld geeft hij de ammoniakaanpak in de varkenshouderij die in zijn ogen in een aantal gevallen wat betreft stallenbouw heeft geleid tot mens- en dieronwaardige situaties.

Bedrijfsadviseurs doen er volgens Huijbers bij het opstellen van een businessplan goed aan veehouders een spiegel voor te houden. “Een veehouder heeft het recht om te weten waar hij goed in is.”

Te vaak wordt volgens hem alleen gekeken naar schaalvergroting, terwijl dit lang niet altijd de beste oplossing is. “Een businessplan met schaalvergroting rekent nu eenmaal makkelijker rond dan een alternatief businessplan.” ZLTO heeft 18.000 leden waarvan 2.989 hebben gekozen voor verbreding. Dat betekent volgens Huijbers dat verbreding is uitgegroeid tot een serieuze tak van sport. Bedrijfsadviseurs moeten volgens hem niet alleen naar de technische en financiële resultaten kijken, maar ook naar het integrale management.

Volgens Huijbers lijken er technisch gezien geen beperkingen aan schaalvergroting in de melkveehouderij. Wel stellen zaken als milieu, arbeid en buren grenzen aan de groei. “Het component buren is hierin misschien wel een van de meest bepalende.” Hij signaleert dat de weerstand van buurtschappen tegen uitbreidingsplannen in de melkveehouderij is toegenomen. Een goede verhouding met buren is volgens Huijbers dan ook onontbeerlijk om uitbreidingsmogelijkheden ook voor de toekomst veilig te stellen.

Laatste reacties

  • joannes

    Prima, hier ben ik het mee eens! Deze man heeft nagedacht en rondgekeken! HIj is niet blind en doof voor de bedrijfstak en zijn omgeving. Vooral dat van ¨technisch gezien lijken er geen beperkingen aan schaalvergroting......¨ dit maakt duidelijk dat het niet alleen een technisch verhaal is. Het is ook een sociaal en etisch verhaal! En dan hebben we het nog niet een over de verdringings markt waarin men zich begeeft met voordurende schaalvergroting. En.... hij praat niet over wereld problemen maar over het gebied waar hij leeft, woont en werkt!

  • zozo

    En zo is het.

  • zanden

    De one-issuebenadering van groot, groter, grootst, Amerikaanse toestanden in ons kleine kikkerlandje zal een doodlopende weg blijken te zijn. Wie dat risico neemt houdt zich blind voor de maatschappelijke en economische werkelijkheid en zal dus zelf de gevolgen ervan moeten dragen en deze niet mogen afwentelen op de belastingbetaler. De Nederlandse melkveehouderij kan tegen geen land ter wereld opconcurreren. Nu al niet. Laat staan na 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.