Rundveehouderij

Nieuws 6501 x bekeken 21 reactieslaatste update:13 feb 2013

Marge melkveehouderij net voldoende

Arnhem - De gemiddelde marge van de melkveehouderij valt dit jaar niet negatief uit, ondanks de stijgende voerprijzen. Dit is het gevolg van een goede melkprijs in het begin van dit jaar en de verwachting dat de melkprijs de komende maanden verder oploopt.

Dit blijkt uit cijfers van accountantskantoor Flynth.

Bij de berekening van de marge is er rekening gehouden met een stijging van 3,3 cent voerkosten ten opzichte van de laatste 10 jaar. Daarnaast stijgen ook de kosten voor loonwerk, diesel en kunstmest met totaal 0,7 cent. In totaal zijn de directe kosten 4 cent hoger. De post omzet en aanwas is daarnaast 0,6 cent hoger en de melkprijs komt naar verwachting 1,2 cent boven het langjarig gemiddelde uit. Hierdoor daalt de marge uiteindelijk met 2,2 cent.

Daarmee wordt 2012 een benedengemiddeld jaar ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. De gemiddelde marge over de afgelopen 10 jaar ligt op 3,2 cent per kilogram melk. Dit betekent dat de marge in 2012 bij een daling van 2,2 cent uitkomt rond de 1 cent per kilo melk. In de laatste twee jaar is er een bovengemiddelde marge behaald waardoor de melkveehouders in principe voldoende buffer op hebben kunnen bouwen.

 

Rabobank

Een kleine groep melkveehouders loopt grotere kans op liquiditeitsproblemen, zo meldt de Rabobank.  Het probleem speelt bij veehouders met een krappe marge op hun bedrijfsvoering. Bedrijven die de productiefactoren goed op elkaar afgestemd hebben, zouden eigenlijk niet in de problemen mogen komen.
De bank vlakt hiermee de oproep van melkveehoudersvakbond NMV af, die wil dat de toeslagrechten aan melkveehouders eerder worden uitbetaald. Volgens NMV komen veel ondernemers anders in de problemen door stijgende voerprijzen.
De Rabobank geeft aan dat er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan bij bedrijven waarbij de productiefactoren nog niet helemaal op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld bij melkveehouders die hun stal nog niet vol hebben en daardoor een hoge financieringslast per kilo melk hebben.
Er kunnen incidentele omstandigheden zijn, zowel technisch als sociaal, waardoor er een liquiditeitstekort ontstaat. De afgelopen twee jaar is in principe voldoende buffer opgebouwd om de dip te kunnen overbruggen.
Ook LTO mengde  zich deze week in de discussie en spreekt het bericht van de NMV tegen. ”Er kunnen wel nijpende inkomenssituaties ontstaan bij individuele ondernemers, maar dit geldt niet voor de grote groep. Bovendien wordt verwacht dat de melkprijs de komende tijd weer aantrekt”, zegt Kees Romijn.
Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft inmiddels ;aten weten niet gevoelig te zijn voor de oproep van de NMV. Hij vindt dat melkveehouders niet anders behandeld dienen te worden dan andere boeren.
Volgens de Rabobank is het voor melkveehouderij de komende jaren van belang goed inzicht in de kosten en baten te hebben. Hiermee wordt voorkomen dat er verassingen ontstaan bij kostenstijgingen of een dalende melkprijs.
Daarnaast is het reserveren van een buffer voor moeilijke tijden steeds belangrijker met de sterk wisselende (melk)prijzen.

Laatste reacties

 • kalkar

  Altijd dat gejank en gezeik van die koeieboeren. Ik als varkensboer wil ook die subsidies die koeieboeren (en akkerbouwers) krijgen. Schijnt al gauw een 15000 euro te zijn. Bij welk loket moet ik zijn?

 • tessa2010

  juist melkertje1,jij slaat de spijker op de kop!!! Als de melkprijs ''slecht' is klagen ze steen en been! Komt er een paar cent bij,maken ze het gelijk weer op! De varkenshouderij moet altijd zelf slechte periodes overbruggen!!!

 • rensenjose

  de lto en de rabobank zal een koeien boer nog een varkensboer geen goed doen.

 • ...............

  Wat zou de marge van Flynth zijn, ook net voldoende??

 • joannes

  Of het nu Flynth is,De Rabobank of het LTO: Laat staan Henk Bleker, geen van deze spelers heeft belang bij het onderkennen van problemen. Ze hebben misschien wel belang bij een tijdelijke lage melkprijs om diegene die bij hen advies en vreemd vermogen hebben afgenomen de gelegenheid te geven, met de versnelde sanering, het aanbod te verkleinen en daarmee snel met een aangepast kleiner aanbod de prijs weer in de benen te krijgen. De ontwikkeling naar schaalvergroting is het belang van deze spelers en daar hebben ze flink aan bij gedragen en hun commissies uit verdient. Dus bij onderkennen van de huidige problemen zou dit ten eerste haaks staan op hun beleid en visie en ten tweede te veel ruimte geven voor de bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt of geluisterd naar hun ideeën. En dat terwijl hun beleid naar een constante prijsdruk middels innovatie en schaalvergroting is. Zie bv een fictief bedrijfs plan van
  http://www.ppp-gro.nl/Portals/15/Bedrijfsplan%20Melk%20Overname%20Groei.pdf Waarin vooral hoofdstuk 4 belangrijk is: kernvragen en antwoorden, los van de vrij hoge productiecifers die in dit voorbeeld gelden en het al in alternatief 1 0,9 mlj kg produceert . Het is logisch dat wie hier zijn handtekening zette, vandaag niet zo lekker zal slapen wanneer hij alternatief 2 of 3 gekozen heeft. Had dan maar een beetje belasting betaald voor een betere nachtrust!

 • Pieter van der Kolk

  Het is teleurstellend dat LTO en Rabobank het bericht ontkrachten dat melkveehouders geen liquiditeitsproblemen hebben. Hiermee geven zij hun achterbon een flinke schop onder hun achterste! Jaarrond zou er inderdaad geen liquiditeitsprobleem moeten zijn. Maar hoe moeten melkveehouders het gat overbruggen tussen begin augustus en medio december wannneer op z'n vroegst de toeslagrechten komen? Los van merktomstandigheden zijn daar bovenop de melkproductie (en gehaltes) door seizoensinvloeden en weersomstandigheden sterk gedaald. Hittestress leidt daarnaast tot onvoorziene uitval en extra kosten om dieren op te knappen. Daarbij komt een periode dat loonwerkersrekeningen fors zijn, er nog ruwvoer gekocht moet worden. Moeten melkveehouders de maistelers maar laten wachten op hun geld of het geld bij hun leveranciers halen? Of misschien toch maar het lidmaatschap van LTO ff niet betalen?

 • Pieter van der Kolk

  In de 1e zin van vorige reactie staat een dubbele ontkenning die uiteraard niet zo bedoeld was, het moet zijn: onkrachten dat melkveehouders een liquiditeitsproblemen hebben

 • j.verstraten1

  Pieter, jij als voerleverancier zal het wel merken als rekeningen niet op tijd betaald worden dus heb je altijd gelijk. Niettemin ontkent lto helemaal niet dat er geen boeren zijn die geen betalingsproblemen hebben, maar ontkent wel dat de sector in het algemeen, betalingsproblemen heeft. Er zijn natuurlijk allerlei individuele oorzaken voor aan te wijzen, zoals reeds in het artikel vernoemd. Maar om de sector op dit moment uit de brand te helpen met vervroegde betaling van toeslagrechten? Vraag me dan toch af wat voor steun er bedacht moet gaan worden als er er écht iets aan de hand is.

 • minasblunders1

  In dit verhaal speelt duidelijk het verschil tussen pachters en eigenaren. Eigenaren profiteren al jarenlang van de belastingvrije grondprijsstijging. Deze kan moeiteloos worden gebruikt om het bedrijf te ontwikkelen door deze onbelaste stijging te gebruiken voor het creëren van aftrekposten. De fiscus betaalt een leuk stukje mee. Bovendien hebben zij een rentepercentage dat ruim 3% lager ligt dan bij pachters. De mensen met de liquiditeitsproblemen zijn dus de pachters. Maar dat zal ook wel niet gezegd mogen worden......

 • joannes

  Dus ..... minasblunders1 het zijn de middelen die niets, naar dan ook niets, met het werkelijke boeren te maken hebben, die het verschil maken. De fiscale regelingen en daarmee kiest de overheid de winnaars en de verliezers. Onterecht en mogelijk onbewust. Maar het is de uitwerking van hun beleid. Een beleid wat alleen maar leidt naar schaalvergroting en innovatie in de Agro, die we niet willen omdat deze te belastend voor Nederland met een zelfvoorzieningsgraad van 270%. Daar komt bij dat we veel grondstoffen importeren en inmiddels ook de arbeid van over de grens halen voor de grote bedrijven. Dus voor wie heeft dit nu een toegevoegde waarde. Alleen voor de eigenaren die er dan ook fijntjes van profiteren op kosten van de samenleving.

 • minasblunders1

  Juist Joannes. Geloof het of niet, maar het is nog steeds zo dat de overheid bepaalt wie er links- of rechtsaf gaat. Je zou denken dat we die tijd wel gehad hadden. Maar het is inderdaad zo dat de goede resultaten van de 'betere ondernemers' voortvloeien uit zaken die niets met 'goed boer' zijn te maken hebben. Die sukkels van het LEI hebben de pachtprijzen bepaalt door in een regio de inkomens van eigenaren en pachters met elkaar te vergelijken. Op papier verdienen ze evenveel. Wat men even vergeet is dat de ene groep nog een schamel inkomen probeert te halen door niet meer te investeren, terwijl de andere groep datzelfde inkomen haalt door als een gek WEL te investeren omdat ze anders teveel belasting moeten betalen. Het niveau in dit land is inmiddels zover gezakt, dat het lachwekkende vormen begint aan te nemen. Helaas zijn hier weer eens duizenden gezinnen de dupe van.

 • Koen Franken

  het is toch helemaal niet gek dat er een gedeelte van de melveehouders in de problemen komt als je de kostprijs niet kent van de melk, het is te kort door de bocht om een ander de schuld te geven

 • poldes

  als het lei een paar jaar geleden een kostprijs berekende van € 0,54 in nederland;en in 2012 wordt de kwin norm € 0,32 gebruikt,dan zijn er nu niet veel melkveehouders die hun intrinsieke kostprijs weten.

 • theorikyreintjes1

  Je moet de vraag stellen of je de kostprijs van de melk op je bedrijf wel kunt berekenen op waarheid. Het is van zeer veel factoren afhankelijk en die factoren kunnen zorgen de afwijking groot kan uitvallen. Als je er alle dagen mee werkt kom je er achter dat er veel onzin verhalen de ronde gaan. Maar dat de marges voor de boer veel te laag zijn. Het grote risico en de vele uren werken, moeten gewaardeerd worden in een nette opbrengst prijs.De uitspraken van de RABO en LTO zijn misplaatst. Zij moeten voor de boeren opkomen en steunen in de banken crisis.Achter over liggen en niets doen en verwarring strooien zet kwaad bloed!

 • John*

  dat de vrije grond nu zo duur verkocht wordt betekent niet dat als nu het complete grasland van nederland in een keer aangeboden wordt zoveel opbrengt... dat nu kostprijsberekeningen gemaakt worden op basis van marktwaarde is erg onlogisch..

 • politiek

  Ik denk ook inderdaad dat de ,,melkveehouderij,, zijn grote voordeel , zowel economisch alsook fiscaal haalt , uit al die subsidies en onbelaste waarde stijgingen van onroerend goed. ( gronden ) Natuurlijk zal daar de (Z)LTO , belangenbehartigers, geen stokje voor steken. Besturen bestaan voor het merendeel uit melkveehouders. Die hebben echt geen boodschap aan de andere sectoren. Mijn inziens dus ofwel alles belasten wat belasting O.R. , fiscale waardestijging enz. , betreft of alles niet belasten. Mijn voorkeur gaat uit om het niet te belasten , zodat er ruimte blijf om te investeren in duurzaamheid enz. maar geen uitzondering maken voor enkel de melkveehouderij zoals nu gebeurd.

 • John*

  zonder subsidies en fiscale voordelen was de grond nooit zo duur geweest en zou de kostprijs een stuk lager liggen.

 • joannes

  Precies John* het is de economie van inflatie met vreemd geld die de vermeende rijkdom heeft gecreëerd. Combineer de ambitie van de ondernemer met de bank die bereid is middelen te financieren en je krijgt een zogenaamde ¨tulpenrally¨ in een bepaald goed. In dit geval grond en in het verleden voor melkveehouders de quota, die overigens nu aan het dalen is. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tulpenmanie
  Het probleem van financieren voor een toekomst is, dat het in de plannen uitgaat van aannames die mogelijk niet uitkomen in de toekomst. Dat kunnen de kosten zijn met een aangenomen te lage kostprijs, of een te lage ¨markt¨ opbrengstprijs.

 • politiek

  Ik heb nog eens een berekening gemaakt. Stel een melkveehouder met 40 ha. eigendom. Stijging marktwaarde van deze gronden in de laatste 20 jaren b.v. 30.000 euro per ha is dus 1.2000.000 euro winst. Verdeelt over die jaren zullen we geen 62 % belasting aanhouden , maar b.v. 40 % . Toch nog een 480.000 euro kapitaalvoordeel omdat deze waardestijging belastingvrij is. Met die euro,s kunnen die melkveehouders behoorlijk investeren , vooral als de bank b.v. 40 % eigen vermogen aanhoudt. Wat meer en grotere en nieuwe tractors dus en grotere stallen ( meer koeien binnen i.p.v. buiten) die wel echte fiscale aftrekposten geven , zodat de melkveehouderij nooit geen belasting hoeft te betalen. Tel je daarbij nog op al de subsidies , dan kan je eigenlijk al niet meer van een ondernemer spreken maar meer van een steunpotje. Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee , maar dan wel graag voor ieder in Nederland.. We zitten in een crises en dan is het niet meer gepast om de melkveehouderij te ontzien. Investeerd de melkveehouderij in duurzaamheid , b.v. de koeien gewoon in de wei , maar ook daar is er juist de tegenovergestelde ontwikkeling. Die belastingvoordelen investeerd men dus juist niet in duurzaamheid.

 • minasblunders1

  Politiek, de stijging van de grondprijs is nog veel meer dan jij stelt. Hier in de omgeving hebben velen zo'n 14 jaar geleden hun grond gekocht voor 20.000 euro (inclusief pachtersvoordeel). Inmiddels is de prijs 70.000 met uitschieters naar 80.000 euro. Inderdaad is deze grondprijsstijging belastingvrij, maar is geen winst maar toename van het eigen vermogen. Deze euro's hebben ze alleen op papier, het is geld dat je niet hebt maar wel kunt gebruiken. En inderdaad is het zo dat deze belastingvrije vermogensstijging gebruikt wordt om fiscale aftrekposten te creëren. Niet alleen materiaal maar ook (en vooral) quotum (schaalsprong). Pachters daarentegen moeten juist betalen voor de gestegen grondprijs, omdat de sukkels van het LEI vinden dat de eigenaren het zo zwaar hebben. Wat ze even vergeten is dat de totale rente aftrekbaar is van het inkomen. Bij pachters is dit ook zo, maar die hebben al heel lang geen inkomen meer, dus ze hebben hier niets aan. We hebben dus een flinke tweedeling gecreëerd in de landbouw: zij die alles krijgen (miljonairs) en zij die afgeknepen worden (toekomstige bijstand). Wanneer gooien ze die achterlijke tent Wageningen eindelijk eens dicht? De schade die deze lieden aanrichten is gigantisch!!

 • kalkar

  Hallo, bij welk loket moet ik als varkensboer wezen ? gelijke monniken, gelijke kappen. Graag antwoordt hierop want de portemonnee is helemaal leeg!

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.