Rundveehouderij

Nieuws 3083 x bekeken 35 reacties

Deense melkveehouders zijn melkprijsbeleid Arla beu

Fredericia - De Deense melkveehoudersorganisatie Danske Mælkeproducenter (LDM) eist dat Arla de voor augustus bekendgemaakte melkprijsdaling ongedaan maakt.

LDM is buitengewoon slecht te spreken over Arla's melkprijsbeleid. "We kuunnen niet langer passief toekijken. Arla geeft geld uit voor investeringen en hogere melkprijzen in het buitenland, terwijl de Deense leveranciers hard onder druk staan als gevolg van dalende melkprijzen en hoge kosten", legt LDM-voorzitter Kjartan Poulsen uit. Van de ledenraad van het concern verwacht de bond dat deze ingrijpt en ervoor zorgt dat de melkprijs kan worden gehandhaafd en zo mogelijk wordt verhoogd. "Dat kan met een meer actieve leverantiebeheersing, met een ander afrekeningssysteem of met andere gedragsregulerende initiatieven, die niet alleen uitgaan van groei van het concern en van het volume."

Arla belegt deze week een leveranciersvergadering om de prijsdaling toe te lichten. LDM vindt dat echter niet genoeg. "Woorden alleen kunnen het niet doen. Het is niet houdbaar om zich alleen maar op de wereldmarktprijs te oriënteren."

Laatste reacties

 • joannes

  Het probleem van de wereld markt prijs is dat het slechts de ¨overschotten¨ prijst. Alles wat niet in de directe, acceptabele transport afstanden, geconsumeerd kan worden krijgt een bewerkings slag, voornamelijk drogen en destilleren, om op de ¨wereldmarkt¨ verhandeld te kunnen worden als grondstoffen, half fabricaten en in enkele gevallen consumenten producten. Boeren die in hun ¨laagste kostprijs race¨ voordurend voor volume vergroting zorgen, en meer nu de quota verdwijnen, produceren al dat extra voor een wereld markt prijs, een prijs voor overschotten! Hoe kan je de consument dwingen bij overproductie in zijn consumptie deel de prijs te compenseren voor de regionale overschotten?

 • drientje

  Precies Joannes, jouw reactie is de kern van de prijsvorming in de gehele voedselproductie. We kunnen simpelweg niet van de consument verwachten dat deze de overschotproductie gaat betalen. Dit is niet alleen het geval bij melkproductie.Bij de vleesproducti is het hetzelfde verhaal.
  Productieregulering is de oplossing, maar dan Europees en de buitengrenzen moeten dan dicht. Bij niks doen verschuift de productie van het gezinsbedrijf naar de industrie. De burger is hier niet van doordrongen en ik weet ook niet
  of het hem/haar veel uitmaakt.

 • HvdR

  Productieregulering is natuurlijk de dood in de pot. Kijk naar de geschiedenis in het Oostblok. Er is maar 1 systeem dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht brengt en dat is de vrije markt zonder overheidsingrijpen van welke aard dan ook. Maar hou er dan wel rekening mee dat er tijdelijk ook tekorten gaan ontstaan en prijzen gigantisch op kunnen lopen. Goed voor de boer en wat minder voor de consument. Maar dat is slechts tijdelijk. De vrije markt is zo flexibel dat ze daar alras op in gaat springen. Mijn motto: Overheid blijf met je poten van de markt af!

 • farmer135

  dit maakt wel duidelijk dat quotering nodig blijft......

 • joannes

  Nou HvdR, ik ben benieuwd hoe de overheid reageert op al die noodlijdende boeren? Vrije markt is voor de agro een theoretische natte droom. De landbouw heeft met te veel risico´s (normale bedrijfs risico´s, en... weersomstandigeheden, en samen met vee dubbel ivm voerkosten) te maken om het een normaal bedrijfsrisico te noemen. Alleen de groot grond bezitters kunnen het zich permiteren zoveel risico te lopen omdat zij hun kosten kunnen variabiliseren en verlies jaren daarmee kunnen overleven. Gezins bedrijven kunnen dat niet, zij hebben een bepaalde omzet nodig! Dat de overheden agro niet als een normaal bedrijfs risico zien blijkt wel uit de regelingen die over de hele wereld voor agro gelden om een bodem te leggen en daarmee schaarste aan voedsel te voorkomen. Het nadeel is echter dat de grote bedrijven met hun schaal van de minimum prijzen profiteren en overproductie genereren! En zo is de circel rond!

 • marina1904

  Laat de megaboeren hun stront zelf opvreten zijn ze zo klaar als hun putten vol zitten.

 • Mozes

  Als de quotering zo goed werkt waarom heeft men dan op dit moment een te lage melkprijs?

 • W Geverink

  Hoeveel quotum heb je de laatste tijd ingeleverd Mozes? Het aanbod moet natuurlijk wel worden aangepast aan de vraag

 • Mozes

  De wereldwijde vraag is toegenomen, veel meer dan in Europa de melkproductie is toegenomen. Toch daalt de melkprijs. Oorzaak? De productie elders in de wereld is meer toegenomen dan de wereldwijde vraag. Conclusie:we kunnen in Europa alleen de melkprijs niet sturen.

 • joannes

  Ja Mozes, hierbij een projektje in Vietnam, voor directe consumptie in de omgeving! http://www.youtube.com/watch?v=sBcSIGIcfTU

 • HvdR

  Moses legt hier de vinger op de zere plek door er op te wijzen dat productiebeperking niet automatisch tot hogere boerenprijzen leiden. Dat komt omdat we deel zijn van een wereldmarkt. Als wij niet leveren voor een bepaalde lage prijs doet een ander het wel omdat die een lagere kostprijs heeft en kan daarmee zelfs de wereld over. Zo simpel is het dus. Maar ga als overheid dan geen importheffingen opleggen of eigen boeren steunen, want dat werkt marktontwrichtend.
  Ik snap dan ook niets van de vraag van Joannes 'Hoe kan je de consument dwingen bij overproductie in zijn consumptie deel de prijs te compenseren voor de regionale overschotten?' Antwoord op dit abacadabra: Dat kun je niet, want de consument kiest altijd voor het goedkoopste, ook als als het van ver weg komt.
  Het Vietnam project van Afimilk is niets meer dan een industrieel consortium om een groot aanbod te koppelen aan een lage kostprijs. Prima idee, maar waarom dat alleen voor de binnenlandse markt voorbehouden? Als ze echt goed zijn met hun formule (grote schaal, automatisering en lage lonen) gaan ze echt wel de grens over tot zelfs in onze schappen toe, als Europa daar niet een stokje voor zou steken. En dat laatste moet Europa nu eens niet meer gaan doen.

 • joannes

  Beste HvdR, ik begrijp de je een vrije markt boer bent die graag met een groot bedrijf wil concurreren. Wanneer je, je verdiept in de effecten hiervan voor een omgeving, zou je, je ook hier verantwoordelijk voor moeten voelen. Vietnam is een mooi voorbeeld van een omgeving waar de introductie van een groot bedrijf zin heeft omdat het veel waarde toevoegd en weinig bestaande bedrijven vernietigt, of zoals jij dat zal noemen, er uitconcurreert. In Denemarken of Nederland met een volledige verzadigde markt is de toegevoegde waarde van schaalgrootte 0, om de simpele reden dat het de bestaande productie in kostprijs verlaagt en daarmee opbrengsten gaat verlagen die weer een destructie van de kleinere ( gezins) bedrijven tot gevolg heeft. De effecten (kosten) daarvan vallen buiten de bedrijven die blijven bestaan maar worden afgewenteld op de samenleving en de gezinnen die het betreft. De simpele bedrijfseconomische reactie is: dit is gezonde economie! Maar het sociale leed, en de sociale gevolgen zijn of worden wel degelijk een probleem, eerst voor de directe betrokkenen en later voor de gehele gemeenschap. De boeren protesteren niet voor niets! Ze protesteren voor bescherming van hun inkomen!

 • Mozes

  De enigste oplossing is dat de kleinere bedrijven zich kwalitatief moeten onderscheiden door bv weidemelk. Het zelfde principe als in de melkverwerkende industrie. We zien grote zuivelondernemingen zoals FC, Arla en Danone maar ook plaatselijke zuivelhoeve's die maar een paar miljoen liter per jaar verwerken en toch goed kunnen bestaan. De reden is dat deze zuivelhoeve's een onderscheidend product in de markt weten te zetten en zich richten op een bepaalde groep consumenten.
  De kleinere boer moet blij zijn met het weidemelk initiatief van Cono en FC. Dit bied hem de mogelijkheid te bestaan naast de grote megastallenboer.
  De fout in het denken van mensen die voorstander zijn van productiebeperking is dat zij alle melk op één hoop gooien.

 • Mozes

  Nog een aanvulling: de grootste bedreiging voor de kleinere boer is niet de afschaffing van het melkquotum maar de pogingen van een aantal grote boeren om het weidemelkinitiatief te saboteren.

 • joannes

  Mozes, waarom moet de ¨commerciële innovatieve¨ last bij de kleine boeren liggen? Het zijn de boeren die ¨goedkope¨ schaalvoordelen (omdat het slechts copieëren is vanuit de US of Oost Europa) introduceren in een verzadigde markt en die onder druk zetten. Daarbij komt dat zij profiteren van een imago en infrastructuur die met velen jaren is opgebouwd vooral door de kleine coöperatieve boeren. Wanneer je rechtvaardig zou denken moet een ieder die uitbreid ook de verkoop met nieuwe commerciële initiatieven bekostigen. Maar dan zullen de bedrijfsplannen vaak niet uitkomen bij de schaalvergroters.

 • HvdR

  Joannes, moet de samenleving blijven opdraven voor het levensonderhoud van de kleine boer omdat die niet kan concurreren met het aanbod vanuit het buitenland? Ik vind van niet. En zeker niet in een verzadigde markt. Laat de markt het werk doen en geef de derdewereld een kans om onze markt te bedienen. Dat is uiteindelijk socialer dan het protectionisme van onze eigen toko. Ik huldig het credo dat je de productie moet overlaten aan het land dat zonder steunmaatregelen het beste kan leveren. Het Vietnam project kan daarvan een goed voorbeeld zijn omdat ze een marktmacht vormt.
  Produceren met een lokaal product op de lokale markt is alleen maar weggelegd voor een handvol telers, de rest zal toch voor de wereldmarkt moeten produceren of stoppen.

 • joannes

  Beste HvdR de samenleving behoeft helemaal niet op te draven voor het onderhoud van de kleine boer. Die ¨kleine¨ boer in Nederland is een van de productiefste in de wereld. Maar omdat enkele boeren de huidige infrastructuur van produceren, en verwerking combineren met schaalgrootte wordt de huidige overproductie meer overproductie en harde concurrentie voor een wereld markt van......... hopenlijk voornamelijk merk kaas die voldoende toegevoegde waarde creërt om processen, commissies en transport te compenseren. Merk kaas, welke faam is opgebouwd met....... jaren hard werken en verkopen en met (te) laag geprijsde grondstoffen van kleine boeren. Met deze concurrentie positie is het erg verleidelijk om nog lagere kostprijzen te introduceren en de kaas nog verder over de wereld te brengen maar je vergeet daarbij de kleine boer die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt en ...... Nederland is te klein is voor een zelfvoorzienings graad van 250% Waarom maken we de kazen niet wat exclusiever ,minder volume, en de grondstof melk wat duurder? Uiteindelijk is alles een kwestie van kiezen en beleid!

 • HvdR

  Johannes, je schrijft 'Waarom maken we de kazen niet wat exclusiever ,minder volume, en de grondstof melk wat duurder?'
  Dat is de zoveelste variatie op het thema 'streekproduct voor lokale markt'.

  Als je er voor pleit om de grondstofprijs te willen verhogen zondig je tegen de eerste regel van het marktmechanisme: Een ander maakt precies hetzelfde maar dan 1 cent goedkoper en hij doet zaken. Een heilloze weg dus.
  Uiteindelijk kom je nix verder dan produceren wat de markt vraagt of anders proberen iets nieuws introduceren wat weldra door een ander wellicht goedkoper wordt nagemaakt. Het blijft dus altijd een wedstrijd. De vrije markt is 1 brok dynamiek waar gewonnen wordt en dan weer verloren, maar doorgaans degene met de laagste kostprijs als winnaar uit de bus komt.

  Maar intussen ben je het met me eens dat we af moeten van de exportsubsidies en importmuren?

 • joannes

  Beste HvdR , het gaat om de prijs van het eindproduct niet om de grondstof prijs bij het vinden van consumenten voor Agroproducten. Het deel wat in Nederland geconsumeerd wordt heeft veel kortere afstanden en daamee lagere kosten dan het deel wat geëxporteerd moet worden. Bij een zelf voorzieningsgraad van 250% raken we dus veel kwijt aan extra kosten voor het exporteren. Bij meer overproductie zal dit alleen maar meer extra kosten en.... risico´s genereren die gecompenseerd dienen te worden met een lagere grondstof prijs. De kosten zijn duidelijk maar de risico´s zijn bv dat men erachter komt dat lokale productie goedkoper is. (Zoals in Vietnam) Kortom je kan met een sportieve mentaliteit je bedrijf willen voeren maar een bedrijf voeren is geen sport.

 • aarthamstra1

  Mooie gedachten de vrijemarkt zijn werk laten doen ,derde wereld landen een kans geven. 3.000.000 liter melk per ondernemer of 300.000 liter. Dat is al het eerste probleem . als je voor het eerste kiest moeten 9 ondernemers iets anders gaan doen. Helaas gaat dit op voor elke tak .Van varken tot mobieletje produceren.
  Tweede probleem. Er zijn veel mensen die deze producten wel willen maar niet kunnen betalen. Worden die gebieden/mensen ,,zoals de derde wereld landen' ontwikkeld. Stijgt ook in die landen de productie harder dan de consument aan kan . Moeten ze ook exporteren. Hoorde het al hier al, ook naar Europa. De mens is hier al te vet,moeten ze nog meer consumeren. of zoal je wilt 4 mobieltjes op zak. Er zal anders geproduceerd moeten worden wil je in de toekomst nog vrije ondernemers hebben. Niet meer maar beter. Meer winst voor minder product.
  maximaliseren van de ondernemingen, Of groeien met enkele winnaars is de keus. Die moeten dan wel bedenken dat de verliezers door iemand onderhouden moeten worden. Omdat die geen geld hebben om de producten van de winnaars te consumeren. Nog het eitje nog het autootje. Een Vrije markt kan niet in een geautomatiseerde wereld. Net zo min als wel loon en niet werken niet goed blijft gaan zoals nu georganiseerd door onze leiders
  Hoe meer er per ondernemer geproduceerd word ,hoe meer er warkloos toe kieken dat moe je oplossen anders wark je je dood

 • HvdR

  Joannes, lokale productie en verwerking tot het eindproduct kan in de derdewereld zo goedkoop zijn dat verscheping naar een ander werelddeel nog steeds profijtelijk kan zijn. Als we jouw redenering volgen zou het onmogelijk zijn vanwege 'de hoge kosten' dat buitenlandse artikelen bij ons in de winkel liggen. Integendeel, onze winkels liggen er vol mee. Het bewijs dat jouw redenering totaal geen hout snijdt.

 • HvdR

  aarthamstra1, juist ondernemers in de derdewereld willen exporteren en een hogere omzet draaien dan wat ze op de lokale markt kwijt kunnen, want die is al snel gelimiteerd, net zoals bij ons trouwens. En mocht dat toevallig een multinational zijn dan is het helemaal een win-win situatie, want want wat vroeger het arme boertje was die voor eigen toko en de rest voor de lokale markt voor een grijpstuiver produceerde verdient nu als dagloner veel meer en zou niet meer terug willen. De multinational is nodig omdat die de infrastructuur van exporteren prima op orde heeft. In de derdewereld zie ik dus alleen maar winnaars en hier bij ons... laten wij ons bezighouden met kennisintensieve producten en innovaties. Iets wat ze in China al in versneld tempo aan het toepassen zijn, kunnen we een voorbeeld aan nemen.
  Schaalvergroting en automatisering zijn dus geen bedreigingen, maar eerder noodzakelijke ontwikkelingen om de arbeidsproductiviteit omhoog te schroeven, want met die gestegen omzet en winst houden we onze welvaartsstaat en dus ook verzorgingsstaat met al haar uitkeringen overeind.

 • joannes

  Beste HvdR, je springt van de hak op de tak! Zuivel of Vlees zijn geen Foto toestellen, computers of speelgoed met een veel hogere (Merk) waarde voor de getransporteerde inhoud. Overigens lukt het bepaalde Kaas merken aardig ver over de wereld geëxporteerd te worden maar dat vereist behoorlijk meer kosten die de vergoeding voor de grondstof melk (nog) niet verbeteren. Er is nog geen schaarste aan Nederlandse Melk of Varkensvlees. En zolang er geen schaarste is zullen de verwerkers hun best moeten doen om te verkopen en kunnen ze niet meer betalen voor de grondstof zo blijkt. Er is dit voorjaar zelfs weer boter ter interventie aangeboden! Ondertussen willen de schaalvergroters nog meer grondstof, bv melk, aanbieden omdat zij van de huidige infrastructuur kunnen profiteren. Wat zij daarmee doen is hun kleinere collega´s onder druk zetten omdat zij verlies lijden met de nog lagere opbrengstprijs voor de grondstof.

 • joannes

  Dan HvdR blijkt uit je commentaar naar aarthamstra1 dat je een grote fan bent van multinationals, schaalgrootte en automatisering. En dat allemaal om de verzorgings staat in stand te houden. Hiermee zeg je dus eigelijk dat het gezinsbedrijf geen toekomst heeft en maar moet verdwijnen. Dat zullen velen je niet in dank afnemen! Daarnaast tot in de politiek is men er inmiddels van overtuigd dat het midden en kleinbedrijf een noodzakelijke groep is voor werkgelgenheid, initiatieven, innovatie en dynamiek. Je zal wel jong en onervaren zijn!

 • HvdR

  Het gezinsbedrijf uit de tijd van Ot en Sien heeft inderdaad z'n langste tijd gehad, Johannes. Veel boeren weten dat al, maar jij blijkbaar nog niet?
  Als het gezinsbedrijf een platform zou zijn voor 'werkgelegenheid, initiatieven, innovatie en dynamiek' waar ze mee kan scoren is het een ander verhaal, maar de werkelijkheid is dus een andere.

 • HvdR

  Joannes, het marktdenken bij zuivel of fotocamera's is hetzelfde: degene die het spul voor het laagste bedrag op de markt brengt doet zaken, de rest heeft het nakijken. Het is dus niet de grondstoffenproducent, maar de industrie, die iets op de markt zet. De boer zit altijd onderaan de keten en heeft geen grip op het eindproduct, sterker nog, hij heeft zelfs totaal geen grip op z'n prijs die hij wil maken, omdat het een markt is van volledige mededinging: Heel veel aanbieders weinig kopers. Je geeft zelf het voorbeeld van de kaas.

 • joannes

  Beste HvdR, dankzij de de cooperatieve cultuur waarin grootbedrijf voor verwerking gecombineerd wordt met midden en kleinbedrijf voor productie is de Nederlandse Agro op wereld niveau gekomen en zal er waarschijnlijk ook blijven. Maar wat types als jou willen, is versnelt innoveren in de productie bedrijven en daarmee profiteren van de marge die er nog is, en opgebouwd is door die cooperatieve structuur. Het is geen kunst om als groot bedrijf in de huidige structuur de kostprijs te verlagen en te profiteren van de bestaande structuur. Maar het is respectloos en verachtelijk, gezinsbedrijven die hier jarenlang aan meegewerkt hebben, in een verliespositie te drukken omdat de verwerker een lagere grondstof prijs nodig heeft om melkpoeder voor China te produceren. Daarbij komt dat wanneer het platte land industrialiseert dit effecten zal hebben tot op de lager school van het plattelands dorp. Ik ben een groot voorstander van Gezins bedrijven die in familie verband worden gedreven en een groot tegen stander van industrialisatie met ¨vreemd¨ personeel om de simpele reden dat Nederlanders niet als veeverzorger willen werken en dit alleen maar tot imigratie van buitenlandse medewerkers leidt. De eerste generatie zal de minste problemen geven maar de tweede generatie is de generatie waar de sociale dienst en de rechtelijke macht zijn handen aan vol heeft. Zo zie je dat er meer zaken spelen als alleen maar geld verdienen en concurreren!

 • joannes

  Beste HvdR Verlies of winst is relatief en afhankelijk van de distributie van vergoedingen voor de verschillende functies die leiden tot het eindproduct op bestemming. De Ot en Sien bedrijven van vandaag zijn prima in staat positief te draaien wanneer we vandaag minder produceren en afspreken de productie niet uit te breiden. We zullen nooit het efficientie niveau van Oost Duitsland of de US halen met bedrijven van +1500 Runderen daar krijg je in Nederland gelukkig geen vergunning voor. En stel dat je hem krijgt zou je moeten worden aangeklaagt voor oneerlijke concurrentie om de simpele reden dat je misbruik maakt van een infrastructuur die met jaren van vlijtige arbeid is opgebouwd door de cooperatie en Ot en Sien bedrijven.

 • poldes

  wij melken verder.
  Onze zuivelgrondstoffeninnemers bezitten of hebben miljarden om te fuseren en reorganiseren.
  Wij nederlandsche melkveehouders hebben de laatste 10 jaren onze bankleningen zien groeien en ons onroerend goed bezit een beetje zien afnemen.
  Ik denk dat de boerderijmelkinnemers duurzamer bezig zijn als wij.
  Maar affijn oze koeien hebben het goed en de melk is gezond.
  Er blijft altijd wel voedsel nodig in de wereld.
  Daarom kun je rustig doormelken met deze toekomst voor ogen.
  Dat er schaalvergroting is en dat er stoppers zijn ;dat heeft al 50 jaren bestaan.
  Maar misschien is er een eerkijker systeem voor melkveehouders?
  wat duurzamer is.ik houd mij hier voor aanbevolen.
  Wat arla kan en doet ;kunnen ook onze zuivelverwerkers maar ik weet het niet.

 • joannes

  Poldes, je raakt een goed punt, in de overlevings strijd wordt je gedwongen een hypoteek te nemen op je onroerend goed bezit. Diegene die winnen in deze race zijn niet de multinationals (Vion en Rabo hebben nu ook problemen)maar de mensen die er werken. Zij worden beloond voor het opschalen van hun operatie en winsten waar ze een bonus voor krijgen. Ze krijgen hem wanneer ze iemand kunnen overtuigen meer risico te nemen. Zij krijgen hem, de bonus, voor relatief weinig tijd, moeite en risico want zodra het fout gaat, gaat de betrokken client naar de afdeling moeilijke gevallen. De boeren bij de coöperatie hebben geleidelijk de macht naar deze ¨functionarissen¨ gestuurd in de overtuiging dat hun verhaal klopte. Het verhaal van groter betekent meer pricing power. Het tegendeel blijkt waar! Zij hebben internationaal gescoord dankzij het stuwende productie volume, de te lage opbrengst prijzen en de interventie bodem. Maar hun eerste doelstelling, een voldoende grondstof prijsvergoeding zodat de coöpereende boer in ieder geval zijn welstand behoud en zo mogelijk kan laten groeien is nooit gerealiseerd. De welstand van ¨enkele¨ boeren groeit alleen maar op schaalvergroting en concurrentie onderling, ook voor grond. Alles een gevolg van de stuwende productiecapaciteit die het makkelijk maakt voor de verwerkers steeds verder te exporteren en op zeker spelende coöperatie medewerkers (FC,Vion,Rabo) die een bonus ontvangen voor: meer voor minder! Zij zijn met de verkeerde opdracht bezig!

 • HvdR

  Johannes, jouw protectionistische ideeën ten behoeve van het gezinsbedrijf krijgen in de huidige wereld steeds minder weerklank. Er is steeds minder draagvlak in de maatschappij om dat soort bedrijven overeind te houden. Steeds meer hoor je de roep om het afschaffen van de boeren subsidies.
  Sanering is aan de orde vd dag. Elke dag weer stoppen er 3 tot 6 boeren en LTO en de politiek kunnen dat tij niet keren. Zelfs het concept van coöperatie van 100 jaar geleden is niet bij machte om een antwoord te formuleren op de veranderde omstandigheden van de open mondiale markt van vandaag de dag.
  Je komt met het punt van productiebeperking? Het buitenland lacht je uit en hun waar komt in onze schappen. Tariefmuren worden steeds meer als onwenselijk gezien, want is terecht verwerpelijk protectionisme.

 • joannes

  HvdR zoals ik al aantoon zijn de subsidies een middel voor de politiek die wat wil en de sociale bodem die niet echt werkt! Dat er per dag 3 tot 6 boeren stoppen is een effect van verkeerd beleid wat en ... het rendement en.... de animo voor het vak vernietigt. LTO wordt steeds gestuurd door over ambitieuse boeren die, met het idee ¨ dicht bij het vuur warmt men het best¨, zogenaamd coöperatie beleid met eigenbelang vermengen. De coöperatie werkt niet omdat de doelen niet helder zijn en vaak misbruikt worden voor eigenbelang. Het buitenland is de laatste zorg met een zelfvoorzienings graad van 270%. Nederlanders acteren in de ere divisie en dat met een historie van gezinsbedrijven wat ook gezins bedrijven kunnen blijven als we de bakens en de doelen meer in die richting zetten. Je kan in het midden en klein bedrijf ook prima innoveren en automatiseren zonder schaalgrote en overproductie.

 • Koen Franken

  Al deze reacties lezende blijkt maar weer eens dat de melkveehouderij totaal niet op de eigen benen kan staan en bij de minste prijsdruk al zenuwachtig word

 • HvdR

  Maar Johannes, subsidies worden steeds meer afgebouwd, of aan milieudoelstellingen gekoppeld, je kunt dus stellen dat jouw gezinsbedrijf door onze vertegenwoordigers gewoon in de steek wordt gelaten. Voor de rest is het me steeds onduidelijker wat je eigenlijk betoogt, anders dan de verloren strijd van het stimuleren van het gezinsbedrijf.
  En ja, het midden- en kleinbedrijf kan ook prima innoveren en automatiseren zonder op te schalen zo je wilt, maar maak dan iets waar de markt om vraagt, maar zonder dat centraal aan te sturen, want dan ben je altijd te laat en te duur.

 • tessa2010

  Juist Tini,vooral de melkveehouderij,,drijft'op Europese subsidies! Ken ook boeren die de rekeningen betalen van het subsidiegeld omdat het bedrijf te zwaar gefinancierd is en er amper winst behaald wordt! Maar......daar staat WEL om de 4 jaar een nieuwe trekker!!! Afschaffen die toeslagen en subsidies,dan zul je zien dat de prijzen in evenwicht komen!

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.