Rundveehouderij

Nieuws 17980 x bekeken 71 reacties

Melk niet meer opgehaald bij 10 veehouders

Zoetermeer/Amersfoort - Bij tien melkveehouders wordt geen melk meer opgehaald omdat ze per 1 juli niet voldeden aan de eisen in het antibioticaconvenant. Dit meldt de Nederlandse zuivelorganisatie. In totaal moeten 18.000 melkveehouders voldoen aan deze eisen. Van de genoemde 10 veehouders zijn er 6 lid van FrieslandCampina, de overige 4 zitten bij andere zuivelbedrijven.

De melkophaling kan weer worden hervat als de betreffende veehouders beschikken over een bedrijfsgezondheidsplan en een behandelplan.

Laatste reacties

 • agratax2

  Kafka wint altijd, dat zien we nu weer. Niemand heeft tot nu toe bewezen dat boeren zonder bedrijfsgezondheidsplan meer antibiotica gebruiken, dan de boeren met een bedrijfsgezondheidsplan. Geeft een gezondheidsplan garantie voor betere gezondheid of minder medicijn gebruik? Als dat zo was werd er geen Nederlander meer ziek, onze burelen hebben al zoveel gezondheidsplannen / rapporten op de mensheid losgelaten en zonder succes. Allemaal schijnveiligheid!

 • klaas.van.der.horst1

  Geachte Agratax, u heeft ongetwijfeld gelijk, maar de mensheid wil toch grip proberen te krijgen op het ongeregelde.
  De vraag is wel of, wanneer er geen regels waren voor bepaalde werkwijzen en het gebruik van geneesmiddelen en/of groeiverbeterende middelen, het dan ook veilig was. Er moet denkelijk toch iets worden afgesproken en het verminderen van het antibioticagebruik lijkt me ook niet helemaal zinloos.

 • Mels

  Dit is net zo onzinnig als het gewasbeschermingsplan en het bemestingsplan,de ervaring leert dat welk plan dan ook in de uitvoering altijd wordt aangepast,vooral in de landbouw met ongrijpbare invloed van weer en dieren die toch wel ziek worden is dit soort regelgeving finaal overbodig.

 • politiek

  Het bedrijfsgezondheidsplan rundveehouderij gaat vooral ook over vermindering antibiotica gebruik in de rundveehouderij. Nu nog een plan maken over vermindering ( of verbieden) hormoongebruik in de rundveehouderij. Uiteindelik is het doel dat er minder gevaren zijn voor mensen zodat er ook minder kankerziektes voorkomen. Tevens is het belangrijk dat je niet alleen een plan hebt maar dat ook uitvoert.

 • agratax2

  politiek. Willen we antibiotica en hormonen uitbannen is algemeen verbod op handel en gebruik voldoende lijkt me. Waarom gaat de geleerden niet eens onderzoeken WAAROM we steeds meer geneesmiddelen nodig zijn bij mens en dier. Zou er niet een verband kunnen bestaan tussen voeding (onbewerkt bestaat nauwelijks), planten uitsluitend gekweekt op opbrengend vermogen en ziekteresistentie bij de dieren hetzelfde verhaal en bij de mens begint al met medicijn en additieven gebruik als men nog nauwelijks ter wereld is gekomen. Preventief graag om ziektes te voorkomen. Onze vooruitgang wordt afgemeten aan -productie per eenheid,-baby sterfte cijfer, -winstcijfer geneesmiddelen industrie. In mijn ogen allemaal niet duurzame items.

 • politiek

  Agratax1. Wil je hormonen en antibiotia uitbannen dat zul je niet alleen de legale handel moeten verbieden. Ook de ,,illigale ,, handel hoort daar onder lijkt mij. Juist die illigale handel brengt niet alleen de sector in discrediet maar is ook extra gevaarlijk richting volksgezondheid omdat er dus geen controle is op gebruik ervan. Men doet maar wat. Juist onder de scherpe controle en verantwoording dierenarts is verantwoord lijkt mij, maar de rest moet allemaal uitgebannen worden wil men stappen kunnen zetten richting veilig product. ( melk en vlees)

 • Fleur de lille

  8013x gelezen en 2 veehouders hebben gereageerd en verder alleen reacties van kritische externen. Wat vinden we van onze melkveesector collega's die de regels aan hun laars lappen?
  Gaat het januari 2013 ook zo met de varkenshouders die niet aan de (jarenlang aangekondigde) europese regels van groepshuisvesting voldoen?
  Wat te denken van de pluimveehouders die het niet lukt...?

  Mensen we leven in 1 van de kleinste landen van de EU en steeds willen we een voorkeursbehandeling. Het moet toch niet gekker (brutaler) worden.

  Persoonlijk snap ik de 10 melkproducenten niet. Er is vast een praktische reden voor maar het gaat hier niet alleen om jouw bedrijf maar ook om het gezicht van de sector. Waar is je veearts? Waar is de hulp van LTO?

  Kom op, zet de schouders ook hier onder. Over 3 weken is de cross en dan wil ik ook met jou een biertje drinken.

 • kremer

  Maak van een mug geen olifant.(wat is 10 boeren op de 70000 boeren in Nederl).
  In het oosten is het communisme gevallen maar komt er door de achterdeur Nederland binnen.
  Waarom mogen mensen wel met antibiotica behandeld worden en dieren eigenlijk niet? Een koe met tussenklauw ontsteking moet je met antibiotica behandelen anders lijd het dier alleen maar (mag dat wel).

 • Heijdravleesvee

  @politiek .Kun je me vertellen over wat voor hormonen je het hier hebt en heb je enig idee over hoeveel antibiotica we spreken, want volgens mij zit het gebruik in de rundveehouderij ver onder wat er in de andere veehouderijentakken gebruikt word. (kip,varken,kalf)
  Dat de registratie waterdicht moet zijn spreekt voor zich.

 • politiek

  Heijdravleesvee. De hormonen/antibiotica die ik bedoel is overduidelijk bekend bij NVWA en Producktschap en (Z)LTO en Ministerie van Lanbbouw/Volksgezondheid. Niet alleen worden die gebruikt in de sector kip, varken, kalf , maar ook bij melkvee. Een uiterst gevoelig onderwerp ben ik me bewust , maar dat neemt niet weg dat de sector , incl. de ( Z)LTO en andere belangenbehartigers hier dus veel meer verantwoording in moet gaan nemen want het is aan de consument NIET meer uit te leggen wat er allemaal gebeurd op dit gebied. Er heerst nu nog veel te veel een cultuur van als melkfabriek/ slagerij/ voerfabriek/ (Z)LTO, en andere belangenorganisaties een oogje dichtdoen dan vind men het best maar in weze is men onverantwoord bezig. Je moet niet wachten op dit gebied dat er steeds strengere controles en maatregelen komen met de iniatief van de overheid. Dat toont aan de zwakte en onvolwassenheid van de sector. Overigens Heijdravlees, je excuus dat mogelijk andere sectoren ( kip, varken,kalf) het mogelijk nog slechter doen vind ik ook een teken van zwakte. Dat mag mijn inziens GEEN reden zijn er maar in te berusten.

 • politiek

  Zeer correcte maatregelen dus richting die tien melkveehouders. Overduidelijk was immers dat er een bedrijfsgezondheidsplan diende te zijn en een behandelplan. Hopenlijk gaat de Nederlandse zuivelorganisatie, met als koploper FieslandCampina een duidelijk signaal afgeven naar de sector. Zij ( de melkfabrieken) behoren immers ook verantwooding af te leggen naar de consument.

 • Fleur de lille

  @kremer
  Dit is een voorbeeld van een handjevol 'freeriders' dat de sector in de greep moet krijgen. Maar dit is nog steeds een topje van de ijsberg getuige de uitzending van Nieuwsuur van vanavond. Er zitten gewoon enorm grote economische belangen verscholen in de veehouderij in Nederland en de banden naar het buitenland.
  Concullega's houden elkaar met een scheef oog in de gaten en de politiek probeert oneigenlijke besluiten bedoelt om de economische belangen te beschermen buiten de blik van het volk te houden.
  Nou dat lukt niet zo goed meer.
  Het net sluit zich.
  Met de billen bloot, schuld bekennen, betalen en op een andere manier verder.

 • politiek

  De grote kernvraag ,wat is belangrijker openheid en transparantie of economische/financiele belangen in relatie met voedselveiligheid en volksgezondheid. Ofwel, Ieder voor zich , God voor ons allen. Voor de consumenten, vrouwen die een borst moeten missen ( kanker ) of mensen met misvormde kinderen is die keuze niet zo moeilijk. Veel meer ben ik benieuwd hoe de sector hier tegenaan kijkt. Alle sectoren veehouderij dus , incl. melkveehouderij.

 • agratax2

  Fleur de Lille. Kremer heeft gelijk. Hier komt bij dat alle voorschriften en alle plannen op papier niet leiden tot meer veiligheid en meer overlevingskansen. Ik kan met Kremer mee praten, ik ken de enorme berg voorschriften die golden voor de Russische landbouw in de vorige eeuw. Helaas de koeien waren doodziek, de mensen verhongerden maar de bureaucraten hadden hun plicht gedaan met alle plannen en gedragscodes. Eens heb ik een deel van een boerendossier gezien het was minstens en vrachtwagen vol papier en een veel grotere vracht dode dieren. Papier met regeltjes levert geen veiliger wereld op, kijk maar om je heen. Niet dat ik tegen gedragscodes ben, maar het voornaamste is, we moeten mensen in hun waarde laten en de kans geven voldoende te verdienen als ze op een nette manier werken. Helaas dit laten de bureaucraten verslonzen, zij moeten alleen beleid bedenken en uitvoeren, voor hen geldt resultaat niet.

 • Fleur de lille

  Antibioticareductie konden de sectoren zelf jarenlang oppakken. Het gros van de ondernemers komt pas in beweging wanneer een wettelijk plicht geldt. Vrijheid is een groot recht maar wanneer je je omgeving ernstige schade toebrengt moet er wat veranderen. Noem dit maar bureaucratie. Ik noem het eenvoudige regelgeving die makkelijk te handhaven is waardoor de sectoren transparant worden.
  Wanneer ik met individuele veehouders praat zeggen ze stuk voor stuk dat ze géén antibiotica gebruiken. Zelfs ondernemers van rose en witvlees startbedrijven...
  De werkelijkheid die uit de Maran blijkt is net even anders.

  Het gaat hier dus niet om een papieren plan maar uitvoerbare regelgeving. Omdat het zo praktisch en uitvoerbaar is is er ook zo veel verzet.
  Daarnaast is een deel van het verzet terug te voeren op verlies van inkomsten en toename van bedrijfsbezoeken bij apotheekhoudende veeartsen.

 • politiek

  Zuivel is samenzwering van stilte, lees ik op www.boerderij.nl 4 juli. Eerder werd er melding gedaan dat er zo,n 550 melkveehouders niet voldoen aan eisen inzake BGP en BBP. Ik begrijp dat er nu bij 10 veehouders de melk niet meer wordt opgehaalt. Bij die andere 540 melkveehouders , wordt daar de melk nog wel gewoon opgehaalt dan?? . Leveren die dan misschien hun melk bij andere melkfabrieken of particuliere productenverwerkers zoals b.v. kaas. of hebben die in de afgeloen paar weken alsnog aan de eisen kunnen voldoen. Eerder maakte FrieslandCampina bekend dat men niet direct zou stoppen per 1 juli met melkweigering op de bedrijven die niet aan de eisen zouden voldoen inzake BGP en BBP. Onduidelijk is ook of Doc Kaas en Cono melk weigert op dit moment. Bij Doc Kaas kunnen ze wel koesteren wat goed gaat , beter is het als men daar geen oogje dichtdoet.

 • agratax2

  Als boeren alleen veilig werken als er bureaucratische druk achter zit, zijn ze in mijn ogen een gevaar voor zich zelf en de maatschappij. Als ondernemers geen enkele maatschappelijke verantwoording hebben en dat moet ik uit de meeste reacties concluderen, dan is het slecht gesteld met het moraal van de Nederlanders. Want als ir geldt voor boeren moeten ook wel voor andere mensen gelden, boeren zijn niet slechter dan andere Nederlandse burgers.

 • politiek

  agratax1. Het spanningsveld is het geldelijk gewin wat men kan behalen als producent ( melkveehouder) t.o.v. voedselveiligheid en volksgezondheid. Ook zijn de antibiotica van de zogenaamde apotheekdierenartsen vaak fors goedkoper als bij voorschrift en onder toezicht van de correcte dierenarts die voorschrijft op basis wat hij ziet in het bedrijf en naar aanlijding van vaak de gevoeligheidstesten. Het is soms zo triest dat er antibiotica wordt ingekocht door de zogenaamde handelsclubjes. Ofwel meerdere veehouders bij elkaar om een nog scherpere prijs te kunnen afdwingen bij die aphotheekdierenarts die vaak de dieren nog niet eens heeft gezien. Zoals gezegd , de echte slachtoffers is de burger die het vermoeden heeft dat met een veilig product te maken heeft. Die mist de centen maar heeft te maken met de vaak gezondheids problemen die weldegelijk een relatie kunnen hebben met deze praktijken.

 • W Geverink

  Beste Politiek. Het wordt hoog tijd voor je visite op het bedrijf van Ruben. Dat brengt je hopelijk met beide benen terug op de grond.

 • politiek

  Beste Geverink. Was u ook niet een van de personen die een excuus had om er NIET bij te behoeven zijn. Openheid en transparant ten opzichtte van voedselveiligheid. Ofwel economisch en fianancieel belang van de Staat ( veel export of exportbelang ) ten opzichte van openheid en transprant zijn. De heer Koopmans ( CDA) heeft aangegeven export te willen beschermen. Gelukkig is hij van de kiezerslijst verwijderd bij het CDA. Koopmans vond economie belangrijker. Onduidelijk is voor mij of de heer Koopmans de relatie kent met kanker of misvormde kinderen. Ach dat beetje hormoon kan geen kwaad!!. ( ook in melk) Daarnaast spelen natuurlijk ook verantwoordelijkheden zoals MRSA, ESBL en Q koorts. Hopenlijk gaat de setor meer verantwoording nemen anders zal men ze dus helaas weer meer moeten dwingen.

 • agratax2

  Gezien de meeste reactie moet concluderen dat de mensen uit gaan van het feit dat boeren geld willen verdienen tegen elke prijs bij het criminele af. Deze benadering was toen ter tijd voor één van de redenen om de trekker aan de wilgen te hangen en mijn kennis in te zetten in landen waar een ondernemer nog wordt gewaardeerd om zijn maatschappelijke inspanningen. Ik schaamde me iedere keer weer Nederlander te zijn als ze al dit soort gewauwel moest uitleggen in het buitenland. Nederland het agrarische voorbeeld in de wereld behandelt zijn boeren als criminelen. Leg dat maar eens uit zonder schaamrood op je kaken.

 • Mozes

  Agratax, het is niet zo erg dan u denkt. Ik heb een tijd terug meegedaan aan de Campina dichtbij actie waarbij we in de stad van deur tot deur gingen. Wat mij vooral bijgebleven is zijn de vele positive en spontane reacties van de mensen in de stad.
  Een aantal personen hier op de site proberen achter ieder probleem in de landbouw een kwade wil of kwade opzet te bedenken. Het aantal mensen met een dergelijke vijandige grondhouding is gelukkig maar erg klein.

  Milieu, dierwelzijn, antibiotica ,enz. zijn complexe problemen die niet in een simpel ééndimensionaal begrip zijn op te lossen. Ze houden verband met de ontwikkeling van de gehele samenleving van de laatste honderdvijftigjaar.Veel mensen die een vijandige grondhouding tegen de landbouw hebben zijn links georiënteerd. Ze pakken de welvaartsvoorzieningen met beide handen aan en willen vaak nog wel meer.
  Tegelijkertijd begrijpen ze niet dat de huidige welvaart waaronder de sociale
  voorzieningen en studiebeurzen alleen mogelijk zijn geworden doordat onze
  overgrootouders ruim honderd jaar geleden voor het eerst bestrijdingsmiddellen en machines gingen gebruiken.

 • radewijk

  Het is voor sommige boeren ook een middel om anderen de schud te geven dat ze geen melk meer mogen leveren. Ze wilden toch al stoppen omdat ze geen zin meer hadden. Maar zouden dan veel commentaar van de buurt krijgen. Nu zeggen ze dat ze door de schuld van de melkfabriek moeten stoppen

 • japke33

  respect voor deze boeren!! Wij doen braaf mee aan alles wat ons wordt opgedragen, onder het mom van: anders hoeven ze in het buitenland onze melk niet meer. De fabriek bepaald, wat jammer dat de fabriek daarvoor niet betaald!!!!

 • agratax2

  Mozes begrijp me goed ik kan jouw reactie begrijpen en wil die onderschrijven. Het zijn de grootte schreeuwers die het landbouw nest bevuilen met hun vuilspuiterij. Helaas luistert de Haagse kliek meer naar deze mensen dan naar de gewone burger in de stad. De komende weken zullen ze wel met en andere boodschap het land door trekken, maar na 12 september zijn de schreeuwers weer eerst aan beurt en moet de burger zich op straffe van rebellie stil houden.

 • agratax2

  Japke33. De fabriek wast haar handen in onschuld als het over de hoogte van de betaling gaat met als excuus 'de markt zit weer eens tegen'. Wat doen we fout, als je de beste kwaliteit van de wereld leveren en genoegen moeten nemen met de prijs voor gemiddelde kwaliteit?

 • W Geverink

  @Politiek. Het feit dat jij er op staat dat ik alles laat vallen en de halve wereld overvlieg voor een meeting waaraan ik persoonlijk weinig toe kan voegen, zegt meer over jou dan over mij. Het is zaak dat juist de personen met de op en aanmerkingen over zaken die ze nog nooit van dichtbij hebben gezien komen opdagen. Ik weet zeker dat Ruben jullie effectief te woord kan staan.

 • kenmvdwind

  @politiek, speel open kaart en zeg wat voor hormonen er in NL voor melkvee worden gebruikt waarover je in reactie #10 en #20 spreekt.
  Wij weten van niks, hebben ook nog NOOIT hormonen voor melkvee gebruikt en we wonen echt niet op een eiland.
  Jouw reacties zijn er enkel en alleen maar op gericht, om een faire sector te beschadigen, door te veronderstellen dat er van alles mis is, terwijl je niet met feiten komt.

 • politiek

  Beste Geverink , Aan uw trieste excuus dat u niet bij het overleg wil zijn , wil ik niet veel woorden aan vuilmaken. Succes toegewenst aan die andere kant van de wereld zoals je aangeefd. probeer a.u.b. te zorgen dat daar alles verantwoord gebeurd aan die andere kant van de wereld.
  Beste kenmvdwind. Dat probleem, hormonen in veehouderij, ook dus in de melkveehouderij is overduidelijk bekend bij Ministerie, productschap ,NVWA en ( Z)LTO. Ze hebben zelfs aangegeven dat er directe relaties zijn met kanker ( vooral borstkanker) en gevaren voor misvormde kinderen. Het zijn de LETTERLIJKE woorden van overheid, dus niet mijn woorden. Het feit dat je van niets weet wil niet zeggen dat er niets gaande is. Economische en financiele belangen van de Staat kunnen namelijk preveren boven gezondheidsbelang openheid en transparantie. . Ik heb de wetgeving ook niet gemaakt, maar ik kom wel in verzet als er gezondheidsbelang op het spel staat staat.

 • agratax2

  Politiek. Wat je houding ten aanzien van voedingssupplementen voor humane voeding? Kijk je geen wielrennen vanwege doping (hormoon) gebruik? Gebruik je NOOIT medicijnen om erger te voorkomen? Waarom mogen / moeten dieren lijden terwijl er medicijnen zijn? Laten we wel zijn overbodig gebruik, preventief gebruik niet mijn voorkeur, maar zolang de mensheid in angst leeft en dus alleen nog 100 % + schoon voedsel wil. Nou 100 %+ zou betekenen zonder enige toevoeging, die zgn. de gezondheid bevordert. Ik stel voor dat de hand eens in eigen boezem steken en daarna bij de boer terug komen al dan niet met commentaar.

 • politiek

  Beste Agratax1. Onduidelijk is in je reactie of je doping ( hormoon) goedkeurd in de wielrennensport. Ik meen dat er wielrenners zijn die bij positief testen op doping een link leggen naar b.v. biefstuk. Keurt u dit goed en vind u die wielrenner schuldig?. Wat betreft uw opmerking over voedingssupplementen. Ieder schakel in de voeding dient zijn eigen verantwoording te nemen. Ook dus in de voedingsindustie. Het zou jammer zijn als er wielrenners positief gaan testen door gebruik van agrarische producten.

 • agratax2

  Het gaat niet over wat ik goedkeur. Maar nu je vraagt, ik ben tegen elke vorm van doping en verfoei voedingssupplementen. Waarom allerlei chemische stoffen toevoegen aan onze voeding? Ontbreekt er het nodige in onze voeding, zaken die er van nature wel in horen? Als dat zo is zullen we moeten zorgen, dat die natuurlijke voedingsstoffen weer in ons eten komen of er niet eerst uitgehaald worden via allerlei bewerkingen.De biefstuk van de wielrenner zou ook een bio biefstuk kunnen zijn. Maar als die paar euro extra te duur wordt voor de winnaar neemt hij het risico van doping. Wie verantwoording neemt in de voedsel keten zal me worst zijn, deze opmerking heeft geen nut. De bewerker van voeding doet er alles aan om de consument in zijn schap te krijgen, gaat er iets mis is al snel een andere schakel in de keten de gebeten hond. Ik zie eenvoudig weg het nut van allerlei onnatuurlijke ingrediënten in voeding niet in. Laten we eens stoppen met het knutselen aan eten. Laat melk gewoon melk blijven, zonder extra Ca of een smaakje of extra wezels of nog erger bacillen die in ons darmstelsel normaal al dan niet voor horen te komen. Laat die stier voor je biefstuk gewoon stier zijn en en dag langer groeien om aan het optimale gewicht te komen. Wordt dan je vlees te duur, eet je een paar gram minder per dag zodat de kosten gelijk blijven. Is vermoedelijk ook gezonder.

 • politiek

  Melk mag tot 50% verdunt worden om het melk te mogen blijven noemen in de supermarkt meen ik. En inderdaad er wordt aan het eten zoveel toegevoegd/vermengt ( o.a. chemische stoffen ) dat je vaak het eigenlijke product niet meer proeft. Ik mag overigens aannemen dat die winnaar-wielrenner niet het goedkoopste biefstuk eet. Zit er in die duurdere soorten biefstuk ook al hormoon dan wordt het toch moeilijk om keuze,s te maken voor gezonde voeding. Zo zal het dus met het antibiotica gebeuren ook wel gaan. Duidelijk moet er meer verantwoording gelegd worden, ook bij de melkveehouders. Ze brengen niet alleen de consumenten in gevaar , maar ook het imago van de sector.

 • agratax2

  Meer verantwoording afleggen kan het mee eens zijn. Maar dan voor iedereen ook de overheid en semi overheid. Deze laatste 2 maken meer Kafka gevallen dan de burger kan bevroeden. Stentor melde vandaag geval van 'Kindermishandeling door het kind te verbieden zijn wettelijke vader te ontmoeten. (een gewone vader zonder strafblad of andere negatieve zaken) /was dit het enige geval o.k. lullig maar aangezien ik afgelopen nog een dergelijk geval onder ogen zie. Heb ik mijn bedenkingen teen alle ingebouwde veiligheden door inspectie organisaties. Wat is erger positief op doping (van 1 biefstukje??) of geestelijk mishandeld door de kinderbescherming, door kinderen uit hun veilige situatie te halen om onduidelijke redenen. Deze gevallen hebben niets te maken met eten, maar wel met inspectie die niet werkt. En waarbij de instanties altijd het gelijk halen door eenvoudig te doen of de betrokkenen / belanghebbenden niet bestaan. Het zal bij voedselveiligheid geen haar beter zijn, de bureaucraten hebben hun eigen agenda 's. Als ieder nu eens zijn sociale verantwoording neemt en eigen gewin achter stelt, dan kunnen we met veel minder regels en controle toe en zal het leven niet slechter worden eerder beter en veiliger.

 • politiek

  Aantasting bestuurlijke integriteit speelt inderdaad weldegelijk een rol.Niet alleen bij overheid en semi overheid , maar ook bij belangenorganisaties, voerfabrieken, slachterijen, melkfabriek enz. Laksheid in controle en handhaving , mogelijk zelfs tot aan het vernietigen van formulieren,uitslagen en valsheid in geschrifte. Ook die moeten inderdaad verantwoording afleggen. Vandaar ook openheid en transparantie. Als je volksgezondheid niet laat prevereren boven de directe economie en financieel belang ( b.v. exportbelang ) kan je het indirect financieel belang wel eens enorm beschadigen. Gezondheidzorg en kosten ten gevolge van minder veilig/gezond voedsel. Juist ook bij gezondheiszorg/ behandeling stijgen de kosten nog steeds enorm.( b.v. kankersoorten en misvormde kinderen enz.) De eerste schakel echter , veehouder/voerfabriek moet gewoon zorgen dat het veilig is. Geldelijk gewin zal vaak de reden zijn het niet zo nauw te nemen met voedselveiligheid , waardoor overheidskosten inzake controle en handhaving ook fors stijgen.

 • Boertje-M-sob Henak

  gadverdamme koeienmelk, wie drink dat en waarom ??

 • politiek

  Boertje-M-sob Henak. Heel simpel de melkveehouders zouden zelf niet moeten willen dat er met een correct product geknoeit wordt. Dan blijft men het heus wel drinken. ( al dan niet verdund enz. ) Dat ,,knoeien,, kan gebeuren door collega melkveehouders. Denk aan het imago wat men onwille van mogelijk 1 of 2 cent kostprijs aan het riskeren is. ( koeien 120 dgn buiten per jaar) maar ook door de agro-industrie. Horen chemische bijmengingen of vermengingen wel thuis in melk?? Inzake BGP en BBP is al meer geschreven in dit lijntje , maar dat zou eigenlijk geen discussie mogen zijn. En uiteraard mag je als melkveehouder gerust heel kritisch kijken of (semie)overheid , belangenorganisaties en je melkfabriek ook alles bekijkt vanuit de ogen van de consument. Dus voor producent en consument, veilig en gezond met correct imago en uitstraling.

 • agratax2

  Politiek je stelt 'horen chemische bijmengingen wel thuis in melk'. Ik denk het niet maar ze horen net zo min thuis thuis in veevoer lijkt me, waarom moet er allerlei afval uit de voedselketen in het veevoer met alle risico van dien. Resten uit de verwerkende industrie (schillen, pulp) o.k. maar oud frituurvet over datum spullen geven allemaal kans op infectie ook al of vooral als de grenswaarden van het toelaatbare worden opgezocht. Wie is uit eindelijk de klos 'De boer' hij is de eindgebruiker en levert weer aan het begin van de keten.

 • lammy

  je zou maar mooi die boer zijn waar ze de melk niet komen halen. waar moet je er mee naar toe?? en waar moet je dan van leven? daar stappen mensen altijd maar zo makkelijk overheen.

 • politiek

  Beste Lammy. Die melk behoort thuis op de stortplaats in de mestkelder of eigenlijk nog beter in de chemishe verbrander. Het is niet alleen onverantwoord dat die in voedselketen van de consument terecht komt,maar mijn inziens ook onverantwoord als voeding voor kalveren. Nogmaals, ze brengen niet alleen voedselveiligheid en het imago van een kwaliteitsproduct in gevaar, maar ook het imago van de gehele sector.
  @ Agratax1. Terecht, Je mag mijn inziens veevoederindustrie gerust wat kritischer aankijken of het allemaal wel verantwoord is wat men doet. In veevoeder horen inderdaad chemisch afval ook niet thuis. Versnippering, vermenging , opmenging van grondstoffen die twijfelachtig zijn moet veroordeeld worden. Die behoren ook thuis op de stortplaats of in de chemische verbrander.

 • W Geverink

  ONZIN. De veiligheid van een product in (dit geval melk) is niet positief gecorreleerd met de hoeveelheid administratie die de boer wordt opgelegd. Dat is gewoon een belachelijke veronderstelling. Omdat een regel niet is ingevuld, een hokje niet zijn afgechecked en wat punten en comma's zijn vergeten maakt een product niet onveilig of of rijp voor de chemische verbrander. Als je als afnemer vertrouwd op papierwerk is die verkeerd bezig want papier zegt zo verrekte weinig. Veel papierwerk is voor naieve mensen die alles geloven als het op papier staat. Melk en vlees is vandaag net zo veilig als voor het papier tijdperk omdat de testen die belangrijk zijn nog steets worden gedaan en alleen daardoor een eventuele overtreder kan worden gepakt.

 • Mozes

  Het gaat in dit geval niet om de veiligheid van de melk maar om de veiligheid van de veehouderij i.v.m. het ontstaan van resistente bacteriën. Iedere veehouder heeft de plicht om voor 1 juli zijn medicijngebruik inzichtelijk te maken. Voor deze tien veehouders geldt eigen schuld dikke bult.

 • Mozes

  Agratax1, u maakt zich in reactie #38 zorgen over de veiligheid van veevoer. Al een groot aantal jaren geleden hebben veevoerbedrijven de veiligheissystemen 'trustQ' en 'safefeed' opgericht. Men heeft een systeem waarbij alle grondstofleveranciers permanent gecontroleerd worden op veiligheid. Daarnaast heeft men van alle producten vastgesteld in hoeverre de veiligheid gegarandeerd kan worden. Producten waarvan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden mogen niet in het veevoer gebruikt worden. De geldt onderanderen voor frituurvet. Men kan niet controleren of aan frituurvet andere oliën ( b.v.motorolie) is toegevoegd dus frituurvet mag niet in veevoer gebruikt worden.
  Daarnaast hebben met name Vion en FrieslandCampina van alle veevoerleveranciers geëist dat ze verzekert zijn voor schade door veevoervervuiling. Het is boeren verboden voer af te nemen van leveranciers die deze verzekering niet hebben. Het gevolg is dat veevoerleveranciers streng gecontroleerd en op de nek gezeten worden door verzekeringsmaatschappijen.
  Het voer is nog nooit zo veilig geweest dan tegewoordig.

 • leo,s vriend

  Politiek,Alle melk die de boerderij via de rmo verlaat word gecontroleerd,ALLES. Dus bijmengen etc. is aperte onzin.

 • Lie

  Lang leve HACCP!
  Het is toch best wel apart om te lezen dat 'men' de papieren toch eigenlijk niet gelooft , en dat 'Mozes' er van overtuigt is dat papieren de veiligheid van de veehouderij garandeerd.
  Zelf heb ik vrij veel ervaring met HACCP en met de naleving ervan en kan uit eigen ervaring melden dat er op papier de mooiste programma's kunnen worden geschreven die de voedsel veiligheid in de gaten houden, ook de papier winkel kan prima in orde zijn maar wanneer je daadwerkelijk gaat kijken blijken het alleen maar letters te zijn...
  Andersom heb ik het ook gezien, het papierwerk is niet volledig, maar op de werkvloer is alles piekfijn in orde...
  Wat ik zelf denk is dat de betreffende boeren meerdere kansen hebben gehad om de boel op orde te krijgen en dat die boeren de consequenties hebben onderschat maar inmiddels alwel weer leveren.

 • Mozes

  Lie, het gaat niet om papier. Vroeger konden veevoerhandelaren de grootste voedselschandalen veroorzaken zonder dat ze aansprakelijk gesteld konden worden. Dat is tegenwoordig anders. Wanneer een voedsel schandaal ontstaat en je hebt als veehouder volgens de regels voer afgenomen van een geregistreerde leverancier dan wordt de aansprakelijkheidsstelling door de zuivelcooperatie bij de voerleverantier neergelegd. Als je tegen de regels in voer hebt afgenomen van een niet geregistreerde leverancier wordt de aansprakelijkheidsstelling bij de boer neergelegd.
  Een voerleverancier wordt alleen geregistreerd als hij een goedgekeurde verzekering heeft van tenminste vijftig miljoen. Verzekeringsmaatschappijen die garant moeten staan voor zo'n bedrag zullen zeer strenge eisen stellen en waarschijnlijk ook een fors eigen risico eisen. Mogelijk dat de eigenaar van een BV prive garant moet staan voor dat eigen risico. Met zo'n systeem waagt niemand het nog om onveilig te werken.

 • politiek

  @mts.menkhorst1. Niet heb ik aangegeven dat de melk verdund zou worden net voordat hij bij de boer opehaald wordt. Dat zou wel erg gemakkelijk zijn. Wel heb ik aangegeven dat je melk nog melk mag noemen in de supermarkt bij ik meen 50 % verdunning of bijmenging. Geverink , aan de andere kant van de wereld, wil terug naar voor het papieren tijdperk lees ik. Geloof me maar , die BGP en BBP verplichtingen zijn er echt niet voor niets gekomen. Dat geld overigens ook voor HACCP, trustQ, safefeed, IKB, melkfabriekafspraken, en nog meerdere wetten en regeltjes. Je kunt je afvragen of dat wel allemal nodig is. Inderdaad. Bij de boer gaat het ( helaas) teveel om de euro,s en een ander heeft als uitdaging en verplichting de consument en burger te beschermen. Volksgezondheid dus.

 • W Geverink

  Niet zo zeer volksgezondheid Politiek maar schijnveiligheid en banen voor mensen die het papierwerk stapelen en in dozen stoppen omdat er geen geld meer is in het budget voor personen die er iets nuttigs mee zouden kunnen doen.

 • agratax2

  @Mozes zolang er geen nul tolerantie is maar een getal waarbij nog geen aantoonbare schade optreedt. Dit tolerantie getal is willekeurig gekozen, na vele aannames die zijn losgelaten op gevonden laboratorium proeven.
  @Greverink. Ik ben het helemaal met je eens, dat de enorme papierberg die over de veehouderij en andere bedrijven wordt uitgestort, de veiligheid niet verbetert, alleen de burger maar het gevoel geeft van meer veiligheid en de politiek vrijpleit, omdat zij hun verantwoording (regels opleggen) hebben genomen. Veilig werken zit tussen de oren van de uitvoerenden en helaas aan deze mentaliteit ontbreekt het bij een (klein) deel van de ondernemers en zij verpesten de wereld om financieel gewin. Zij zien niet in dat netjes werken zonder al die bureaucratische rompslomp veel meer oplevert dan dat gerotzooi in de marge.

 • Mozes

  Agratax, alles heeft een giftigheidsgrens. Zelfs water. Een vochtinfuus bijvoorbeeld moet altijd een bepaalde zouttoevoeging hebben omdat anders de osmotische waarde van het bloed daalt en de bloedcellen kapot gaan.
  Aan veel eten wordt keukenzout toegevoegd. In China is een bekende manier van zelfmoord plegen het eten van een grote hoeveelheid keukenzout. De werking is mij niet bekend maar ik vermoed dat dit ook te maken heeft met verstoring van de osmotische verhoudingen in het lichaam. Het schijnt wel een zachte dood te zijn.
  Jaren geleden heb ik een opleiding gevolgd voor het werken met bestrijdingsmiddelen. Ik kan mij nog herinneren dat ons verteld werd dat van ieder gif op ratten getest werd bij welke grens een schadelijk effect waargenomen kon worden. Dit werd vervolgens gedeeld door honderd en gehanteerd als maximale tolerantiegrens.
  De tolerantiegrens is dus niet willekeurig maar volgens vaste regels honderd maal lager dan de schadelijkheidsgrens.

 • agratax2

  @Mozes. Helemaal mee eens ik ken de cursus bestrijdingsmiddelen. Alle onderzoeken hebben betrekking op één middel en niet op een combinatie van middelen. Deze verschillende middelen / toevoegingen zijn dus nooit getest in combinatie. Combinaties kunnen in het voer voorkomen en dan hebben we geen idee wat de resultaten kunnen zijn.

 • politiek

  `Sorry, agratax1, Mozes en Geverinck. Zolang als de Overheid WEIGERD gegevens te geven met als excuus dat economische en/of financiele belangen van de Staat belangrijker zijn ben ik het NIET met de stelling eens dat het voedsel veilig is. Inderdaad wordt er veel bijgehouden en onderzocht op voedselveiligheid en volksgezondheid. Mogelijk dat men (inderdaad) niet de financiele middelen heeft om er nader studie van te maken , dan is het inderdaad doodgewoon papierstapeling, maar dan is het ook gewoon schijnveiligheid omdat je weigerd de onderzoekrapporten en uitslagen te geven. Er zijn zelfs aanwijzingingen dat men de bestuurlijke integriteit van overheidsinstanties zeer sterk in twijfel trekt. Zou daar het geldelijk gewin ook al een rol spelen????.

 • agratax2

  @Politiek heb ik niet steeds gewezen op de >schijnveiligheid< van veel overheidsregelgeving in vele branches. Hoe meer bureaucratie hoe meer kans op fraude ben ik geheel eens. Ik heb nergens beweerd dat voedsel veilig is, zeker niet zolang de industrie het eindeloos bewerkt en van toevoegingen voorziet, die niets met het product te maken hebben en de voerleveranciers allerlei bijproducten in het voer doen, en die ieder voor zich net onder de wettelijke norm zitten. Het feit dat er wettelijke normen voor deze producten bestaan, geeft al te denken.

 • Lie

  De moderne manier van besturen is tegenwoordig 'risk management', op deze manier werken de meeste overheden en zo wordt er nu ook met de voedsel veiligheid omgegaan. Risico's worden bekeken en gewogen en beslissingen worden hierop gebasseerd. Of dit een juiste manier is??

 • politiek

  Beste Lie. Of dat de juiste manier is ,,risk management,, kunt u beter vragen aan mensen met de de huidige ,,welvaartziektes,, zoals kanker (o.a. borstkanker) , hart en vaat ziektes en mensen met kinderen die een geboorteafwijking hebben. Valt het niet onder de noemer ,,risk management,, zoals u aangeeft dat valt het best wel onder de noemer ,, voortschrijdend inzicht,, Alleen jammer dat het laatste erg traag gaat.

 • W Geverink

  Nog niet erg lang geleden kon men het werk af met keurmeesters en dierenartsen die de dieren, het productieproces en het eindproduct keurden en testen. Daarboven een relatief kleine en effectieve staf en directie om de zaak te besturen. De welvaart werd groter en daarmee het budget. De directeur stelt met het extra budget onderdirecteuren aan om zijn taken naar af te schuiven. Die onderdirecteuren hebben uiteraard ook weer staf nodig. De dagen worden onderandere gevuld met koffie drinken, het versturen van E mails naar elkaar en bedenken van papierwerk. Nu het met de Economie wat minder gaat moet er in het budget gesneden worden. Wat er dan meteen wordt voorgesteld is het ontslaan van de keurmeesters en dierenartsen en het voedselveiligheidsgedeelte in handen te geven van de slachterij zelf... Wat jullie denken moet je zelf weten maar ik denk dat mijn voedsel veiliger is met onafhankelijke keurmeesters en dierenartsen die in de slachterij het product keuren en testen dan met een stel papierschuivers honderd kilometer bij de slachterij vandaan.

 • Koeienboer

  Het algemene kennis niveau van een aantal mensen is zo laag, dat je gewoon moet lachen om de woorden die ze gebruiken. @politiek, kom gewoon eens voor de dag met dat verhaaltje van het ministerie over hormonen in de melkveehouderij. Waar zouden we dat kunnen lezen? Je roept maar wat. Maar ga vooral zo door. Dan kunnen we ook nog eens lachen.

 • agratax2

  @Lie. De huidige manier van veiligheid bedrijven via een eindeloze stroom aan papier heeft niets te maken met 'risk management'. Risk management is niets anders dan de risico's in kaart brengen en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Dus risico vermijden, door je werkwijze aan te passen, nu is het niets anders dan een formulier in vullen, opsturen en overgaan tot de orde van de dag. Als we ieder mens bewust maken van het grootste risico dat ons bedreigt 'Leven' namelijk, dan zou de wereld er veel vriendelijker en veiliger uit zien, dan nu met alle controle mechanismen. Voor mij is er maar één zekerheid in het leven en dat is 'dood gaan' alleen de tijd en de wijze waarop is de grootte vraag. Ik wil maar aangeven dat 100 % veiligheid en zekerheid in het leven een onbereikbare 'utopie' is. Wie geen risico wil lopen kan maar beter niet geboren worden, want in dit proces schuilt reeds het eerste risico, baby sterfte.

 • politiek

  @ Koeienboer. Zie mijn reactie bij # 10,11,13 en 16. Begrijpt u het nog niet ( kennisniveau) dan stelt u die vraag nog maar eens opnieuw. Hopenlijk bent u niet iemand die het economisch en/of financieel belang boven voedselveiligheid en volksgezondheid plaatst.

 • Mozes

  Koeienboer, politiek is hysterisch. Daar moet u niet op reageren. Ik kan zijn manier van communiceren wel aan u uitleggen.
  Voedselveiligheid kan worden opgedeeld in drie vragen:
  Vraag 1. Wat is er wettelijk geregeld?
  Vraag 2. Wat is de schadelijkheid?
  Vraag 3. Zitten schadelijke stoffen er wel of niet in?

  Politiek beschuldigd aan de lopende band op basis van vraag 3. Overal zitten volgens hem hormonen en andere schadelijke stoffen in.
  Als je om onderbouwing vraagd geeft hij uitsluitend antwoord op vraag 1 en 2.
  Iedere onderbouwing van vraag 3 wordt door Politiek vermeden.Terwijl hij wel steeds in deze vraag zijn beschuldigingen uit.
  Zinloos om op te reageren. Dus niet doen.

 • politiek

  Hopenlijk is er bij Mozes ook geen economisch gewin aanwezig om alles maar in de doofpot te houden. Inderdaad vraag 1 en 2 is al wel duidelijk hoop ik. Wat betreft vraag 3 is er echter ook geen onduidelijkheid . Overduidelijk blijkt dat n.l. uit de vertrouwelijke rapporten van Ministerie.( ook dus richting melk) Niet heb ik echter gezegd dat alles onder de hormonen en schadelijke stoffen zit zoals Mozes aangeeft. Beste Mozes , ik vind het onderwerp te belangrijk om u te volgen en ook alles maar te verzwijgen.

 • politiek

  Inhoudelijk is er dus geen meningsverschil met Productschap , NVWA, Europese Commissie Voedselveiligheid over het aanwezig zijn van schadelijke stoffen. Wel streeef ik ernaar dat alles nog VEEL opener en transparanter wordt en moet. De reacties van Koeienboer en Mozes kan ik dus wel begrijpen. Om helderheid te krijgen in die ,,voedselvervuilingen,, heb ik vragen gesteld aan de (semie)overheid. Economisch en financieel belang van de Staat acht men belangrijker als per direct inhoudelijk antwoord te geven. Uiteraard is daar bezwaar tegen aangetekend omdat ik voedselveiligheid (Volksgezondheid)belangrijker vind.

 • politiek

  De laatste reactie van Europese Commissie , Directoraat-Generaal afdeling consumentenbescherming hield in dat Europese Wetgeving inzake voedselveiligheid( o.a. gebruik van erkende laboratoria) nog niet was verankerd in de Nationale Wetgeving van Nederland. Daar is dus tweespalt tussen. De vraag komt nu n.l. wat is bepalend, is dat de Europese Wetgeving of is dat de Nationale Wetgeving.

 • politiek

  Bij gebruik van niet erkende laboratoria inzake onderzoek voedselveiligheid kan men dus naar eigen inzicht uitslagen laten ,,verdwijnen,, Dit systeem gaat zelfs zo ver dat opdrachtgevers inzake onderzoek wel de factuur inzake onderzoek ontvangen maar dus niet de uitslagen. Opdrachtgevers zijn in dit geval dus (semie)overheid en privaatrechtelijk.

 • politiek

  Mozes en Koeienboer, als er nog vragen zijn dan hoor ik het bijzonder graag.

 • politiek

  Bester Mozes en Koeienboer. Als u geen vragen meer heeft ook goed , maar is dat sportief en fair naar de slachtoffers toe? .

 • gvfarmer

  Typisch weer bureaucratie. Voedselveiligheid echt niet gegarandeerd. Boer armer. Meer werkgelegenheid door ambtenaren.

 • leo,s vriend

  @ Politiek, Welke slachtoffers?

 • politiek

  @ mts.menkhorst1, zie reaktie # 55.

 • kenmvdwind

  @politiek, U bent met onderzoek bezig of er misschien iets niet klopt of in de doofpot word gestopt?
  Prima, maar dan geen ononderbouwde conclusies voordat dat onderzoek af is.
  Binnen de sector in NL word er absoluut niet geknoeid met voedselveiligheid, ook niet met hormonen en 3e keus antibiotica.
  -omdat wij alleen veilig en goed voedsel willen produceren.
  -omdat er ook geen financieel gewin in is te behalen (medicijnen zijn veel te duur om ze maar willekeurig te gebruiken)
  Ik wil u dan ook wel vriendelijk, maar wel dringend vragen om dat dan ook niet te suggereren, zolang het tegendeel niet is bewezen.

 • politiek

  @ kernvdwind, zie reaktie 62, 63, 64. Het is overigens ook niet alleen mijn visie/oordeel maar ook vanuit vertrouwelijke rapporten ministerie.

Laad alle reacties (67)

Of registreer je om te kunnen reageren.