Rundveehouderij

Nieuws 1519 x bekeken 2 reactieslaatste update:8 jun 2012

Lakse dierenartsen remmen antibioticacijfers

Zoetermeer - Het zit nog bepaald niet snor bij de registratie van het antibioticagebruik door melk- en vleesveehouders.

Oorzaak is meestal de dierenarts, erkent ook de KNMvD. Daardoor kan het PVV geen verantwoording afleggen over het gemiddelde antibioticagebruik richting Stichting Diergeneesmiddelenauthoriteit (SDa), sector, overheid en maatschappij.

Sinds 1 januari moet elke aanvoer van antibiotica binnen veertien dagen gemeld zijn bij Medirund, de database van het PVV. Als veehouders met één dierenarts werken, kan deze de melding voor ze verrichten. Omdat dit makkelijk werkt, hebben veel veehouders hun dierenarts gemachtigd deze gegevens richting PVV te sturen.

Dierenartsen gebruiken hiervoor meestal de database Vetcis, eigendom van AUV, Fidin en de KNMvD. Die zendt de gegevens automatisch door aan Medirund. Daarvoor moet de dierenarts eenmalig een machtiging aanvinken in Vetcis én in Medirund. Van 11.300 van de circa 34.000 rundveebedrijven waren op 1 juni nog geen gegevens bij Medirund binnengekomen. Het PVV en de KNMvD schatten in dat de gegevens van de meeste bedrijven wel zijn ingevoerd bij Vetcis. De dierenarts krijgt automatisch een melding als de data niet kunnen worden verwerkt wegens ontbrekende machtigingen. 'Je mag ze dus laksheid verwijten', aldus een woordvoerder van de KNMvD.

Veehouders hebben zelf geen inzage in Vetcis, maar kunnen in Medirund wel zien of de antibioticaverbruikscijfers bij Medirund komen. Om de veehouder op de hoogte te brengen van het feit dat er nog geen gegevens van zijn bedrijf in Medirund aanwezig zijn en dus om druk te laten zetten op zijn dierenarts om toch de benodigde machtiging te verzorgen, hebben 11.300 ondernemers afgelopen week een brief gehadvan het PVV. Dat dreigt hen met tuchtrecht, wat kan uitmonden in geldstraffen en publicatie van de overtredingen en een verscherp toezichtsregime. In de week na verzending van de brief zijn ruim 3.000 bedrijven door de dierenartsen toegevoegd.

Volgens de KNMvD is het, als veehouders wel met hun dierenarts overeen zijn gekomen dat de dierenarts dit voor hun zou regelen, zaak dat de dierenarts dit dan ook daadwerkelijk gaat doen. Dat is ook een van de voorwaarden aan de geborgde rundveedierenarts, een punt dat tijdens visitatie geaudit wordt. In gebreke blijven zal er uiteindelijk toe leiden dat de dierenarts uit het register geschrapt wordt en niet meer als geborgde rundveedierenarts kan blijven werken.

Ook 16.000 andere bedrijven, waarvan het gros alleen vleesvee houdt, kreeg een brief omdat nog niet bekend is of ze zijn aangemeld bij een kwaliteitssysteem of controleorganisatie. Dat is al verplicht vanaf 1 september 2011. Bij deelname aan een zuivelkwaliteitkwaliteitssysteem, IKB Rund of Qrund vindt slechts eens per twee jaar controle plaats op de gegevens. Bij aansluiting bij controleorganisatie CBD of Qlip is er een jaarlijkse controle. Daarnaast verplichten de kwaliteitssystemen de aangesloten veehouders te werken met een geborgde dierenarts.

Robert Bodde en Monica van der Hall

Laatste reacties

 • politiek

  Een zeer onduidelijk artikel. Ligt nu de echte verantwoording antibioticagebruik op veehouderijbedrijven bij de veehouder zelf , bij de dierenarts, bij KNMvD, bij het PVV, bij SDa, de sector, overheid of maatschappij. Daarnaast wordt nog genoemd IKB rund ,Qrund,CBD,Qlip, Vetcis en Medirund. Zodadelijk wordt ook de secretaresesse van ieder erbij betrokken en dat was toevallig helaas een stageloopster in bedoelde periode.!!??

 • ronner

  Inderdaad een zeer slecht geschreven artikel door iemand die zich allerlei onzin op de mouw heeft laten spelden. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor misbruik van antibiotica uitsluitend en alleen bij de veehouder. Hij is immers de ondernemer en de dierenarts is dienstverlener. Maar omdat de KMMvD en het PVE gezamenlijk een monstrum gebaard hebben in de vorm van die idiote verordening die dit jaar van kracht geworden is en die zó dom van opzet is, is deze verordening erbij gebaat dat deze zo snel mogelijk ingetrokken wordt. Want het is een topzwaar, bureaucratisch wangedrocht.
  Er zijn door praktiseerde dierenartsen met lange praktijkervaring al diverse alternatieve systemen uitgedacht, die waarschijnlijk binnen 6 maanden na invoering tot de beoogde reductie van het misbruik van antibiotica (die uitsluitend in de intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden) zullen leiden.
  Veehouders die hun inkopen bij internetapotheken en louche firma's als Farmers4all deden hebben de sector veel imagoschade berokkend. Antibiotica behoren onder deskundige begeleiding van een dierenarts toegepast te worden. Dat kan in dat geval heel goed door de veehouder zelf gebeuren. Antibiotica zijn per definitie ongeschikt om via het vrije marktmechanisme gedistribueerd te worden. Ik pleit dan ook voor eenngereguleerde vrije markt.

  Drs. H.J. Ronner, dierenarts te Montfoort

Of registreer je om te kunnen reageren.