Rundveehouderij

Nieuws 540 x bekeken

Gemiddeld 4 procent van schapenbedrijven had Schmallenberg

Parma – Het Schmallenberg-virus heeft maximaal vier procent van de schapenbedrijven en 1,3 procent van de rundveebedrijven in de getroffen landen besmet.

Dit blijkt uit een algemene analyse van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (Efsa). Efsa analyseerde de gegevens van de getroffen bedrijven in de acht landen (Nederland, Duitsland, Belgie, Luxemburg, Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland) waar het virus is gevonden. Hieruit bleek dat per land rond de vier procent van de schapenbedrijven met het virus besmet is geweest. Voor rundveebedrijven lag dit lager, op 1,3 procent per land. De Efsa concludeert hiermee dat de impact voor schapenbedrijven groter is geweest dan voor rundveebedrijven. Dit is echter niet helemaal zeker, omdat het afhangt de ziekte misschien niet in alle landen goed is opgemerkt en geregisteerd.

Alhoewel het nog niet duidelijk is in hoeverre het virus kan overwinteren, verwacht Efsa dat de impact van het virus in het seizoen 2012-2013 minder zal zijn dan afgelopen jaar. Mocht het virus wel kunnen overwinteren, dan verwacht Efsa dat de meeste problemen zich zullen manifisteren tusssen midden april en eind mei 2013.

Het is nog niet duidelijk welk effect een infectie met het Schmallenberg-virus heeft op melkgift en vruchbaarheid van de dieren. Efsa adviseert meer onderzoek te doen om te bepalen wat de consquenties zijn van het virus per dier en per kudde. Daarnaast is er meer onderzoek nodig naar mogelijke andere transmissieroutes van het virus.

Of registreer je om te kunnen reageren.