Rundveehouderij

Nieuws 800 x bekeken

Dynamisch voeren leverde in 2011 €17 per koe op

Lochem - Dynamisch voeren had over 2011 een klein positief effect op het voersaldo. Dit blijkt uit cijfers van Forfarmers.

Melkveehouders die voeren volgens het principe van dynamisch voeren haalden €0,19 per 100 kilo meetmelk ofwel €17 per koe aan extra voersaldo ten opzichte van hun collega’s die de krachtvoergift op gangbare wijze berekenen en verstrekken. Dat is minder dan in voorgaande jaren.

Bij dynamisch voeren wordt de krachtvoergift gekoppeld aan de respons van de koe, qua melkproductie en gehalten. Dat levert optimalisatie van voersaldo. De krachtvoergift wordt bepaald op basis van de krachtvoerprijs en de opbrengstprijs van de melk. “Dat moet je echt helemaal vrij laten want rekenen met afwijkende prijzen voor melk en krachtvoer gaat ten koste van het maximale voersaldo”, zegt Rob Rutgers, nutritionist rundvee bij Forfarmers.

In de vorige jaren was er meer financieel effect van dynamisch voeren, met een gemiddelde van ongeveer €50 per koe. Dat het in 2011 lager uitpakt, kan te maken hebben met de relatief hoge melkprijs. Rutgers: "Daardoor zijn koeien minder uitgedaagd om met een lage krachtvoergift melk te produceren. Een lichte melkproductiestijging geeft immers al een positieve respons op het saldo. Onderzoek toont dat de conditie van de koeien en het conditieverloop juist vlakker is dan bij niet dynamisch voeren”

Volgens Forfarmers ervaren gebruikers ook positieve effecten van dynamisch voeren die niet tot uiting komen in het saldo. Denk aan arbeidsgemak omdat veehouders niet meer wekelijks de krachtvoergiften hoeven aan te passen.

Dat dynamisch voeren mogelijk negatief zou zijn op vruchtbaarheid of conditie wijst Rutgers van de hand. “De technische cijfers wijzen daar niet op.” Zo'n 700 bedrijven passen het concept van dynamisch voeren toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.