Rundveehouderij

Nieuws 660 x bekeken

’Nieuw-Zeeland werkt met verouderde hygiëneregels’

Brussel – De kwaliteit van Nieuw- Zeelandse zuivelproducten die naar de Europese Unie gaan, voldoet over het algemeen prima aan de Europese eisen. De Nieuw-Zeelandse eisen op gebied van kwaliteitshandhaving en van antibioticapreventie voldoen echter niet meer aan de Europese richtlijnen.

Dit constateert een Europese inspectiemissie, die eind vorig jaar op bezoek was in Nieuw-Zeeland.
De Europese inspecteurs stelden onder meer vast dat het praktijkreglement voor de behandeling van melkvee en voor het op peil houden van de bedrijfshygiëne al sinds 1991 niet meer echt is aangepast. Terwijl er sindsdien wel degelijk belangrijke nieuwe inzichten zijn ontstaan. Een voorbeeld dat de EU-inspecteurs noemen is het schoonmaken van uiers en spenen. Geconstateerd werd dat Nieuw-Zeelandse melkers bevuilde uiers en spenen vlak voor het melken met vocht reinigen, maar vervolgens niet drogen. Dat vergroot de besmettingskans van melk door onder meer mestresten.
Ook houden veel melkveebedrijven geen of geen deugdelijke registratie bij van het medicijngebruik bij het melkvee.
Problemen met dierziekten zijn er nagenoeg niet. De enige besmettelijke dierziekte waar een kleine percentage van de melkveestapel last van heeft is runder-tbc. Deze ziekte komt voor bij 0,13 procent van de melkveestapel.
De Nieuw-Zeelandse zuivelexport naar de EU zit sinds begin dit jaar weer iets in de lift, in de vier jaren sinds 2007 is de export naar de EU juist flink gedaald. Het exportkwantum daalde van bijna 124.000 ton in 2007 naar ruim 73.000 ton in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.