Rundveehouderij

Nieuws 1411 x bekeken

Melkproductie 2011/12 licht boven quotum

Zoetermeer – De Nederlandse melkveehouderij heeft in het seizoen 2011/’12 een totale hoeveelheid van 11.714.239 ton melk geproduceerd.

Dat is ten opzichte van het vorige melkseizoen 0,8 procent meer. De hoeveelheid geproduceerd vet is uitgekomen op 514.255 ton. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het productschap zuivel.
Ook dit seizoen heeft Nederland dus in ieder geval weer boven het toegestane melkquotum gemolken. De meerproductie is 89,5 miljoen kilo, te corrigeren met een gemiddelde dagproductie à 32 miljoen kilo omdat het seizoen een dag langer duurde in de schrikkelmaand februari. Rest 57,5 miljoen kilo overproductie, afgerond 0,5 procent boven het quotum.
Langere tijd heeft de melkproductie achter gelegen ten opzichte van het voorgaande seizoen, zowel qua volume als vetpercentage. Pas vanaf december kwam er meer schot in.
In het voorgaande melkseizoen 2010/’11 beliep de melkproductieoverschrijding 139 miljoen kilo. De uiteindelijke superheffing bedroeg € 38,7 miljoen.
Het ziet er naar uit dat over het afgelopen melkseizoen dus wel superheffing moet worden afgedragen, maar minder dan over 2010/’11. Hierbij dient een kleine slag om de arm te worden gehouden omdat de exacte vetcorrectie nog niet is vastgesteld. Een factor die de heffing nog iets kan drukken is het gegeven dat het gemiddelde vetpercentage van de productie in 2011/’12 minder was dan in het voorgaande seizoen: 4,39 procent tegen 4,41 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.