Rundveehouderij

Nieuws 576 x bekeken

Lagere kostprijs door betere ruilverkaveling

Utrecht – Een betere ruilverkaveling kan een kostprijsverlaging van de melk opleveren van 1,5 à 2 cent per kilo. Dat meldt Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Uit berekeningen van DLG blijkt dat de huidige verkaveling de Nederlandse melkveehouders gemiddeld 200 à 300 euro per hectare per jaar kost. Dat komt in totaal neer op bedragen van respectievelijk 160 en 260 miljoen euro per jaar.
In de afgelopen twintig jaar is het aantal percelen per bedrijf toegenomen, terwijl de omvang van de percelen afneemt. Dat blijkt uit cijfers van landbouweconomisch instituut LEI van Wageningen UR en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal kavels per melkveebedrijf in Nederland is van 3,4 in 1993 gestegen naar 6,3 in 2008. De gemiddelde kavelgrootte nam af van 5 hectare in 1993 naar 4,3 hectare in 2008.
Riena Tienkamp van DLG noemt meerdere oorzaken voor de toegenomen versnippering van de percelen. Gedacht moet worden aan verdere schaalvergroting, uitbreiding van de infrastructuur en de aanleg van de Ecologisch Hoofd Structuur.
Hoewel de vraag naar ruilverkaveling toeneemt, bestaat volgens DLG ook nog de indruk dat kavelruil in Nederland niet meer nodig is. De versnippering van percelen zorgt echter voor hogere bewerkingskosten en dus een hogere kostprijs.
Naast voordelen voor de agrarisch sector heeft ook de maatschappij volgens DLG belang bij een betere verkaveling. Bijvoorbeeld vanwege een afname van he landbouwverkeer.

Of registreer je om te kunnen reageren.