Rundveehouderij

Nieuws 783 x bekeken

LEI: blankvleesketen blijft sterkst

Den Haag – De Nederlandse blankvleeskalversector blijft de komende jaren de meest concurrentiekrachtige van Europa, ook al produceert Frankrijk vrijwel even veel kalfsvlees. Wel moeten de integraties blijven innoveren, in nieuwe markten en producten.

Dit constateert het landbouweconomisch instituut LEI van Wageningen UR in een sterkte-zwakte-analyse van de sector. De kracht van de Nederlandse blankvleesketen zit volgens het LEI in de grote mate van verticale integratie, het hoogwaardige productiecluster en nauwe banden met de belangrijke afzetkanalen – ondanks het feit dat de branche te maken krijgt met verzadigde markten en de mogelijke invoering van een flatrate-systeem, dat de toeslagen voor kalverhouders sterk beperkt.
De integraties spelen een centrale rol in het verkrijgen en uitbouwen van een goede internationale concurrentiepositie. De sterke verticale integratie leidt tot schaalvoordelen, maar geeft ook de mogelijkheid voor verdere productverbetering en innovatie. Dat is onder meer goed voor een betere vierkantsverwaarding van het kalf.
Het hoogwaardige kwaliteitssysteem vergroot de producthygiëne en -kwaliteit. Daarbij weten integraties door hun organisatie significante concurrentievoordelen te behalen ten opzichte van buitenlandse concurrenten.
De Nederlandse bedrijfstak kan worden gezien als een cluster, waarbij hoogontwikkelde activiteiten in elkaars nabijheid worden uitgevoerd. Dit betreft onder meer de nauwe samenwerking tussen de kalverhouders en de integraties. Die komt onder andere tot uitdrukking in een geavanceerd productiesysteem met moderne stallen, aandacht voor milieu, dierenwelzijn en kennisuitwisseling.
De belangrijkste markt is de Italiaanse. In Italië maakt kalfsvlees deel uit van de wekelijkse boodschappen. De Nederlandse integraties hebben hierop ingespeeld door lokaal goede contacten te onderhouden met supermarkten.
Er zijn zorgen over de teruglopende consumptie van kalfsvlees in de traditionele landen, zoals Italië, Frankrijk en Duitsland. Een lagere vleesconsumptie en substitutie van andere (vlees)producten spelen hierbij een rol. Het lijkt voor de integraties belangrijk om naast procesinnovatie, ook te blijven investeren in product- en marktinnovatie. De concurrentie-omgeving wordt ook veranderd door aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De verwachting is dat toekomstige inkomensondersteuning wordt gebaseerd op een ’flatrate’. Voor kalverketens betekent dit dat minder EU-premies beschikbaar komen. Dat leidt tot een achteruitgang van inkomens in de totale kalfsvleesketen.

Of registreer je om te kunnen reageren.