Rundveehouderij

Nieuws 629 x bekeken

Bijna 14 procent groei leasen in quotumseizoen 2011/’12

De quotummarkt verandert, zowel wat betreft gegroeide voorkeur voor minder structureel uitbreiden als qua stemming. Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel.

Volgens de jongste gegevens van het Productschap Zuivel groeide de totale handel in melkquotum in het seizoen 2011/’12 ten opzichte van het vorige van 583 naar 610 miljoen kilo productierechten. Het was geheel toe te schrijven aan toename van quotumlease. De eerste activiteit voor het nieuwe seizoen 2012/’13, de voorverkoop van quotum, is rustig.
De groei die quotumlease ten opzichte van het seizoen 2010/’11 heeft doorgemaakt is 13,7 procent, zowel wat betreft de totale vervreemde hoeveelheid à 403 miljoen kilo leasemelk, als het aantal van bijna 15.000 transacties. In de eerste twee weken van februari zijn de laatste zaken gedaan voor het melkseizoen 2011/’12. Ze beliepen 183 miljoen kilo, 15 procent meer dan in februari 2011.
De korte periode was wederom goed voor om en nabij de helft van alle leasehandel van het hele seizoen. De verhuurde hoeveelheid was in februari 45 procent van het seizoentotaal, het aantal transacties 55 procent. Dat past bij een periode waarin de laatste gaatjes worden opgevuld. Naarmate het seizoen zijn einde nadert is er meer bedrijvigheid, maar de gemiddelde hoeveelheid per transactie neemt af.
De animo om structureel de productierechten uit te breiden door ze te kopen is in het seizoen 2011/’12 teruggelopen in vergelijking met het voorgaande. De melkveehouderij kocht en verkocht ruim 207 miljoen kilo, ofwel 9,5 procent minder dan in het voorgaande melkjaar. Het aantal koopmelktransacties liep harder terug, met 14,9 procent. De melkveehouder die nog kocht, kocht dus wel meer ineens.
Vorig jaar was de aankoop van melkquotum in het voorseizoen (vóór 1 april) goed voor 13,4 procent van het uiteindelijke seizoentotaal. Ten opzichte van die periode is in januari en februari 2012 minder gedaan. In beide maanden samen verwisselde een hoeveelheid van 6,5 miljoen kilo van eigenaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.