Rundveehouderij

Nieuws 2735 x bekeken 12 reacties

Groenlinks tegen de komst van ’megakoeienfabriek’

Groningen – De Statenfractie van Groenlinks in Groningen is tegen de komst van een groot melkveebedrijf voor duizend koeien en achthonderd stuks jongvee in Vlagtwedde.

Een stal met 1.800 koeien met een oppervlakte van 10 hectare tast volgens Groenlinks het landschap aan en zou slecht zijn voor dierenwelzijn en volksgezondheid. Daarbij zou de vestiging van het melkveebedrijf veel extra verkeer tot gevolg hebben in het relatief rustige grensgebied met Duitsland. ”Dit is geen gewone stal met koeien, maar dit gaat om een fabriek, een megakoeienfabriek”, aldus Groenlinks-Statenlid Harrie Miedema.
Vandaag wordt er in Vlagtwedde actie gevoerd tegen de komst van het melkveebedrijf. Het plan wordt dan besproken in de gemeenteraad. Op 7 maart staat het onderwerp op de agenda in de commissie Omgevingsbeleid in Provinciale Staten. Miedema wil dan pleiten voor uitstel van het plan totdat er in Groningen een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de landbouw heeft plaatsgevonden. Groenlinks vindt dat er bij deze dialoog specifiek aandacht moet worden besteed aan de vraag of grootschalige melkveehouderij met meer dan driehonderd koeien niet dezelfde behandeling moet ondergaan als de intensieve veehouderij nu al heeft. Deze sector kan nog slechts in beperkte mate uitbreiden.

Laatste reacties

 • vanHouwelingen

  Waarom snapt niemand dat zo'n situatie kostenefficient is en het per vierkante meter net zo slecht en/of goed is bij elke andere veehouder!

 • stowalbeet11

  Het creeëren van mega veehouderij bedrijven roept nodeloos veel grote problemen op.Bij een uitbraak van een besmettelijkeziekte moeten in een keer vele dieren geruimd worden en is de melk leverantie van een grote hoeveelheid melk plotseling verstoord. Juist nu onverwacht nieuwe infecties zich steeds weer voordoen is het spreiden van risico's zeer belangrijk. Het transport op het platteland moet niet door te zware belasting verstoord worden. Voor het platteland is bovendien de spreiding van personen die verantwoordelijhkiheid dragen voor hun bedrijven en de zorg voor het welzijn van de dieren behartigen een groot goed.En het kunnen benutten van lokaal gewonnen producten en het afzetten van de afvalproducten zonder grote tran sport lijnen zou moeten bevorderd worden. Een gezond sterk platteland is voor de totale bevolking van grote betekenis. Dit aspect komt mijns inziens te weinig naar voren.
  Economisch gezien kan ik me niet voorstellen dat mega bedrijven te prefaleren zouden zijn boven gemiddelde bedrijven (120) ? koeien.

 • willem jan

  Er komen niet meer koeien bij want als je 1000 koeien wilt melken dan zulje ook quotum moeten hebben en dus stopen andere boeren met melken.
  Hoop dat het lukt voor de brabantse familie.

 • willem jan

  als je 1000 koeien hebt kun je moet goed zijn voor de koeien anders lukt het niet. Er zijn altijd mensen op het bedrijf die voor de koeien zorgen.
  Dat is niet altijd zo bij kleine bedrijfen en dan gaat er meer mis.

 • pdenh1

  Een megastal van 1000 dieren zal een lagere kostprijs tot gevolg hebben; bedrijfseconomisch gezien aanvaardbaar. Wat ziekten betreft, een vergroot risico met alle aspecten van dien. Melkquotum is nodig, maar dat wordt afgeschaft en is dan geen factor van betekenis meer, zoals gesuggereerd. Edoch, de megafactor speelt hier een negatieve rol. Wellicht moet het maximale aantal begrensd worden tot 300 per onderneming.Hier ligt uit bedrijfseconomisch en dierziekten oogpunt bekeken wellicht een optimaal punt.

 • Stf

  Je ergert je toch aan de uitspraken (koeienfabriek ) zouden deze mensen
  echt niet beter weten?

 • willem jan

  voor u (pdenh1) is 300 genoeg of rendabel
  maar dat word toch ook niet gevraagt aan andere bedrijfen buiten de landbouw

 • NoordHollander

  wat een gemekker van lieden die nog nooit een koe gemolken hebben

 • Schoemaker

  Ingelogd als Schoemaker

 • portus

  Schaalvergroting is het antwoord om een beter rendement voor de landbouwer te halen. De kosten beter onder kontrole, een veel betere monitoring van de dieren. Dit is het bedrijf van de toekomst in Europa. Zo kan men de concurrentie met de Verenigde Staten, Brazilie en Argentinie aan. De huidige versnippering is niet goed voor de landbouwer maar wel voor de groothandel. Dit megabedrijf zal een veel sterkere positie hebben dan de kleine bedrijven

 • NoordHollander

  grotere rundveehouderijen kunnen zeker rendabel zij het gebemoeial van burgers met boeren is walgelijk als ze melk gratis kunnen krijgen is alles plotseling vergeten

 • zeikamp

  pdenha1, kijk maar even op: http://edepot.wur.nl/173994
  onderzoekje naar diergezondheids risico's grootschalige melkveehouderij

  groetn

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.