Rundveehouderij

Nieuws 680 x bekeken

Animo voor BEX hoger dan gedacht

Wageningen – Het aantal veehouders dat de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) registreert, is in 2011 gestegen tot 66 procent. Dat is 2 procentpunt hoger dan waar in november nog van was uitgegaan en 14 procentpunt hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van BLGG AgroXpertus.

In december 2011 heeft een aantal veehouders alsnog besloten tot deelname aan de wettelijke regeling.
De stijging van het aantal deelnemers was vooral groot in de noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en het westelijk weidegebied. In het noorden steeg het percentage deelnemende bedrijven van gemiddeld 25 procent in 2010 naar 47 procent in 2011. In het westelijk veehouderijgebied nam het aandeel deelnemende bedrijven toe van 29 naar 57 procent.
Veehouders die deelnemen aan BEX kunnen bedrijfseigen excretiecijfers hanteren als alternatief voor de nationale excretienormen. Door het rantsoen te optimaliseren, daalt de excretie. Hierdoor zijn er minder kosten voor mestafzet of ontstaat er meer ruimte voor aanvoer van dierlijke mest.

Of registreer je om te kunnen reageren.