Rundveehouderij

Nieuws 521 x bekeken

Engelse melkveehouders mogen in Producenten Organisaties

Londen - Melkveehouders in Engeland kunnen hun positie binnen de sector versterken door Producenten Organisaties of PO's op te richten. Engeland krijgt echter geen verplichte contracten in de zuivelsector maar geeft de voorkeur aan de vrijwillige gedragscode waarvoor inmiddels afspraken zijn gemaakt. Dat stelt het plattelandsministerie Defra voor ter uitvoering van het Europese Zuivelpakket.

Staatssecretaris David Heath van landbouw: ''De Engelse zuivelindustrie heeft al een leidende positie in de wereld maar er is nog potentieel voor verdere groei. Ik ben er van overtuigd dat een betere samenwerking binnen de sector daarbij een sleutelrol speelt. We hebben al een gedragscode en onderhandelen in groepen in plaats van ieder voor zich zal melkveehouders een nog sterkere stem geven om voldoende opbrengst uit de markt te halen.''

De Britse zuivelwereld kent maar één grote coöperatie, First Milk. Een andere coöperatie, Milk Link, is kort geleden gefuseerd met de Britse tak van Arla. De leden van die groepering worden pas over enkele jaren volwaardig lid van de Deense moedercoöperatie. Melkleveranciers aan bedrijven als Arla, Wiseman of Dairy Crest zijn wel georganiseerd in een 'partnership' maar die dienen alleen als vertegenwoordigend overlegorgaan en hebben geen feitelijk zeggenschap. Het ministerie wijst er op dat PO's in veel Europese landen al bestaan en wil die nu ook in Engeland invoeren. Defra verwacht dat dergelijke PO's op den duur een derde van de totale melkproductie in het land voor hun rekening kunnen nemen. Om de vorming van dergelijke groeperingen te stimuleren, stelt het ministerie een subsidie van in totaal zes miljoen euro beschikbaar. Elke groep kan in aanmerking komen voor maximaal 31.250 euro, dat dan wordt uitgekeerd door het bureau toeslagrechten RPA.

Het plattelandsministerie gooit de plannen nu zes weken in de inspraak. Gedurende die periode wordt ook een aantal roadshows in het land gehouden. De plannen gelden alleen voor Engeland omdat de andere gebiedsdelen Schotland, Noord-Ierland en Wales min of meer zelfstandig zijn op landbouwgebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.