Rundveehouderij

Nieuws 4543 x bekeken 6 reacties

Ook zonder fosfaat hoge maisopbrengst

Apeldoorn - Rijenbemesting met fosfor is niet altijd nodig heeft voor een goede snijmaisopbrengst. Dit concludeert Agrifirm naar aanleiding van proeven die onder meer dit jaar zijn gedaan.

Voorwaarde is wel dat de bodem een hoge fosfaattoestand heeft en dat het fosfaat ook goed beschikbaar is voor het gewas. Als aan die voorwaarden is voldaan, blijkt een opbrengst van 21 ton droge stof goed mogelijk.

In de proef van Agrifirm is een basisgift van 30 ton rundveedrijfmest toegediend. Dat is tijdens de zaai aangevuld met een rijenbemesting met Entec (26 procent stikstof en 0,3 Borium). Een gift van 100 kilo in de rij scoorde het best op de proefvelden in Limburg en de Noordoostpolder. Entec is een stikstofmeststof met een nitrificatieremmer, die voor een vertraagde omzetting van ammonium in nitraat.

Volgens Agrifirm bieden de resultaten uit de gehouden veldproeven kansen voor een goede teelt binnen de wettelijke gebruiksnormen. Toch geeft de coöperatie aan dat, als er fosfaatruimte is op het bedrijf, een kleine startgift fosfaat nog steeds gewenst is. Daar waar geen ruimte is, kunnen telers voor een iSeed-coating kiezen. De kleine fosfaatgift die dan meekomt, telt namelijk niet mee in de mineralenaanvoer op het bedrijf. iSeed is in 2007 op grote schaal op de markt gebracht en bestaat uit maiszaad met een coating van fosfaat en een aantal andere mineralen, de vooral nuttig zijn bij de beginontwikkeling van de mais.

De dit jaar genomen proeven zijn een doorontwikkeling van eerdere bemestingsproeven met mais. Daaruit bleek dat rijenbemesting van mais effectiever is dan volveldsbemesting en dat ook een goede maisopbrengst haalbaar is zonder extra fosfor toe te dienen. Helemaal zonder fosfor bleek echter lastig.

Laatste reacties

 • palmkes55

  De proef van Agrifirm bewijst niets. Het lijkt er zelfs op dat men warm en koud blaast terzelfdertijd. Enerzijds zegt men dat men zonder fosfaat goede maïs kan telen, anderzijds stelt men dat het lastig is om goede maïs te telen helemaal zonder fosfor. Bovendien zegt men dan het mogelijk is om goede maïs te telen als de bodem een goed fosfaattoestand heeft en als de fosfor goed beschikbaar is. Daar zit juist het probleem. In zo goed als alle bodems zit tegenwoordig veel fosfaat, alleen is die niet opneembaar of beschikbaar voor de plant, want de fosfor is onoplosbaar in water en wordt dus gewoon 'gemeten' als hoeveelheid. In alle bemestingsplannen zit dezelfde fout: men dient de voor de plant beschikbare fosfor te gebruiken en niet de hoeveelheid op zich, dit dient tot niets.

 • alco1

  De kop boven dit artikel suggereert iets, waardoor een slecht lezer weer allerlei mis opvattingen de wereld in slingert.

 • Martin Oldenhof

  'fosfor is niet altijd nodig voor een goede snijmaïsopbrengst' iets verder 'voorwaarde is wel dat de bodem een hoge fosfaattoestand heeft'
  conclusie: fosfor is wel nodig voor een goede snijmaïsopbrengst

 • kooier1965

  ga zaaien met dryfmesttoediening heb je geen kunstmest nodig

 • flinkert

  We moeten ons als sector wel ter dege realiseren dat we nog een opgave te doen hebben , voor wat betreft fofaat. Rijenbemesting met drijfmest bv is een goed idee, maar ook mestbewerking , waarbij we fosfaat gerichter kunnen toedienen, is een prima optie om je (beperkte) hh fosfaat op je bedrijf (zeer) efficient in te zetten, zonder dat er opbrengstderving plaats vindt van de gewassen die worden geteeld.
  Hierboven toch helaas enkele reacties gezien , waarbij men zelf in de verdediging kruipt, zonder zich open te stellen voor de informatie die vrijkomt bij genoemd onderzoek.

 • palmkes55

  @flinkert
  1)Welke informatie kwam vrij bij genoemd onderzoek?
  2)Het is geen kwestie van in verdediging kruipen als er gezegd wordt dat de voor de plant beschikbare fosfor dient gemeten te worden en niet de hoeveelheid fosfor in de bodem. Onderzoek zou zich trouwens beter toespitsen over de manier waarop deze onoplosbare en in de bodem vastgelegde fosfor efficiënt door de plant zou kunnen opgenomen worden, zonder de opname van andere nutriënten in het gedrang te brengen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.