Rundveehouderij

Nieuws 2453 x bekeken

Nieuwbouw kan zonder druk op resultaten

Zwolle - Nieuwbouw of verbouw van melkveestallen hoeft niet te leiden tot een tijdelijke druk op de technische en financiële resultaten zoals vaak wordt aangenomen. Dit komt naar voren uit een vergelijking van Countus Accountants en Adviseurs.

Jaap Gielen, senior bedrijfsadviseur bij Countus, spitte de cijfers door van enkele tientallen melkveebedrijven die de afgelopen jaren een flinke bouwinvestering hebben gedaan. Hij vergeleek de bedrijfsresultaten voorafgaand aan het jaar van de bouw, met de resultaten in het jaar van de bouw, en die van het jaar erna.

"Op grond van de beschikbare cijfers kunnen we niet de conclusie trekken dat bedrijfsresultaten onder druk komen te staan zodra er gebouwd wordt", zegt Gielen. "Er kwamen wel kleine verschillen naar voren, maar daar mogen geen harde conclusies aan verbonden worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat de kosten van loonwerk hoger zijn in een jaar dat er gebouwd wordt. Mogelijk is dat deels te verklaren doordat enkele onderdelen van de bouwinvestering onder de post loonwerk in de boekhouding terechtgekomen zijn."

In het jaar na de bouw blijken de veekosten gemiddeld met 9 cent per 100 kilo melk te zakken. "Daar kunnen we niet uit afleiden dat de melkveehouder in het jaar van de bouw het minder goed gedaan heeft. Het is waarschijnlijker dat de veekosten omlaag gaan doordat de technische resultaten verbeteren na de bouw. Betere omstandigheden creëren voor de koeien en de veehouder in de vorm van een gunstiger arbeidsefficiëntie, is vaak een belangrijke reden voor nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing. Dat zien we in de cijfers terug. De melkproductie per koe gaat omhoog met bijna 200 kilo melk. Dus het is niet onlogisch dat het saldo per kilo melk verbetert als een nieuwe stal er eenmaal staat."

Volgens Gielen wijzen de cijfers er op dat melkveehouders zich, ook als ze aan het bouwen zijn, voldoende blijven focussen op de koeien. "De meeste melkveehouders lijken goed in staat om hun kernactiviteit niet uit het oog te verliezen, en besteden het werk rondom de bouw en de begeleiding daarvan, in voldoende mate uit."

Of registreer je om te kunnen reageren.