Rundveehouderij

Nieuws 5757 x bekeken

DOC scoort punten tegen uittreders

Leeuwarden - Coöperatie DOC Kaas mag uittreedgeld berekenen aan leden die binnen een jaar na aankondiging van hun vertrek opstappen. Dit heeft het Gerechtshof in Leeuwarden uitgesproken in een tussenarrest van een hoger beroepszaak.

 

Het hoger beroep is door DOC Kaas ingesteld tegen een groep van 112 voormalige leden die eind 2007 opstapten bij DOC om te gaan leveren aan onder meer Lyempf in Kampen en Van Bakel. De betreffende veehouders namen destijds bijna 120 miljoen kilo melk mee. Vanwege de schade die DOC Kaas leed door het vertrek van de groep melkveehouders hield de kaasproducent 1,5 miljoen euro melkgeld in.

De rechtbank in Assen oordeelde eind 2010 dat dit onterecht was geweest. Dit gebeurde in een zaak die namens de uittreders was aangespannen door Te Biesebeek Advocaten in Zwolle. De rechter in Assen oordeelde dat DOC op het moment van uittreden nog geen duidelijk omschreven uittreedregeling had vastgelegd. Die werd pas op een later moment helder gedefinieerd en geaccordeerd. Volgens deze later vastgelegde regeling zijn uittreders verplicht om 4 procent van het gemiddelde melkgeld over de voorbije 5 jaar te betalen als schadevergoeding als zij binnen de termijn van 1 jaar na opzegging weggaan bij de coöperatie.

DOC heeft direct volgend op deze uitspraak het ingehouden melkgeld alsnog uitbetaald aan de veehouders, maar tekende ook hoger beroep aan.

In een tussenvonnis van deze hoger beroepszaak oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden dat DOC Kaas toch een schadevergoeding mag eisen van leden die binnen een jaar na opzegging vertrekken, ook al was daarvoor geen nauwkeurig gedefinieerde regeling voor vastgelegd. Het volstaat volgens het Hof dat in de statuten van DOC in algemene zin wordt genoemd dat een schadevergoeding mag worden gevraagd van voortijdige uittreders.

Directeur Jannes Oosterveld erkent dat het tussenvonnis een opsteker is voor DOC Kaas, maar wil in afwachting van het definitieve vonnis later  dit jaar geen verder commentaar geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.