Rundveehouderij

Nieuws 197 x bekeken

Zelfzuivelaars overschrijden quotum met ruim 3 procent

Zoetermeer – Het consumentenquotum is afgelopen melkjaar met ruim 2,1 miljoen kilo overschreden. Dat leidt volgens het Productschap Zuivel tot een superheffing van € 590.000.

Nederlandse melkveehouders die hun melk zelf op de boerderij verwerken en zuivelproducten verkopen hebben in het heffingsjaar 2010/2011 meer producten afgeleverd dan hun melkquotum toeliet. Doordat een aantal boerderijzuivelbereiders hun quotum heeft onderschreden geldt voor de overschrijders een verevening van 4 procent waarover geen superheffing verschuldigd is.

In mei werd al bekend dat wegens overschrijding van het quotum melkleveringen aan fabrieken ruim 38 miljoen euro superheffing moet worden opgelegd. Het consumentenquotum beslaat minder dan 1 procent van het nationale melkquotum.

Of registreer je om te kunnen reageren.