Rundveehouderij

Nieuws 412 x bekeken

Vrijloopstal interessant alternatief ligboxenstal

Wageningen – De vrijloopstal biedt voor de melkveehouderij kansen het dierenwelzijn te verbeteren mits aan de basisvoorwaarde van een hygiënisch en droge toplaag (bodem of vloer) wordt voldaan.

Daarmee is de vrijloopstal volgens Wageningen UR Livestock Research een interessant alternatief voor de traditionele ligboxenstal. In het boek Perspectief vrijloopstallen melkvee wordt uit de doeken gedaan wat de mogelijkheden van het huisvestingssysteem zijn, zonder daarbij de hedendaagse eisen uit het oog te verliezen.

Belangrijk aandachtspunt is volgens de onderzoekers dat de vrijloopstal nog geen emissiearm huistvestingssysteem is. Uit voorlopige metingen door Wageningen UR blijkt dat emissies nog een punt van zorg zijn. Metingen op praktijkbedrijven over ammoniak en broeikasgassen lopen nog. Ook wordt gekeken naar de aspecten van geur en fijnstof.

Of registreer je om te kunnen reageren.