Rundveehouderij

Nieuws 270 x bekeken

Derde fase onderzoek kali-gehalte in 2011

Maassluis – De derde fase van het proefveldonderzoek voor een nieuw bemestingsadvies van kali op grasland gaat dit jaar van start. Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen Livestock Research, in opdracht van het Productschap Zuivel.

Voor een goede grasgroei moet kali op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tekort leidt tot opbrengstderving, terwijl overschot leidt tot te hoge gehalten in het gras; dat kan de diergezondheid negatief beïnvloeden.

Het onderzoek moet ertoe leiden dat het kali-gehalte in het gras beter gestuurd kan worden. Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd, waarbij de eerste twee fasen inmiddels zijn afgesloten.
In de eerste fase bleek uit literatuurstudie dat het gehalte in het gras beter te sturen is als rekening wordt gehouden met de kali-beschikbaarheid in de bodem. Daarvoor is een andere analysemethode nodig en kunnen de bestaande waarderingsklasse op basis van het K-getal vervallen.

De tweede fase leverde op dat uit een bestaande maar bewerkte dataset op basis van intensiteit en capaciteit het kali-gehalte in gras goed te voorspellen is. Ook is dan rekening gehouden met de wisselwerking tussen kali en andere nutriënten. Een bekend voorbeeld is de interactie tussen kali en natrium.

Het proefveldonderzoek dat nu gestart is duurt tot 2013. Dan zal ook een nieuw kali-bemestingsadvies opgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.