Rundveehouderij

Nieuws 247 x bekeken

Aanzienlijk meer gespecialiseerde bedrijven met te veel mest

Bilthoven – Het percentage sterk gespecialiseerde melkveebedrijven met een mestoverschot is in tien jaar tijd opgelopen van 28 procent in 2000 naar 66 procent in 2010.

Dit blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving. Daar brengen het Planburau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR gegevens samen over onder meer het mestbeleid.

Het aantal graasdierbedrijven met een mestoverschot steeg in dezelfde periode van 27 naar 46 procent. Het aantal hokdierbedrijven met een overproductie bleeft stabiel op 98 procent.

De forse toename van de mestoverschotten op sterk gespecialiseerd melkveebedrijven is enerzijds een gevolg van de steeds strengere mestwetgeving, waardoor de plaatsingsruimte op het land wordt beperkt. Anderzijds wordt het ook veroorzaakt door de schaalvergroting in de melkveehouderij.

Verder blijkt dat de bemesteringsniveau’s van grond per gemeente in de voorbije tien jaren steeds meer de wettelijke bandbreedtes zijn gaan volgen. Lage bemestingsniveau’s komen steeds minder voor, maar de uitschieters naar boven worden ook minder groot. In zo’n 30 procent van de gemeenten wordt de berekende plaatsingsruimte voor stikstof nog overschreden. Voor fosfaat wordt de berekende plaatsingsruimte in ongeveer 10 procen van de gemeenten overschreden.

Van de vermestende depositie (gereduceerde en geoxydeerde stikstof) in 2010 was ongeveer 38 procent afkomstig van de agrarische sector, van de verzurende depositie kwam ongeveer 28 procent uit de landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.