Rundveehouderij

Nieuws 350 x bekeken

Opstart proef droogstand melkvee duurt langer dan verwacht

Lelystad – Het opstarten van het onderzoek naar het afschaffen of verkorten van de droogstand bij melkvee duurt langer dan verwacht.

Onderzoekers van de Wageningen UR verwachten in september voldoende koeien te hebben voor de proef met afschaffen en verkorten van de droogstand. Dat meldt onderzoeker Ariëtte van Knegsel. ”Voor de proef willen we 165 koeien gebruiken. Omdat we verschillende eisen aan de koeien stellen, duurt het vrij lang voordat we voldoende koeien bij elkaar hebben”, legt de onderzoeker uit.

De koeien moeten minimaal nog twee lactaties mee gaan om het effect van het verkorten van de droogstand goed te kunnen onderzoeken. ”Daarom stellen we eisen aan het celgetal van de koe. Daarnaast mogen alleen koeien die dragend zijn van een Holstein-kalf meedoen, omdat dracht van kruislingkalveren effect kan hebben op de proef”, zegt Van Knegsel. Voor de proef willen de onderzoekers een mix van vaarzen en oudere koeien gebruiken.

Het verkorten of zelfs afschaffen van de droogstand van melkvee voor het afkalven, kan de gezondheidssituatie van verse koeien verbeteren. Dat verwachten de onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde en de Wageningen UR op proefboerderij de Waiboerhoeve in Lelystad. ”Het gaat om verwachtingen. Resultaten zijn er nog niet”, benadrukt Van Knegsel. Eerder werd in het agd en op deze site ten onrechte vermeld dat het om voorlopige resultaten zou gaan.

Verkorting van de droogstandsperiode kan ervoor zorgen dat de koeien na het afkalven meer voer opnemen en een minder grote productiepiek hebben. Hierdoor ontstaat voor de koe een betere energiebalans in het begin van de lactatieperiode.

Nadeel voor de melkveehouder zou kunnen zijn dat de melkproductie lager is. Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit opweegt tegen de verbeterde gezondheidsstatus van het melkvee. Een kortere droogstand kan ertoe leiden dat koeien minder last hebben van melkziekte, vervette levers en vruchtbaarheidsproblemen.

In het onderzoek worden 150 koeien gevolgd, verdeeld over drie groepen. Een deel van de koeien heeft een normale droogstand van zes tot acht weken, een groep dieren wordt vier weken voor afkalven drooggezet en de derde groep wordt niet drooggezet. ”We beginnen met 165 koeien, voor het geval er dieren uitvallen”, legt Van Knegsel uit.

Bij het onderzoek wordt naast de bekende aandoeningen bij verse koeien ook gekeken naar de kalvergezondheid, melkproductie, persistentie en een economische evaluatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.