Rundveehouderij

Nieuws 198 x bekeken

'Meetprotocol moet eenvoudiger'

Den Haag - Als het ministerie van ELI het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij zou willen aanscherpen dan zou dit alleen voor nieuwbouw moeten gelden, vindt NMV-voorzitter Hans Geurts.

Voor bestaande bedrijven moet een zeer ruime overgangstermijn komen. Op de huidige RAV-lijst met ammoniak/stifstofreducerende stalaanpassingen of stalsystemen staan nu de voorlopige emissiefactoren van proefstallen. Het ministerie dringt er op aan dat deze stallen officieel doorgemeten gaan worden zodat er definitieve emissiefactoren vastgesteld kunnen worden.

Nadeel hierbij is dat melkveehouders hoge kosten moeten maken voor de metingen naar de emissiereducerende werking van deze stalaanpassingen. Deze kosten liggen zo tussen de 40.000 en 70.000 euro. Geurts vindt dat de fabrikanten die deze systemen ontwikkelen de kosten moeten dragen voor de metingen van emissiereducerende stalaanpassingen of stalsystemen. "Melkveehouders hoeven die kosten niet te betalen. Als het systeem goed verkocht wordt, is de winst ook voor hen."

Cees Romijn, vice-voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij vindt dat er heel snel voldoende goede en betaalbare stalaanpassingen of –concepten moeten zijn voordat er een generieke emissiekorting kan plaatsvinden. “Eerder vind ik een aanscherping niet haalbaar,” aldus Romijn. En dat is nu net het probleem. In totaal zijn er momenteel zo'n 25 emissiearme systemen voor de melkveehouderij in ontwikkeling. "Zestig rundveestallen zijn gebouwd op basis van de regeling proefstalstatus, maar het duurt veel te lang voordat deze stallen een officiële status krijgen. Het huidige meetprotocol is onwerkbaar en veel te duur. Van ieder nieuw concept moet in vier stallen metingen zijn verricht en die metingen moeten in alle seizoenen hebben plaatsgevonden met een 90 procent veebezetting. Dit betekent dat het nog jaren duurt voordat er genoeg emissie-arme stalsystemen beschikbaar zijn en die tijd is er niet."

Of registreer je om te kunnen reageren.