Rundveehouderij

Nieuws 482 x bekeken

Marges geitenhouderij nog steeds negatief

Boxmeer/Best – Een sterk verbeterde voerefficiëntie heeft veel melkgeitenhouders geholpen om het jaar 2010 zonder al te veel kleerscheuren door te komen. Toch waren de marges gemiddeld negatief. Dat blijft ook begin 2011 zo. Veel bedrijven kampen met liquiditeitstekorten, maar er is zicht op verbetering van de situatie.

Dit zegt sectordeskundige Bart Dilven van Abab accountants en adviseurs.

De verwachting is dat de zomermelkprijzen voor de geitenhouders niet onder druk zullen komen en dat is essentieel. Gebeurt dat wel, dan kunnen de gevolgen voor veel bedrijven ernstig zijn, meent Dilven. Hij ziet overigens ook nog ruimte voor verdere verbetering van de voerefficiëntie. Tussen de 25 procent beste bedrijven en het gemiddelde van de sector bestaat nog altijd een groot efficiëntieverschil.

Veevoerbedrijf Hendrix UTD registreerde bij melkgeitenhouders die deelnemen aan het Melkmonitor-programma in 2010 een gemiddelde voerwinst van € 236,00 per geit, Dat is € 47,00 per geit minder dan in 2009 en in geld uitgedrukt het laagste bedrag in zes jaar tijd. Toch is die voerwinst volgens deskundige Ruud Donderwinkel technisch gezien een ontzettend goed resultaat. De winst werd vooral gedrukt door de lage geitenmelkprijs in 2010. Volgens Hendrix UTD bedroeg die in 2009 nog 46 cent per kilo, terwijl die in 2010 daalde naar 41 cent per kilo.

Daar stond tegenover dat de geitenhouders hun voerkosten heel goed in de hand hebben gehouden. Net als Dilven ziet ook hij ruimte voor verdere verbetering. De 20 procent beste geitenmelkbedrijven in het Melkmonitor-programma behaalden namelijk een voerwinst die € 84,00 per geit hoger lag (€ 320,00 per geit) dan het gemiddelde.

De aanhoudende liquiditeitstekorten zijn niet alleen een gevolg van lage melkprijzen en hoge voerkosten. Ook de financiële gevolgen van de Q-koortsepidemie spelen nog mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.