Rundveehouderij

Nieuws 191 x bekeken

Groei melkveebedrijven Noord-Holland bij natuur mogelijk

Haarlem – Melkveebedrijven in het zuiden en midden van Noord-Holland, die bij natuur zijn gelegen, kunnen zich toch blijven ontwikkelen.Dit is de kern van afspraken tussen LTO Noord-Holland, vijf natuurorganisaties en waterschappen en de provincie. Donderdagmiddag is een principe-overeenkomst getekend.

Wil de opzet slagen, dan moeten wel alle boeren in een bepaald gebied meedoen. Op veel plaatsen in het land ligt de bedrijfsontwikkeling bij Natura 2000 en andere natuurgebieden nagenoeg stil, vooral omdat er te weinig duidelijkheid is over het stikstofbeleid. Boeren kunnen hun bedrijf slechts onder zeer beperkende voorwaarden, tegen hoge kosten en met veel bureaucratische belemmeringen ontwikkelen.

In Noord-Holland hoeft dat straks niet meer, stellen Albert Hooijer van LTO Noord-Holland en gedeputeerde Bart Heller. Het doel is dat boeren kunnen volstaan met een melding van voorgenomen aanpassingen. Wel binnen de afgesproken randvoorwaarden. Bij voorbeeld dat de totale emissies in een gebied onder het PAS-plafond blijven. Maar een uitgebreid, tijdrovend en kostbaar vergunningentraject zoals nu hoeft niet meer te worden doorlopen. Ook een salderingsbank kan achterwege blijven.

Provincie en natuurorganisaties in Noord-Holland hebben er ook baat bij dat er voor iedereen werkbare afspraken worden gemaakt, stellen gedeputeerde Heller en directeur Joke Stoop van agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. Boeren zijn volgens hen hard nodig om nabijgelegen natuurgebieden te onderhouden.

Een goed voorbeeld daarvan is de Bethunepolder in het Gooi. Daar zouden eerst alle boeren moeten verdwijnen, maar voortschrijdend inzicht en verzet van de lokale bevolking heeft opgeleverd dat daar nu toch enkele boeren kunnen blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.