Rundveehouderij

Nieuws 192 x bekeken 3 reacties

Uitstoot lachgas via sloot blijkt veel lager

Bilthoven/Wageningen – De emissie van lachgas door nitraatuitspoeling is door een verbeterde berekeningsmethode met ruim 20 procent lager vastgesteld.

Zo levert een lagere lachgasemissie via de sloot nog maar 10 megaton CO2-equivalent uitstoot op.

Dit blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), gebaseerd op nog niet vrijgegeven Alterra-onderzoek.

Tot nog toe werd de nitraatuitspoeling uit de bodem geschat op basis van IPPC-richtlijnen. Daarin werd er, bij gebrek aan meetgegevens, van uitgegaan dat de uitspoelingsfractie 0,3 bedroeg. Volgens de verbeterde berekeningen van Alterra, bedraagt die 0,12 tot 0,14.

Volgens het PBL gaat het om de berekende uitstoot van nitraat in uitgespoeld water dat terecht komt in de sloot. Daardoor neemt de lachgasuitstoot vanuit de sloot af.
Door de herberekening zou in theorie de milieuruimte van de veehouderij kunnen toenemen. Lachgas geldt als het sterkste broeikasgas, dat veel schadelijker is voor het klimaat dan methaan of kooldioxide.

Ook zijn nieuwe emissiefactoren berekend voor het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. Eén lijn uit dit onderzoek is dat hierdoor de stikstof-emissie naar de bodem juist groter is dan werd aangenomen. Dit door het ondergronds aanwenden van mest in plaats van het bovengronds en breedwerpig uitrijden.

Een andere lijn is dat varkensmest zorgt voor meer emissies en dat rundermest zorgt voor minder emissies dan eerst was berekend. De uitstoot van broeikasgas vanuit de veehouderij en landbouw is sinds 1990 sterk gedaald.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gier Tank

  Dat bovengronds uitrijden was zo gek nog niet!

 • no-profile-image

  Dat bovengronds uitrijden was zo gek nog niet1

 • no-profile-image

  in duitsland is ondergronds uitrijden verboden.die duitsers zijn zo gek nog niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.