Rundveehouderij

Nieuws 228 x bekeken

Onderzoek naar advies kali-bemesting voor mais

Wageningen - Het huidige kali-bemestingsadvies voor maisteelt is ruim dertig jaar oud en gebaseerd op oude onderzoeksresultaten.

Reden voor Livestock Research, het Nutriënten Management Instituut en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving om gezamenlijk te onderzoeken of het advies moet worden aangepast.

Een goede kali-voorziening bij de teelt van mais is van belang voor een goede opbrengst en een efficiënte benutting van stikstof en fosfaat. Kali is een element dat bijdraagt aan de stevigheid, waterhuishouding en de stressbestendigheid van de plant.

Volgens het huidige advies moet er een Kalium-toestand (K-getal) van voldoende of lager dan 300 kilo kaliumoxide worden gegeven. In het verleden werd met 50 kuub runderdrijfmest ongeveer 300 kilo kaliumoxide per hectare toegediend en daarmee werd dus altijd voldaan aan het kali-advies.

Met aangescherpte mestnormen voor fosfaat kan echter voor het meeste maisland (fosfaattoestand gemiddeld of hoog) nog maar 35 tot 40 kuub runderdrijfmest worden uitgereden. De kali-bemesting wordt daarmee beperkt tot 195 tot 225 kilo kaliumoxide per hectare. Bij een K-getal van voldoende of lager zou dit volgens het huidige advies moeten worden aangevuld met 75 tot 100 kilo kali per hectare uit kunstmest. Dat gaat gepaard met extra kosten van 50 tot 75 euro per hectare.
Bekeken wordt nu in hoeverre de huidige omstandigheden aanleiding zijn om het advies te herzien.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.