Rundveehouderij

Nieuws 253 x bekeken 5 reacties

Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan melkveehouderij

Den Haag – De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) stelt nieuwe eisen aan melkveehouders op het gebied van emissie-arm mestgebruik en stalsystemen.

Donderdag stuurden de staatssecretarissen Henk Bleker (landbouw) en Joop Atsma (milieu) hun plannen voor de langverwachte PAS naar de Tweede Kamer. Het idee achter dit beleid is dat een vermindering van de stikstofuitstoot nieuwe emissies mogelijk maakt. Hierdoor ontstaat er weer ontwikkelruimte voor veehouders in of nabij beschermde natuurgebieden, van wie bedrijven op slot zitten.

De PAS is straks van toepassing op 128 van de 133 stikstofgevoelige gebieden. Uit onderzoek blijkt dat het in de overige gebieden ecologisch niet verantwoord is om meer bedrijvigheid te laten plaatshebben. Volgens de beide staatssecretarissen hebben zowel ondernemersorganisaties als natuur- en milieuclubs hun vertrouwen uitgesproken in het PAS-systeem.

Voor de melkveehouderij leiden de plannen tot extra eisen. Het kabinet is met LTO overeengekomen dat de voorwaarden voor het emissie-arm gebruik van dierlijke mest worden aangescherpt, evenals de regels bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaande stallen. Daarnaast worden de voer- en managementmaatregelen strenger. De nieuwe eisen gelden per 2014 en moeten leiden tot een stikstofreductie van 10 procent.

De Raad van State onderzoekt nu de juridische houdbaarheid van de plannen, waarna een praktijktoets plaatsheeft. Voor 1 april moet de PAS dan definitief zijn vastgesteld, waarna de provincies nog twee maanden de tijd krijgen om het nieuwe instrument in gebruik te nemen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  het zal er wel op uit draaien, dat we ten behoeve van het milieu, de koeien binnen moeten blijven houden.......

 • no-profile-image

  Met de koeien op stal is 40 tot 50 % N reductie mogelijk, gezien de huidige stand van de techniek.

 • no-profile-image

  wel weer minpunten voor het imago/dierenwelzijn als alles op stal moet blijven.......

 • no-profile-image

  Paul ik snap wat je bedoeld, we zullen bewuste (vanuit visie) keuzes moeten maken. Dierwelzijn en imago zijn twee verschillende zaken. De sector en de consument moeten nader tot elkaar komen. Voor ons een schone taak. Daarna kunnen we weloverwogen de juiste beslissingen nemen. Wellicht kunnen we er gezamelijk met wat creativiteit en een objectieve benadering een oplossing vinden. Soms (vaak) moet je in het leven keuzes maken. 40/50% N reductie kijk eens wat de impact is. Een akkerbouwer. We kunnen gezamelijk nog veel meer voor de consument betekenen!!!

 • no-profile-image

  Mensen ga nu toch eens nadenken. Er zijn helemaal geen "verliezen" in de landbouw. Deze "verliezen" komen voort uit het volkomen idiote idee dat je ongelijkwaardige mineralen gelijkwaardig kunt optellen. Al die miljarden die al aan deze onzin zijn gespendeerd zijn volkomen nutteloos geweest. Zo te lezen is het einde van deze waanzin nog lang niet in zicht.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.