Rundveehouderij

Nieuws 163 x bekeken

Reductie broeikasgasemissies Koeien & Kansen-bedrijven op schema

Wageningen – De gemiddelde emissie van broeikasgassen op de Koeien & Kansen-bedrijven komt in 2010 uit op 1,05 kilo CO2-equivalenten per kilo melk.

Dat meldt netwerk-organisatie Verantwoorde veehouderij. Het niveau ligt hiermee ongeveer 29 procent onder het gemiddelde niveau van vergelijkbare bedrijven in 1990. Toen lag het gemiddelde op 1,49 kilo CO2-equivalenten per kilo melk. In 2009 was deze reductie ongeveer 28 procent.

Gezien de eis dat andere emissies (ammoniak, nitraat en fosfaat) niet mogen stijgen, is deze in procenten geringe broeikasgasreductie volgens Koeien & Kansen een prestatie van formaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.