Rundveehouderij

Nieuws 236 x bekeken

De Natuurweide wil vergoeding biomelk omhoog

Noordeloos – De biologische melkprijs moet omhoog en worden losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Dit schrijft voorzitter Teunis Jan Slob van Biologische melkveehouders vereniging De Natuurweide.

Volgens Slob is het een acuut probleem dat de biologische melkveehouderij steeds meer kosten maakt ten opzichte van de gangbare melkveehouderij, terwijl de vergoeding volgens de nu gehanteerde berekeningsmethode bij een gekoppelde melkprijs niet meestijgt.

Het oplopende kostprijsverschil wordt veroorzaakt door de steeds strengere eisen die worden gesteld aan biologische productie, terwijl de productiviteit van het melkvee verder achterblijft bij die van het gangbare melkvee.

Ook de afschaffing van allerlei subsidies voor de biologische sector eist zijn tol. Een recente, onanfhankelijke studie van het LEI toont dat aan.

Een andere oorzaak is dat de biologische melkveehouderij steeds meer een onafhankelijke sector wordt, stelt Slob.

Het eerste doel van De Natuurweide is de vergoeding voor gemaakte kosten al op korte termijn omhoog te krijgen Tweede doel is om in 2012 een soort ontkoppeling te realiseren van de gangbare melkprijs.Of registreer je om te kunnen reageren.