Rundveehouderij

Nieuws 187 x bekeken

Zuivelindustrie EU vindt voorstellen Ciolos onevenwichtig

Brussel – De voorstellen van Europees landbouwcommissaris voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dreigen oneigenlijke concurrentie tussen melkveehouders en zuivelbedrijven binnen de EU te veroorzaken.

Dit stelt de Vereniging voor de Europese Zuivelindustrie (EDA) in een reactie op de voorstellen. De EDA noemt de introductie van een nationale ’flat rate’ (platgeslagen directe toeslag) per lidstaat een concreet voorbeeld van onevenwichtigheid. Daarbij dreigen door de komst van de ’flat rate’ de inkomens voor veel melkveehouders sterk te dalen.

Een punt van kritiek is verder dat de extra betalingen aan boeren voor inspanningen op gebied van duurzaamheid te sterk gekoppeld worden aan milieuprestaties en te weinig aan behoud van sociale cohesie op het platteland.

De EDA vreest ook dat de voorgestelde mogelijkheden van gekoppelde steun er toe kunnen leiden dat bepaalde lidstaten van de EU de melkproductie gaan subsidiëren. Tegen de voorstellen voor een inkomensverzekering vanwege het risico op sterk schommelende prijzen wordt het bezwaar ingebracht dat de productie in sommige staten te weinig afgestemd dreigt te worden op ontwikkelingen in de markt.

De EDA wil een zo efficiënt mogelijke zuivelproductie in de EU, op overal gelijke voorwaarden, waarbij er ook oog is voor het behoud van sociale samenhang op het platteland.

Of registreer je om te kunnen reageren.