Rundveehouderij

Nieuws 162 x bekeken

Nog veel verschillen van inzicht over zuivelpakket

Brussel - Onenigheid over regelgeving voor grensoverschrijdende melkleveranties en over zuivelproducten met oorsprongsbescherming hebben vorige week weer een akkoord opgehouden over het Europese zuivelpakket.

De onderhandelingen hierover slepen al weken voort, omdat partijen in de zogenoemde trialoog het niet eens kunnen worden. Op het eerste gezicht lijkt het een verschil van inzicht tussen enerzijds het Europarlement en anderzijds de Europese Commissie en de landbouwraad, maar ook speelt een tegenstelling tussen vooral Zuid-Europese en anderzijds Noord(west)-Europese landen een rol.

De ruziënde partijen waren het bijna eens dat er geen verplichte melkcontracten (tussen boer en fabriek) voor heel Europa hoeven te komen. Iedere lidstaat zou voor zichzelf mogen beslissen of die contracten er komen of niet, en of ook aparte producentenorganisaties van melkveehouders moeten worden opgericht. Vervolgens ontstond echter onenigheid over de vraag wat te doen met grensoverschrijdende melkleveranties, en dan met name als de ene lidstaat contractering en producentenorganisaties verplicht stelt en de andere niet. Vooral Frankrijk en Duitsland verschillen hierover van inzicht, maar ook andere lidstaten zien hier problemen opduiken.

Ook bleek er verschil van inzicht over de vraag voor welke producten met een beschermde EU-status een eigen ‘quotering’ moeten krijgen en hoe ver de reikwijdte van deze bescherming moet zijn. Over andere zaken, zoals een (prijs)moniteringsinstantie voor de melkveehouderij en zuivel, is nog helemaal niet verder gesproken.

Begin december zal de trialoog volgens plan worden voortgezet. De vraag is ondertussen wel of er nog voor het einde van 2012 een akkoord kan worden bereikt over het zuivelpakket, zo menen ingewijden in het Brusselse overleg.

Of registreer je om te kunnen reageren.