Rundveehouderij

Nieuws 214 x bekeken

Jaarcijfers 2010 DMK-partners ondergesneeuwd door fusie

Zeven -De jaarcijfers 2010 van het Duitse zuivelconcern DMK zijn volledig ondergesneeuwd door de fusie. Het concern kwam afgelopen voorjaar aan de start zonder dat daarna aan de jaarverslagen van 2010 van de fusiepartners Nordmilch en Humana Milchunion nog bijzondere ruchtbaarheid is gegeven.

Afzonderlijke jaarverslagen zijn bovendien helemaal niet gepubliceerd, maar wel een gecombineerd rapport met daarin uittreksels van de twee partners. Gezamenlijk boekten zij volgens het buitengewoon beknopte combirapport een winst op de onderste lijn van 2,5 miljoen. Dat laatste cijfer zegt over de gepresteerde melkprijzen weinig, want die vallen onder de post materiaalkosten waaraan ruim 2,9 miljard euro is besteed in 2010.

Humana laat in haar eigen verslagdeel de gepresteerde melkprijs in het midden en volstaat met de weinig verrassende mededeling dat deze hoger uitviel dan in 2009 en bovendien is gefinancierd uit het operationele resultaat. Hiermee wordt benadrukt dat er geen beroep is gedaan op de reserves, wat bij Nordmilch in het verleden wel eens anders is geweest.

Nordmilch, de qua melkplas (ruim 4 miljard kilo) duidelijk grootste van de twee DMK-bedrijven, is openhartiger en meldt dat het 29,82 cent per kilo uit heeft betaald. De verbetering ten opzichte van 2009 mag er zijn, want toen belandde de melkprijs op 22,73 cent per kilo. Bovendien stelt Nordmilch vast dat het 0,3 cent per kilo meer heeft gepresteerd dan de ”naaste buur-melkverwerkers in Noord-Duitsland”, uitgaande van 3,7 procent vet, 3,4 procent eiwit en een leverantie van 500.000 kilo.

Nordmilch draaide vorig jaar een omzet van 2,1 miljard euro tegen 1,86 miljard in het jaar daarvoor. Humana zag de omzet ook stijgen, en wel in dezelfde orde van grootte (namelijk met 300 miljoen euro) naar krap 2 miljard maar wel met zo’n 1,3 miljard kilo minder melk dan de partner in het noorden. Beide fusiepartners blikten met deze halverwege dit jaar opgestelde cijfers hoe dan ook tevreden terug op de gang van zaken, aldus de teneur in de toelichting.

Of registreer je om te kunnen reageren.