Rundveehouderij

Nieuws 352 x bekeken

FrieslandCampina en Unilever samen in verduurzaming zuivelketen

Amersfoort/Rotterdam – FrieslandCampina en Unilever starten een gezamenlijk project om de productieketen te verduurzamen.

Van groot belang daarin is ook de duurzame productie op bedrijven van leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Belangrijke punten in de verdere verduurzaming van de zuivelketen voor Unilever zijn energieverbruik, hergebruik afvalstromen, beperking van de CO2-voetafdruk en diergezondheid en dierenwelzijn. Opvallend genoeg hoort weidegang er niet bij.

Unilever heeft daar echter een verklaring voor. Het hanteert een eigen duurzame landbouwcode (Sustainable Agriculture Code, SAC). Die gaat er niet van uit dat er voor de melkveehouderij één optimaal systeem is. Zo is opstallen in tropische landen vanwege de hitte daar juist het meest diervriendelijk.

Dit jaar zijn twaalf melkveebedrijven die lid zijn van coöperatie FrieslandCampina beoordeeld op basis van de Unilever-criteria voor duurzaamheid. Voor maart 2012 zullen bij wijze van steekproef nog eens 112 melkveebedrijven worden beoordeeld.

Unilever wil, als de melkveebedrijven voldoen aan zijn duurzaamheidscriteria, voor eind 2012 duurzame zuivelingrediënten inkopen bij FrieslandCampina. Unilever betrekt onder meer boterolie, melkpoeders, room, caseïnaten en wei-eiwit concentraten van het zuivelbedrijf. Cono is in Nederland ook een leverancier van Unilever die aan de eisen van het SAC-programma voldoet.

Dirk-Jan de With, plaatsvervangend inkoopdirecteur voedingsingrediënten van Unilever: ”Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden de duurzaamheid in onze productieketen verder te verbeteren. Het Unilever ’Sustainable Living Plan’ geeft aan dat we in 2020 alleen nog maar duurzaam geproduceerde agrarische grondstoffen willen inkopen. Ingrediënten op basis van zuivel behoren tot onze top tien van ingekochte grondstoffen. Wij zijn dan ook verheugd dat wij die inkoop met FrieslandCampina daadwerkelijk duurzaam kunnen realiseren.”

Onafhankelijke controle-organisatie Control Union ondersteunt het beoordelingsproces. Op basis van de eerste beoordelingen zijn aanbevelingen gedaan om volledig aan de Unilever Sustainable Agriculture Code te kunnen gaan voldoen. Die aanbevelingen worden opgenomen worden in de criteria die in 2012 gehanteerd zullen gaan worden. De betrokken melkveehouderijbedrijven moeten met een eigen verklaring jaarlijks aangeven dat zij voldoen aan die criteria.

Roelof Joosten, uitvoerend directeur ingrediënten van FrieslandCampina: ”We zijn blij dat wij als FrieslandCampina nu al kunnen voldoen aan de Unilever-criteria voor duurzaamheid. Hierdoor kunnen we de ecologische voetafdruk van de totale productieketen verder terugbrengen.”

Voor melkveehouders zit er geen meerprijs in bovenop de garantieprijs. ”Het belang is dat wij kunnen leveren”, zegt een woordvoerder van FrieslandCampina. Als we niet aan de duurzaamheidscriteria voldeden, zou het heel moeilijk worden om te kunnen blijven leveren.

Steeds meer afnemers van FrieslandCampina stellen duurzaamheidseisen, onder meer fabrikanten van baby- en kindervoeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.