Rundveehouderij

Nieuws 164 x bekeken

Provincie Brabant wil criteria lopende zaak aanpassen

Den Bosch – Veehouders kunnen worden erkend als lopende zaak, als zij met schriftelijke stukken kunnen aantonen dat zij er redelijkerwijs van uit mochten gaan dat de gemeente zou toestemmen in de verplaatsing van hun bedrijf.

Dat is de inhoud van een wijziging van de provinciale Verordening Ruimte van de provincie Brabant. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben deze aanpassing ter inzage gelegd. De komende vier weken is er gelegenheid tot inspraak. Op 18 februari wordt het stuk besproken in de Statencommissie Ruimte en Milieu.

Met de aanpassing van de Verordening Ruimte beogen Gedeputeerde Staten de discussie over lopende gevallen van bedrijfsverplaatsing te kunnen beëindigen. Die discussie is ontstaan nadat vorig jaar op 19 maart Provinciale Staten de intensieve veehouderij sterke beperkingen oplegden. Er werden uitzonderingen gemaakt voor lopende gevallen, maar over de criteria om als ’lopend geval’ te worden erkend ontstond onduidelijkheid.

Volgens een woordvoerder is voor het nieuwe criterium gekozen, omdat in veel gevallen het initiatief voor verplaatsing niet uitging van de bedrijven maar veel meer van de lokale overheid, bijvoorbeeld in verband met de ligging van het bedrijf vlak bij een kwetsbaar natuurgebied.
Tot nog toe gold als criterium dat er een schriftelijke aanvraag voor verplaatsing van het bedrijf van de veehouder moest zijn, van vóór 19 maart 2010 voor verplaatsing.

Of registreer je om te kunnen reageren.