Rundveehouderij

Nieuws 182 x bekeken

GMF blij met akkoord mét melkveehouders

Arnhem - De Gelderse Milieufederatie is blij dat ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond het Convenant Stikstof Natura 2000 heeft ondertekend. Dit meldt de organisatie in een verklaring.

Zonder melkveehouders zou het veel moeilijker zijn om stikstof terug te dringen bij natuurgebieden en de koe weer in de wei te krijgen, stelt ze.

De Provincie Gelderland, natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties hebben het Gelderse convenant ondertekend. Alle partijen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de landbouw kan worden benut om de natuur meer te ontzien. Ook wordt met het convenant de koe in de wei en de extensivering (minder koeien per hectare) van de melkveehouderij rondom Natura 2000-gebieden gestimuleerd. Dit zijn belangrijke punten voor de Gelderse Milieufederatie.

Bedrijven die bij uitbreiding te veel stikstof uit mest op de natuur deponeren, moeten maatregelen nemen. Die moeten er toe leiden dat de neerslag van stikstof in 18 jaar met ten minste 75 mol per hectare per jaar (tien procent van de benodigde reductie) wordt teruggebracht. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de wijze van berekenen, is de reductie dankzij de Gelderse maatregelen nog niet onderbouwd. Hierover moet binnenkort meer duidelijkheid komen.

Voor de totaal noodzakelijke stikstofreductie zijn ook landelijk maatregelen nodig, maar die zijn nog niet concreet gemaakt en aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is een belangrijk risico, aldus de GMF. Daarom hebben de Gelderse partijen afgesproken dat als deze maatregelen niet binnen een jaar zijn vastgesteld, de provincie ze zelf in zal voeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.