Rundveehouderij

Nieuws 156 x bekeken

China bepalend op wereldzuivelmarkt

Washington - China is in 2011 goed voor de import van 400.000 ton vollemelkpoeder.

Het gaat om een stijging van 260 procent over een tijdspanne van twee jaar. Ook wat betreft de import van mageremelkpoeder laat China een forse stijging zien. In de periode 2005-2009 is de import jaarlijks met 22 procent toegenomen en de verwachting is dat er dit jaar 100.000 ton mageremelkpoeder door China wordt geïmporteerd. Dat verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw.

De invloed van China op de internationale zuivelmarkt is groot. Extra product op de wereldmarkt wordt makkelijk door het land geabsorbeerd. Deskundigen in Nieuw-Zeeland en Argentinië gaan volgens de Amerikaanse analisten uit van een toename van de export van vollemelkpoeder. Deze stijging is naar verwachting niet voldoende om de dalende export vanuit de EU te compenseren, en om aan de toenemende vraag vanuit China te voldoen. Het landbouwministerie gaat er daarom vanuit dat de prijzen voor vollemelkpoeder op een hoog niveau blijven. Hoge prijzen voor vollemelkpoeder helpen volgens de Amerikanen om ook de kaas- en boterprijzen in de benen te houden. Of de prijzen van mageremelkpoeder ook mee kunnen profiteren wordt in het midden gelaten. Wel signaleert Amerika een toenemende vraag naar mageremelkpoeder vanuit diverse Aziatische landen.

Ondanks dat de melkproductie in diverse landen in 2011 toeneemt zijn de exportvooruitzichten volgens de Amerikanen goed, waarbij de rol van China enorm is. Voorraden zijn zowel in de EU als in de Verenigde Staten beperkt en de vraag vanuit Azië is goed. Wel noemen de Amerikanen een aantal bedreigingen voor hun exportpositie. Zo zijn er problemen met de export naar Mexico, een belangrijke markt voor de afzet van Amerikaanse kaas. Ook zijn er exportproblemen naar Rusland en Algerije en heeft China nieuwe hygiëne-eisen gesteld wat betreft de import van Amerikaanse zuivel.

Of registreer je om te kunnen reageren.