Rundveehouderij

Nieuws 199 x bekeken

Melkproductie in EU gestegen

Brussel – Boeren in de Europese Unie (EU) hebben in de eerste helft van het huidige quotumjaar bijna 2 procent meer gemolken dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijke oorzaak is de flink gestegen melkprijs. Die was met een Europees gemiddelde van 32,5 cent per kilo in september 2010 bijna 7 cent hoger dan het jaar daarvoor.

Nochtans molken de Europese melkveehouders tussen april en september 2010 samen 6 procent onder het Europese quotum, meldt de Europese Commissie in haar kwartaalrapport over de Europese zuivelmarkt.

Vrijwel alle belangrijke zuivellanden hebben in genoemd half jaar hun productie opgevoerd; koploper is Ierland, met een 7,4 procent hoger productie dan het jaar daarvoor. Op enige afstand volgen het Verenigd Koninkrijk (3,7 procent), Frankrijk (3,4), Nederland (3,3), Denemarken (2,9) en Duitsland (2,3 procent).

Het EU-zuivelbeleid vormt een belangrijk onderwerp van gesprek voor de EU-landbouwministers, die zojuist hun maandelijkse vergadering zijn begonnen. De weg naar de voorgenomen afschaffing van de melkquota in 2015 is een belangrijk element in die discussie.

Nederland is met Denemarken (en Cyprus) het enig land dat boven zijn quotum melkt. Nederlandse melkveehouders hebben derhalve belang bij een quotumverruiming. Dat lijkt echter niet haalbaar; andere landen vrezen dat de prijzen dan weer gaan dalen.

De Nederlandse melkprijs lag met 33,8 cent per kilo wat boven het Europees gemiddelde. Vooral de prijs in de Oost-Europese lidstaten blijft achter.

Of registreer je om te kunnen reageren.