Rundveehouderij

Nieuws 4834 x bekeken

Hoog scheidingsrendement met decanter mestscheider

Lelystad - Het scheiden van mest met behulp van de decanter mestscheider leidt tot een hoog scheidingsrendement. Het drogestofgehalte van de dikke fractie is nog een aandachtspunt. Dat blijkt uit testen uitgevoerd op melkveeproefbedrijf De Marke.

Het scheidingsrendement voor fosfaat ligt bij gebruik van de decanter van GEA Westfalia Seperator bij rundveemest op 67 procent en bij digestaat op 77 procent. Volgens Wageningen Universiteit is een hoog rendement vooral gunstig voor bedrijven die fosfaat met dierlijke mest moeten afvoeren. De hoeveelheid mestafvoer neemt hierbij met respectievelijk 49 procent en 71 procent af.
Het rendement van de decanter is volgens Wageningen aanzienlijk hoger dan het scheidingsrendement van een schroefpersfilter, waar in eerder onderzoek bij rundveemest 26 procent en bij digestaat 38 procent is gemeten. Bij scheiden van rundveemest komt 34 procent van de massa in de dikke fractie. Dat is gunstig wanneer een bedrijf met mestscheiding opslagruimte wil creëren voor drijfmest. Bij afvoer van fosfaat wordt hierdoor bij rundveemest 49 procent op het afvoervolume bespaard en bij digestaat 71 procent.

Dat het scheidingsrendement van de decanter vele malen hoger ligt dan het rendement van een schroefpersfilter wil volgens Gerjan Hilhorst van Wageningen Universiteit niet zeggen dat de decanter mestsscheider automatisch financieel aantrekkelijk is. “Uiteindelijk gaat het om de prijs per kuub verwerkte mest in relatie tot de totale hoeveelheid mest die moet worden verwerkt”, aldus Hilhorst. Volgens hem is een centrifuge-mestscheider al snel twee keer zo duur in aanschaf. Daarbij ligt het energieverbruik vele malen hoger. Het was de eerste keer dat de decanter werd ingezet voor de scheiding van rundveemest. Het ging om een testopstelling met een beperkte capaciteit. Het is nog niet duidelijk of er nieuwe tests komen. Dat is volgens Hilhorst aan de leverancier. “De onderzoeksresultaten bieden echter perspectief.”

De decanter bestaat uit een sneldraaiende trommel met daarin een wormschroef. Dunne mest komt in de snel draaiende trommel. Door de centrifugaal krachten worden de vaste delen naar buiten geslingerd. Een schroef transporteert de vaste delen vervolgens naar het taps toelopende einde van de trommel. Hier worden de vaste delen verder ontwaterd. Aan het eind van de trommel kom er dan droge koek uit.
De in de test gebruikte decanter had volgens Wageningen een geringe trommeldiameter. Het was volgens de onderzoekers moeilijk om hiermee rundveemest te scheiden. De decanter kwam mogelijk door de geringe trommelmeter niet verder dan een drogestofgehalte van 17 procent in de dikke fractie. Voor een goede bewaring is echter meer dan 20 procent gewenst. “Bij een drogestofgehalte van meer dan 20 procent is de dikke fractie mooi rul en goed uit te rijden over het land. Daarbij gaan er geen mineralen meer verloren door het weglopen van perssap.” De verwachting is dat een decanter met een grotere trommeldiameter betere resultaten geeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.