Rundveehouderij

Nieuws 223 x bekeken

Helft minder kunstmest met simpele mestscheiding

Lelystad – Het gebruik van kunstmest kan met ongeveer de helft worden verminderd. Dit is mogelijk door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die eenvoudige mestscheiding biedt. Het blijkt uit praktijkervaringen op proefbedrijf De Marke.Door gebruik te maken van simpele mestscheiding heeft een melkveehouder de beschikking over 3 soorten mest: ongescheiden drijfmest, een dunne fractie en een dikke fractie.

Door de praktijkproeven op De Marke werd duidelijk dat het gat tussen de gewasbehoefte en de nutriëntenvoorziening met drijfmest voor de helft kon worden gedicht door gescheiden mest in te zetten. Ook bleek dat in de dunne fractie steeds minder stikstof en meer fosfaat te zitten dan was verondersteld. Daardoor was de stikstofaanvoer op blijvend grasland te laag en de fosfaataanvoer iets te hoog.

Ook bleek uit de proeven dat het belangrijk is ruim van te voren te bepalen hoeveel mest van welke soort nodig is. Daarmee kan worden voorkomen dat er tijdelijk tekorten ontstaan aan een bepaalde mestsoort, en dus alsnog meer kunstmest moet worden bijgekocht.

Of registreer je om te kunnen reageren.