Rundveehouderij

Nieuws 163 x bekeken

Geringe kans op leverbot

Deventer – Vanwege de koude en droogte in het voorjaar en voorzomer worden weinig leverbotproblemen verwacht. Dat meldt de Werkgroep Leverbotprognose van het Centraal Veterinair Instituut en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De droge perioden in het najaar van 2009 en het kouden en droge voorjaar van 2010 hebben ervoor gezorgd dat slechts een zeer geringe verjonging van de slakkenpopulatie, de tussengastheer van de leverbot, heeft plaatsgevonden. Daarnaast zij er vanwege de droge maanden april, mei en juni nauwlijk slakken besmet geraakt. De natte periode vanaf juli tot nu zorgde voor een geringe toename van de slakkenpopulatie. Doordat deze geringe toename pas laat in het jaar plaats vond is er nauwelijks infectie op het gras afgezet. In gebieden met een hoge waterstand en een vochtig/nat milieu blijft een leverbotinfectie altijd mogelijk.
De werkgroep adviseert veehouders over het algemeen om schapen en rundvee alleen na onderzoek te behandelen tegen leverbotbesmetting.

Rood
In de roodgekleurde gebieden mag verwacht worden dat ondanks het voor de leverbotslak ongunstige klimaat toch een geringe tot matige leverbotinfectie kan voorkomen.

Oranje
De kans op een leverbotbesmetting is in de oranje gebieden gering.

Geel
In de gele gebieden is de kans op een leverbotinfectie heel klein.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.