Rundveehouderij

Nieuws 312 x bekeken

Diermeel mag niet langer als meststof naar derde landen

Den Haag - De export van verwerkte dierlijke eiwitten naar landen buiten de EU, om daar te worden gebruikt als meststof, is vanaf nu verboden.

Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) heeft de Regeling dierlijke bijproducten in die zin aangepast.

De export van dierlijke eiwitten naar derde landen ten behoeve van diervoer was al verboden, tenzij hierover aparte afspraken met het importerende land zijn gemaakt; dat is geregeld in de Regeling diervoeders 2010. Het exportverbod is nog een uitvloeisel van de BSE-affaire.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) doet momenteel onderzoek naar de ontduiking van het exportverbod voor diermeel. Daarbij is de VWA klaarblijkelijk op een omissie in de regels gestuit.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft de VWA geen signalen dat op grote schaal van de maas in de wet gebruik is gemaakt.
“Voor zover bekend zijn er twee gevallen, waarvan in elk geval één exporteur onbekend was met het verbod en de exportpartij alsnog heeft teruggetrokken.”
De eerste resultaten van het VWA-onderzoek naar illegale diermeelhandel worden pas volgend jaar verwacht.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.